Na jednání vlády dne 8. 3. měl být zařazen bod týkající se otevírání trhu veřejných služeb, návrh však měl být předložen v pozměněné formě. V prvním návrhu mělo jít o linky R16 (Plzeň – Most, kterou od prosince 2016 provozuje společnost GW Train Regio), R14 (Liberec – Pardubice) a R15 (Liberec – Ústí nad Labem), R5 Praha – Ústí nad Labem – Karlovy Vary – Cheb, společně s linkou R20 (Praha – Roudnice nad Labem – Ústí nad Labem – Děčín), a o linku R27 (Ostrava – Opava – Olomouc).

Nově zpracovaný materiál počítal se změnou původního návrhu: u linky R14 Liberec – Pardubice společně s linkou R15 Liberec – Ústí nad Labem se provoz vysoutěžených vlaků předpokládal až od platnosti jízdního řádu 2020/2021, u linek R5 (Praha – Ústí nad Labem – Karlovy Vary – Cheb) a R20 (Praha – Roudnice nad Labem – Ústí nad Labem – Děčín) mělo dojít ke změně a tento provozní soubor (R5/R20) měl být pozměněn za jiný soubor v elektrické trakci srovnatelného významu, a sice za komplex linek R10 v úseku Praha – Hradec Králové, R23 Kolín – Ústí nad Labem a R9 Praha – Havlíčkův Brod – Brno. Zahájení provozu vysoutěžených vlaků na tomto provozním souboru byl navrhován od prosince 2021, provoz vysoutěžených vlaků na lince R27 se nově předpokládal až od období platnosti jízdního řádu 2020/2021.
OSŽ proti tomuto návrhu ostře vystoupilo. Vladislav Vokoun, 1. místopředseda OSŽ, zaslal dne 7. 3. vládě stanovisko, v němž zdůraznil, že změny oproti původnímu návrhu nebyly vůbec konzultovány se sociálními partnery. „Navíc nám není známo, zda tyto dopady byly konzultovány a vyčísleny ze strany představenstva ČD, a. s.,“ uvádí se dále ve stanovisku. OSŽ také upozornilo, že materiál měl být předložen na program jednání vlády i přes skutečnost, že na 136. plenární schůzi RHSD ČR (tzv. tripartity) v dubnu je zařazena do programu zpráva „Ekonomická situace národního dopravce a faktory ovlivňující finanční stabilitu firmy v návaznosti na dopady, které se týkají liberalizace železniční dopravy“. „Je otázkou, jaký význam bude mít projednání této zprávy v případě, že vláda schválí bez připomínek výše uvedený materiál,“ uvádí se ve stanovisku OSŽ.
V závěru stanoviska 1. místopředseda OSŽ požádal vládu ĆR, aby přerušila projednání tohoto bodu minimálně do doby zasedání tripartity a do vyhodnocení možných dopadů na stávajícího dopravce.
Vláda argumenty OSŽ přijala a materiál byl z programu středečního (8. 3.) jednání vlády stažen.
Michael Mareš, Zdeňka Sládková

 

Právě přítomno: 260 hostů a žádný gestor