OBZOR ke stažení

Ohlédnutí za Podnikovými konferencemi OSŽ: Podnikových konferencí OSŽ se ve třech dnech zúčastnilo v Praze 340 delegátů, zastupujících členy OSŽ ze zaměstnavatelských organizací ČD, ČD Cargo a SŽDC. Delegáti na těchto konferencích zvolili své zástupce na VII. sjezd OSŽ, který se bude konat ve dnech 10. a 11. listopadu 2017 v Ostravě. Zvolili také nové Podnikové výbory OSŽ včetně jejich vedení a schválili kandidáty a jejich zástupce do Ústředí OSŽ a do Revizní komise OSŽ. Delegáti potvrdili rovněž dosud známé zástupce na předsedu OSŽ (podrobná statistika volebních výsledků konferencí je zveřejněna na webu OSŽ v přehledném Souhrnu). Celkové doplnění delegátů a kandidátů na VII. sjezd OSŽ bude známo po zbývajících dvou konferencích OSŽ: po Konferenci nedrážních ZO OSŽ (13. 6. 2017 v České Třebové) a Konferenci Republikové rady seniorů OSŽ (20. 6. 2017 v České Třebové).

 

Všech konferencí se jako hosté zúčastnili představitelé vedení jednotlivých zaměstnavatelských organizací. Ve svých vystoupeních zástupci zaměstnavatelů označili OSŽ za důstojného partnera nejen při kolektivním vyjednávání, ale i při řešení provozních potíží, které se na dráze vyskytují.

 

„Jakékoliv kastování či zdůrazňování té či oné profesní skupiny jako nenahraditelné, je škodlivé a jde proti zájmům OSŽ,“ zaznělo v diskusi na jednání podnikové konference ČD. Podobné výzvy k zachování nutnosti jednoty bylo možné slyšet na všech podnikových konferencích.

 

Předseda představenstva ČD Pavel Krtek zdůraznil fakt, že České dráhy mají pozitivní rating v oblasti hospodaření, což jim umožňuje stabilní výhled do budoucnosti. Zmínil se rovněž o „kanibalismu tržeb“, který je podle jeho slov způsoben ne vždy výhodnou konkurencí veřejné služby a komerčních linek.

 

O zvýšení počtu profesí, které mají nárok na kondiční ozdravné pobyty (KOP), hovořil ve svém vystoupení na konferenci OSŽ SŽDC místopředseda OSŽ Mgr. Martin Malý. „Zatímco v roce 2013 mělo nárok na ozdravné pobyty 24 profesí, v roce 2016 se tento počet zvýšil na 53. Seznam profesí s nárokem na KOP se rozšířil především v oblasti infrastruktury.“ Zlepšení postavení zaměstnanců se projevilo rovněž v oblasti ztráty zdravotní způsobilosti, kde nárok na vyšší odstupné získali zaměstnanci 41 profesí místo původních dvou.

 

Společným tématem všech podnikových konferencí byly jízdní výhody, jejichž další budoucnost je v mnohém závislá na výsledcích parlamentních voleb v letošním roce. OSŽ však bude nadále usilovat o to, aby jízdní výhody nadále zůstaly nezpochybnitelným benefitem železničářů.

 

Generální ředitel SŽDC Pavel Surý ve svém vystoupení před delegáty připomněl nutnost rovnoměrného rozdělení výlukových prací, které budou i v příštích letech pokračovat, přičemž investiční činnost bude podporována Operačním programem doprava (OPD 2), který do roku 2020 zajišťuje finanční podporu z Evropských fondů, mimo jiné na dokončení modernizace železničních koridorů, či modernizaci železničních uzlů a výpravních budov.

