OBZOR ke stažení

V zasedacím sále DPOV Přerov se v pátek 12. ledna uskutečnilo první ze série školení o kolektivní smlouvě Českých drah pro rok 2018 (PKS ČD, a. s.). Za předsednickým stolem zasedli I. místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun, tajemník PV OSŽ při ČD Antonín Leitgeb a tajemnice Věra Nečasová (na snímku). Školení se zúčastnily čtyři desítky předsedů ze ZO OSŽ u provozních jednotek Českých drah v obvodu Olomouckého, Zlínského a Moravskoslezského kraje. Na pořadu školení bylo vysvětlení nejdůležitějších změn v nové PKS, zásady hospodaření se Sociálním fondem ČD, aktuální a koncepční otázky, které čekají OSŽ v roce 2018, záležitosti týkající se pracovněprávních předpisů, pojištění a novelizace občanského zákoníku a problematika jízdních výhod.

Školení zahájil krátce po půl desáté Antonín Leitgeb, který celý jeho průběh moderoval. V úvodu vystoupil Vladislav Vokoun, který přiblížil průběh kolektivního vyjednávání, přičemž zdůraznil, že v letošní PKS je celá řada změn, které bylo možno dojednat se zaměstnavatelem díky probíhající konjuktuře na trhu práce. Podrobně se věnoval zejména otázce nárůstu mezd, které je nutno posuzovat nejen z pohledu tarifního nárůstu, ale také dalšími mzdovými benefity, mezi něž patří mimo jiné také penzijní připojištění a příspěvky na životní pojištění. „Jsou to sice takzvaně odložené peníze, které zaměstnanec nevidí ve výplatě, nicméně při odchodu do důchodu je to velice významné přilepšení,“ připomenul Vokoun. Zmínil se rovněž o změnách v délce pracovní směny, kde je zakotvena ochrana zaměstnanců před překročením maximální délky stanovené směny (15 hodin), jakož i pozitivní úpravy v oblasti nepřetržitého odpočinku v týdnu. Připomenul také zvýšení procentního příplatku za práci přesčas o dvě procenta. „Není to málo!“ zdůraznil. Změny ve prospěch zaměstnanců nastávají také v oblasti mimořádných odměn a u odměn za dělené směny. Zvýšeny byly také příplatky za práci o sobotách a nedělích a v nočních směnách, jakož i cena stravného a stravenek. „Díky všem těmto příplatkům a úpravám se celková mzda zvyšuje podstatně výše, než je deklarováno v tarifu,“ připomněl Vokoun (z toho tarifní nárůst činí v průměru 4,5 %). Jak dále dodal, za posledních 10 let narostly mzdy na ČD o více než 41 %, což je o 22 % více, než činila za toto období inflace.

Úkoly, které čekají OSŽ v roce 2018, komentoval po přestávce rovněž Vladislav Vokoun. Zmínil se o závěrech VII. sjezdu OSŽ a o oblasti kolektivního vyjednávání a jízdních výhod. V letošním roce čeká OSŽ mimo jiné také hlídání programového prohlášení vlády ve vztahu k Českým drahám. „Ke složitému vyjednávání dojde i v oblasti uzavírání smluv mezi státem, kraji a ČD, přičemž naše snaha je, aby tyto smlouvy byly uzavřeny na dalších deset let opět s ČD. České dráhy extrémně investují do oprav osobních vozů a nákupu nových, což jak doufáme bude mít nepochybně příznivé dopady na uzavírání těchto smluv,“ zmínil v této souvislosti Vladislav Vokoun.
Vedoucí ekonomicko-sociálního oddělení OSŽ (ESO) JUDr. Petr Večeř objasnil otázky, týkající se právní problematiky a sociální oblasti, mimo jiné zvýšení nemocenských dávek a zavedení nových sociálních dávek (např. tzv. otcovská). Změny nastávají i v oblasti ochrany osobních údajů (tzv. GDPR), což se dotkne i OSŽ. „Je to nová záležitost, bezprostředně se jí zabýváme a budeme informovat všechny ZO OSŽ o potřebných změnách.“ Dále se JUDr. Večeř zmínil o Řádu právní pomoci OSŽ, krizové lince OSŽ, pojištění odpovědnosti, včetně zvýhodněných produktových pojištění (např. pojištění nemovitých věcí, cestovní pojištění, pojištění motorových vozidel, atd.), které jsou určeny pouze pro členy OSŽ. Připomněl rovněž plánovaná školení v oblasti pracovněprávní, hospodaření, či BOZP na I. pololetí 2018. Bc. Alena Šimáčková (ESO) vysvětlila změny v oblasti poskytování zaměstnaneckých jízdních výhod. Prolongace bude probíhat stejně jako dosud s tím, že v novém prolongačním období bude zaměstnancům ČD, jejich rodinným příslušníkům a důchodcům zaplacen rovněž příplatek (doplatek k zaměstnaneckému jízdnému - časový příplatek) na komerční vlaky.
Věra Nečasová objasnila problematiku Sociálního fondu, přičemž připomněla, že finanční zůstatky z loňského roku zůstanou v jednotlivých organizačních složkách a přibude k nim příspěvek na rok 2018, který činí cca 1300 Kč na jednoho zaměstnance. „Jediná změna v Zásadách hospodaření na rok 2018 je ustanovení, týkající se navýšení finančních prostředků o 100 korun na příspěvek na kulturní akce jak u zaměstnanců, tak u důchodců. Je to článek 5 bod 5.4 těchto zásad,“ dodala Nečasová.
Další školení na téma změny v PKS ČD se budou konat 15. ledna v Brně, 16. ledna v Pardubicích, 22. ledna v Plzni, 23. ledna v Českých Budějovicích a závěrečné školení proběhne 25. 1. 2018 v Praze.
Miroslav Čáslavský
 

Právě přítomno: 163 hostů a žádný gestor