OBZOR ke stažení

Pozvání na dvoudenní společné jednání podnikových výborů (PV) přijali členové PV Železnic slovenské republiky a členové OZŽ, vedení místopředsedkyní OZŽ a předsedkyní PV ŽSR Ing. Darinou Fabuľovou a místopředsedou OZŽ Bc. Ľudevítem Miklošem na oplátku loňského jednání členů obou podnikových výborů, které se konalo v Podhájske na Slovensku. Letošní setkání se uskutečnilo v rekreačním zařízení OSŽ na Lesní chatě v Kořenově 11. -12. dubna 2018. Oba podnikové výbory přivítaly na večerním jednání prvního dne i další hosty, vedoucí hospodářské pracovníky obou podniků na železnici a také předsedu Odborového sdružení železničářů Mgr. Martina Malého.

Poprvé byl na jednání PV hostem generální ředitel SŽDC Bc. Jiří Svoboda, MBA, spolu s náměstkem GŘ pro řízení provozu Ing. Josefem Hendrychem a personálním ředitelem GŘ Ing. Pavlem Kouckým. Za slovenskou stranu ŽSR přijali pozvání Ing. Juraj Tkáč, ekonomický náměstek GŽ ŽSR, a Pavol Hudák, MSc, náměstek GŘ ŽSR pro lidské zdroje. Ti také omluvili generálního ředitele ŽSR Mgr. Martina Erdössyho, který je služebně v zahraničí. Všechny pozvané hosty a členy obou podnikových výborů přivítal místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ SŽDC Petr Štěpánek. Ten předal slovo generálnímu řediteli SŽDC, který ve své řeči mimo jiné řekl, že „železniční infrastruktuře a celkově železnici se hodně věří, pozornost ze strany státu i EU je velmi nadstandardní.“

Hovořil pak o směřování dotační politiky EU, kdy finanční prostředky jdou do silniční a železniční infrastruktury, zasíťování rychlým internetem, což je vždy vázáno na zájmy státu a veřejné správy. Zmínil, že v minulém týdnu došlo k podpisu dokumentu s Evropskou investiční bankou, který by měl umožnit čerpání prostředků ve výši 100 mld. korun na infrastrukturu silniční a železniční a také jejich využití pro pořízení železničních vozidel. Jsou rozjety projekty na stabilizaci a obnovu koridorových tratí ve výši téměř 18 mld. korun a rozjednáno je řešení na sjednocení napájecích soustav ve výši 10 mld. korun. Pokud jde o provozuschopnost, poznamenal generální ředitel, že v oblasti infrastruktury je jedním z problémů také získávání nových zaměstnanců, zejména v oblasti odborných činností elektro a sdělovací a zabezpečovací techniky. Přiblížil také řadu věcí, které má SŽDC před sebou v oblasti modernizace, hovořil o ekonomické stabilitě podniku, výlukové činnosti, ale i správě majetku, kde je podle něj důležité věnovat pozornost i opravám nádraží. „Správa majetku je z mého pohledu důležitá, pokud výpravčí zvládne zátěž dopravy a opravíme tisíce výhybek, pak to veřejnost nevidí, pokud opravíme fasádu, tak si toho všimne každý,“ dodal Bc. Svoboda. Zmínil se o tom, že nás také čeká náročný rok ve výlukové činnosti a svůj projev uzavřel představou, kterou má o vybavenosti pracovišť novou technikou, možných organizačních změnách v centralizování některých činností se závěrem, že u oblastních ředitelství by nemělo dojít k žádným organizačním změnám v jejich počtu. „Myslím, že jsme si vydobyli dobrou pozici, určitě by si toto jednání zasloužilo otevřít i řadu dalších témat, ale na to není prostor, jsem také hrdý na to, co vše se podařilo realizovat při tolika organizačních změnách, ke kterým po vzniku státní organizace za ta léta došlo,“ dodal generální ředitel.

