OBZOR ke stažení

Poslední zasedání Podnikového výboru (PV) OSŽ při Českých drahách, a. s., ve starém složení proběhlo v Praze, v sídle OSŽ, ve středu 10. května za řízení tajemníka PV Antonína Leitgeba. V úvodu informoval předseda PV Vladislav Vokoun mimo jiné o jednání Dozorčí rady Českých drah, která se konala dne 27. 4., kde byly konstatovány příznivé výsledky hospodaření za celou skupinu Českých drah. Dále předseda PV referoval mimo jiné o tom, že OSŽ chce se souhlasem ostatních odborových centrál vyvolat jednání o jízdních výhodách, přičemž hodlá předložit vlastní návrh koncepčního řešení. Dále se Vladislav Vokoun zmínil o probíhající diskusi vedení Českých drah o budoucím sídle společnosti. Uvedl, že OSŽ nemá námitky k tomu, aby České dráhy postavily své vlastní sídlo, ve kterém najdou místo také dceřiné společnosti. České dráhy jsou v současné době v nájmu v budově ministerstva dopravy.

Podobný názor na sídlo Českých drah prezentoval i první host jednání – JUDr. Ivo Veselý, ředitel odboru 10 ČD, a. s. Zdůraznil, že národní dopravce si zaslouží mít vlastní sídlo. JUDr. Veselý podpořil rovněž úsilí OSŽ o řešení jízdních výhod: „Nechci, aby se jakékoliv regulace přenášely na zaměstnance,“ řekl.
V diskusi se hovořilo mimo jiné o elektronických výplatních páskách (JUDr. Veselý je kategoricky proti tištěným výplatním páskám; případné technické požadavky lze podle jeho slov řešit) či o kvalitě tabletů a mobilů pro strojvedoucí (JUDr. Veselý přislíbil přednést připomínky k jejich kvalitě představenstvu Českých drah). Podnikový výbor ČD, a. s., přijal usnesení, ve kterém navrhuje představenstvu ČD, a. s., jak řešit problematiku elektronických výplatních pásek, ale také technické řešení pomůcek pro strojvedoucí ČD. Z pléna PV OSŽ při ČD, a. s., zazněl dotaz na konání sportovních her zaměstnanců ČD v Pardubicích, které se budou konat v červnu 2017. Bližší informace, včetně přihlášky, jsou k dispozici na webových stránkách Českých drah, odpověděl JUDr. Veselý.
Dalšími hosty jednání byli Ing. Ludvík Urban, I. místopředseda představenstva ČD, a. s., a Ing. Luďka Hnulíková, ředitelka odboru 11 ČD, a. s. Ing. Urban ve svém úvodním slově hovořil především o spolupráci Českých drah s kraji. Uvedl, že spolu s předsedou představenstva ČD, a. s., a předsedou DR ČD postupně navštívili všechny kraje, aby si s jejich zástupci vyjasnili situaci, zvláště s ohledem na to, že desetileté smlouvy o provozování osobní dopravy končí v roce 2019. Na základě zjištěných poznatků České dráhy předají krajům obchodní nabídku. „Naším cílem je, abychom obhájili naše pozice v krajích,“ zdůraznil Ing. Urban. Ing. Hnulíková poté odpověděla členům PV na řadu konkrétních dotazů, například ohledně systému rezervace místenek, spolupráce s dispečery SŽDC, dále ohledně výluk a dalších provozních záležitostí.
V usnesení, které PV ČD, a. s., přijal po odchodu hostů, je vyjádřen požadavek vůči představenstvu Českých drah, aby elektronické výplatní pásky nebyly zasílány do tzv. kiosku, ale aby byly – se souhlasem zaměstnance – posílány na služební nebo osobní e-mailovou adresu. Druhým požadavkem je řešit kvalitu služebních tabletů a telefonů.
Závěr jednání patřil organizačním záležitostem, několika dalším informacím z jednání (tajemnice PV Věra Nečasová informovala o konání celostátního výboru předsedů DKV za účasti člena představenstva Ing. Miroslav Kupce a ředitele O12 GŘ ČD, a. s., Ing. Rostislava Nováka k připravovaným organizačním a manažerským změnám na úseku ÚTSM a také o vyhodnocení pilotního projektu OOPP – zimní reflexní bunda pro profese vozmistr, posunovač v DKV). Dále se PV OSŽ při ČD, a. s., věnoval přípravě VII. sjezdu OSŽ a blížící se podnikové konferenci OSŽ, která se uskuteční dne 16. května v Praze a na niž je pozváno 100 delegátů. Podnikový výbor konstatoval, že všechny potřebné náležitosti pro konání podnikové konference jsou připraveny.
Zdeňka Sládková
 

Právě přítomno: 160 hostů a žádný gestor