OBZOR ke stažení

V Praze, v sídle OSŽ, dne 17. 5. zasedala Regionální rada seniorů OSŽ pro Prahu a Středočeský kraj. Jednání zahájila Ing. Jarmila Šmerhová (na snímku), předsedkyně Regionální rady seniorů OSŽ a členka Republikové rady seniorů OSŽ. Zdůraznila priority pro činnost a práci pro seniory RRS dle závěrů III. konference seniorů OSŽ v České Třebové - zaměření práce pro seniory v oblastech vzdělávání, osvěty, kulturně společenské oblasti, informatiky, turisticko-sportovní činnosti, poradenství aj. Informovala rovněž o práci Republikové rady seniorů OSŽ.

Josef Hák informoval o činnosti středočeské Krajské rady seniorů v návaznosti na prohlášení RS ČR k situaci k ukončení členství spolku „Senioři ČR“ ve sjednoceném seniorském hnutí ČR. Ing. Šmerhová dále podala informaci o jízdních výhodách seniorů a jejich rodinných příslušníků v roce 2018. Její slova doplnil Karel Hybš, který podal informací o vzájemném uznávání jízdních výhod mezi ČR a SR a upozornil na nutnost aktivace In karty před výjezdem na Slovensko.
Na programu dále byly přípravy na II. sportovní hry seniorů OSŽ, které se uskuteční v Rajeckých Teplicích ve dnech 28. – 30. 8. 2018.
Místopředseda RRS OSŽ Karel Hybš dále hovořil o využívání webových stránek RRS a doporučil využívat je k informaci o činnosti klubů. Dodal, že je vhodné seznamovat seniorskou základnu s možností sledovat informace na webových stránkách: www.rrs-osz.webnode.cz a http://www.osz.org.
Host jednání, I. místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun, informoval o jízdních výhodách na rok 2018 a o aktualitách na železnici; odpověděl také na dotazy přítomných, které se týkaly mimo jiné rozpočtů a příspěvků na rekreaci a na akce klubů seniorů. S místopředsedou OSŽ bylo dohodnuto, že bude zpracován postup na zlepšení účasti zástupců seniorů ze základních organizací, kde mají silnou členskou základnu, ale nemají klub seniorů.
V závěru Ing. Šmerhová informovala o schváleném logu OSŽ a Karel Hybš předvedl prezentaci všech rekreačních zařízení OSŽ.
-red-


 

Právě přítomno: 238 hostů a žádný gestor