V neděli 14. října 2018 byl v Singapuru zahájen 44. kongres ITF (Mezinárodní federace pracovníků v dopravě. Za OSŽ se kongresu účastní tříčlenná delegace ve složení předseda OSŽ M. Malý, místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ ČD Cargo, a.s. R. Nekola a vedoucí kanceláře předsedy a členka výkonného výboru ETF H. Romanova. (viz článek Na 44. kongresu Mezinárodní federace pracovníků v dopravě má zastoupení také OSŽ ze dne14. října 2018.)

Zástupci OSŽ se v pondělí zúčastnili panelové diskuze na téma „Automatizace – měnící se doprava – měnící se odbory“. O tom, že téma automatizace a digitalizace v dopravě bude jedním ze stěžejních témat kongresu, předznamenal ve svém zahajovacím projevu Chee Meng, generální tajemník Singapurského národního odborového hnutí.

Chee Meng zastává názor, že není třeba odmítat nové technologie, ale je třeba najít způsob, jak je regulovat, tak aby technologie vytvářely nová pracovní místa a aby napomáhaly ke zvyšovaní mezd zaměstnanců. V Singapuru budou od roku 2022  postupně zaváděny autobusy bez řidičů vlaky bez strojvedoucích.  Odbory s ministerstvem průmyslu však již nyní jednají o společném postupu, aby nové technologie byly přínosem pro obě strany. Podle Chee Menga je výroba bez přítomnosti lidského faktoru je nevyhnutelná, ale na druhé straně je to příležitost vytvářet nová pracovní místa. Na závěr svého vystoupení zdůraznil nutnost zvyšování kvalifikace  a adaptace zaměstnanců, kteří budou ovládat nové technologie, což může být příležitostí zejména pro mladé pracovníky.

Tony Sheldon z australského odborového svazu dokařů TWU souhlasil s tím, že automatizace musí mít své místo v pracovním procesu, umělá inteligence může být bezesporu využita napři. v nákladní silniční dopravě nebo při práci v dokách. Vzápětí dodal, že digitalizace musí být sociální a položil otázku,  co budeme dělat, pokud umělá inteligence bude vykořisťovat lidi? Sheldon dále konstatoval, že je třeba provést výzkumy míry rizika a ohrožení robotů (např. teroristy). Na závěr svého vystoupení konstatoval, že je velmi naivní se domnívat, že automatizace není hrozba pro pracovní místa, neboť cílem automatizace je nahradit člověka. Problematiku digitalizace a automatizace by měly vlády zahrnout do oficiální státní politiky.

Velkou pozornost delegátů na sebe strhnulo velmi emotivní vystoupení Phillipa Jenningse z Mezinárodní organizace práce, který apelovat na nutnost okamžitě skoncovat s dětskou prací, neúměrnou chudobou a  přejít k vládě dělnické třídy.  Jennings dále vyzval k investicím do trhu práce, pracovních síly a budoucích pracovních míst, nikoliv do strádání, které dle něho způsobí úbytek pracovních míst. Konstatoval, že je třeba uzavřít nové sociální smlouvy, neboť podle něj ve světě zanikne 70 milionů pracovních míst, přičemž by mohlo 135 milionů mít vzniknout.

Problémy spojené s automatizací, které sužují africký kontinent přiblížil John Mark Mwanika z Ugandy (odborový svaz ATOMU). Mwanika nejprve hovořil o platformě Uber, která připravila o práci všechny oficiální taxikáře. Situace se změnila až po intervenci odborového svazu, který řidiče taxi sdružuje.  Mwanika dále poukázal na automatizaci v oblasti autobusové dopravy, kde jsou průvodčí postupně nahrazováni prodejními automaty jízdenek. Mwanika se v této souvislosti obává především možného negativního dopadu na bezpečnost cestujících. (Možnost násilí).

Zástupce holandských odborových svazů varoval, před možnými poklesy příjmů do státních rozpočtů a následnému chudnutí společnosti v důsledku nahrazování lidské pracovní síly umělou inteligencí, neboť „robot nechodí do obchodu, neplatí za výroby a služby a  neplatí daně z příjmů.“ Na závěr položil otázku odpovědnosti za chyby způsobené robotem a své vystoupení uzavřel konstatováním, že pokud se člověk v důsledku automatizace stane nezaměstnaným, automatizace neznamená pokrok.

PhDr. Helena Romanova

Právě přítomno: 244 hostů a žádný gestor