Ing. Josef Hendrych pak hovořil o složitých jednáních se sdružením nákladních dopravců ŽESNAD, jejich představách na odvoz nákladních vlaků, výlukové činnosti, dopadu na dopravu, ale i požadavcích soukromých dopravců, problematice s řízením provozu a dispečerských pracovišť. Zmínil se o čtvrtém železničním balíčku (jehož příloha číslo 7 vstoupí letos v prosinci v platnost) a nutnosti dva roky předem informovat dopravce, pokud dojde k třicetiprocentnímu omezení dopravy při výlukách delších než sedm dní. Také Ing. Hendrych poskytl ještě řadu mnoha zajímavých informací z řízení provozu, které není možné pro rozsah textu v tomto článku uvést. Po Ing. Hendrychovi dostal slovo Ing. Pavel Koucký. Jeho blok informací, který se hlavně týkal kolektivního vyjednávání, směřoval k členům slovenského PV a zástupcům hospodářského vedení ŽSR (vzhledem k tomu, že tyto informace již vyslechli členové PV OSŽ SŽDC na svém minulém jednání). Totéž konstatování, tedy že už tyto informace zazněly na jednání PV OSŽ SŽDC, se týká i projevu předsedy OSŽ Martina Malého, který informoval slovenské kolegy o jednání o jízdních výhodách, jednáních s OC, dosaženém mzdovém nárůstu v PKS, představách o uspořádání v řízení provozu. K některým informacím personálního ředitele GŘ SŽDC Ing. Kouckého, ale i předsedy OSŽ Martina Malého, se vrátíme v dalším článku, který bude věnován informacím ze samostatného jednání PV OSŽ SŽDC následujícího dne.

Budeme se věnovat i projevu Ing. Dariny Fabuľové, která seznámila přítomné s kolektivním vyjednáváním a situaci v OZŽ, informaci, která zazněla na závěrečném večerním setkání i druhého dne. Ke slovu se dostali pak i slovenští zástupci zaměstnavatele, náměstek GŘ ŽSR Pavol Hudák, MSc., řekl, že je snaha dostat železniční společnost na úroveň 21. století, problémů je dostatek, ale věří, že se to postupnými kroky bude dařit. „Rozhodli jsme se do detailu podívat na systém odměňování, možnosti racionalizace a optimalizace, aby ten systém dobře fungoval. Máme také řadu projektů v oblasti cílených investic,“ uzavřel svůj krátký vstup Pavol Hudák a dal prostor svému kolegovi, ekonomickému náměstkovi GŘ Ing. Tkáčovi, s tím, že zde oba zůstávají do druhého dne a počítají, že diskuse bude pokračovat.

Náměstek Tkáč řekl, že mají méně finančních prostředků než my, systém jejich financování je zcela jiný než u nás, nemají žádný státní fond jako je u nás SFDI, „jsme závislí na přídělu ministerstva, ale máme i dobré zprávy, že se po delší době dočkají zaměstnanci nových železničních motorových vozidel za 15 milionů euro, protože do konce roku bude vypsáno výběrové řízení na zajištění dvou diagnostických měřicích vozidel a dojde do konce roku i na vozidla MUV“. „Na další tři roky máme vyčleněno 15 % investičních prostředků na tyto cílené věci, které směřují ke snížení podílu manuální práce zaměstnanců. Myslím, že naše vedení je jednotné, jako už dlouho nebylo a věříme, že se nám bude dařit věci řešit,“ uzavřel své krátké vystoupení Ing. Tkáč. Tím skončila oficiální část společného jednání obou podnikových výborů s hospodářským vedením, ale diskuse pak dlouho pokračovala v menších i větších zájmových skupinách. Další informace o obsahu jednání PV OSŽ SŽDC, které se konalo další den dopoledne, bude další článek. Samostatně pak další den jednal i slovenský Podnikový výbor ŽSR.

Miroslav Gloss


Právě přítomno: 222 hostů a žádný gestor