 

Na rivalitu, která se někdy projevuje mezi zaměstnanci řízení provozu a infrastruktury, upozornil náměstek generálního ředitele SŽDC Jiří Svoboda: „Rivalství, které se někdy projevuje mezi zaměstnanci jednoho podniku, není dobré, zbytečně si tím komplikujeme život.“

 

Nelehkou situaci na slovenských železnicích popsala místopředsedkyně Odborového združenia železničiarov Darina Fabuĺová. Podle jejích slov je infrastruktura na slovenských železnicích zastaralá, přičemž současná vláda nemá na zlepšení v této oblasti zájem. „Přeji vám, abyste si letos zvolili nejen dobré vedení OSŽ, ale také dobrou vládu!“

 

Všechny konference pozdravil předseda OSŽ Jaroslav Pejša, který je od začátku února stále hospitalizován v nemocnici. Jak zdůraznil ve svých dopisech, které adresoval každé konferenci zvlášť, pro další budoucnost OSŽ je nezbytná vzájemná soudržnost všech podnikových výborů OSŽ, neboť úspěch či neúspěch jednoho je současně úspěchem či neúspěchem zbývajících. „Každý podnikový výbor může přinést do společného díla vlastní zkušenost, využijme toho,“ napsal ve svém dopise delegátům konference OSŽ při ČD Cargo.

 

Nelehkou situaci v ČD Cargo, která se zlepšila s přispěním trvalého úsilí OSŽ, popsal ve svém vystoupení místopředseda OSŽ Radek Nekola. „Naší důsledností a pílí jsme zachránili mnoho našich zaměstnanců od hrozby propuštění a neumím si představit, pokud bychom nebyli takto důslední, jestli by naše společnost dnes byla schopna reagovat na poptávku po dopravě. Ještě jednou vám všem děkuji,“ řekl. Vyzdvihl zvláště úsilí OSŽ o zachování jednotlivých vozových zásilek, což znamenalo udržení značné části zaměstnanců.

 

Jako velký problém byl na všech konferencích označen nedostatek mladých lidí, kteří přicházejí na dráhu. Například personální ředitel ČD Cargo Ing. Mojmír Bakalář označil úsilí o doplnění mladých zaměstnanců za velice těžký úkol, zejména v době, kdy na pracovním trhu chybějí pracovní síly.

 

Předseda představenstva ČD Cargo Ivan Bednárik označil spolupráci s OSŽ za někdy velice tvrdou, avšak přiznal, že i díky tomu je ČD Cargo stabilizovanou společností s dobrou perspektivou. Také on připomněl, že pro další období je jednou z priorit řešení věku zaměstnanců.

 

Pouze jedno společné výjezdní zasedání PV OSŽ SŽDC, ČD a ČD Cargo za čtyřleté období označil předseda Podnikového výboru OSŽ SŽDC Mgr. Martin Malý za nedostačující a vyzval ke zlepšení tohoto stavu. „Je zřejmé, že v možnostech spolupráce a vzájemné informovanosti členů podnikových výborů OSŽ jsou ještě značné rezervy,“ uvedl ve své zprávě o činnosti PV za období 2013 – 2017.

 

Za jednu z možností, jak zvýšit atraktivitu členství v OSŽ, označil Martin Malý možnost rozšíření benefitů například o slevové karty, které by členům OSŽ a jejich rodinným příslušníkům umožňovaly zvýhodněné nákupy u různých obchodních řetězců.

 

Místopředseda OSŽ Radek Nekola ve svém projevu před delegáty konference ocenil mimo jiné rovněž spolupráci s podnikovým výborem OZŽ ZSSK Cargo a dodal, že se setkávání podnikových výborů OSŽ a OZŽ podařilo rozšířit o schůzky s vrcholným managementem obou společností. Poděkoval Jánu Balážovi, předsedovi podnikového výboru OZŽ ZSSK Cargo, za jeho velký přínos k uskutečnění těchto schůzek.

 

Podrobná zpravodajství ze všech tří podnikových konferencí jsou dostupná na webu OSŽ V Praze začaly Podnikové konference, jako první Podniková konference OSŽ při ČD, a. s., Na jednání Podnikové konference OSŽ ČD Cargo dorazil i předseda představenstva společnosti ČD Cargo, a. s., Na Podnikovou konferenci OSŽ SŽDC dorazil i generální ředitel SŽDC Pavel Surý.

Miroslav Čáslavský
 

 

Právě přítomno: 181 hostů a žádný gestor