K prodloužení platnosti zaměstnaneckých jízdních výhod ČD pro rok 2019 je stanoveno období od 1. 11. do 8. 12. 2018. Provedením úhrady prolongační částky je prodloužena platnost aplikace železniční průkazka na In Kartě na další období, prolongační částka uhrazená pro rok 2018 je platná do 8. 12. 2018. Prolongační částka pro rok 2019 platí do 14. 12. 2019, tj. do doby počátku jízdního řádu 2019/2020.

Prolongační částky pro rok 2019 jsou stanoveny takto:

Zaměstnanci 1100 Kč
Rodinní příslušníci zaměstnanců a důchodců (manželé, manželky, registrovaní partneři) 1250 Kč
Pozůstalí (vdovy, vdovci, vyjma sirotků) 1250 Kč
Důchodci 600 Kč
Děti do 26 let (děti zaměstnanců, důchodců a sirotci) 600 Kč

Potvrzení dokládaná v době prolongace:
V době prolongace je nutné doručit na Evidenční centra jízdních výhod pro důchodce a pozůstalé nová potvrzení o pobírání invalidního, vdovského, vdoveckého či sirotčího důchodu. Tato potvrzení musí mít platnost pro rok 2019 (lze dodat potvrzení vystavené listopad, prosinec 2018) a je možné doručit osobně nebo zaslat doporučenou poštou či v elektronické podobě naskenované e-mailem.

Průkazy pro bezplatnou jízdu:
V době prolongace lze požádat v souladu s předpisem ČD Ok 9 o průkazy pro bezplatnou jízdu (týká se pouze zaměstnanců ČD, a. s., a důchodců ČD, a. s., kteří splňují podmínky pro vydání tohoto průkazu).

Časové příplatky k zaměstnaneckým jízdním výhodám:
V souladu s předpisem ČD Ok 9 o mimotarifních jízdních výhodách neplatí jízdní výhody ve vlacích, které nejsou vedeny v závazku veřejné služby (komerční vlaky), lanové dráze a pro přepravu zavazadel. Z tohoto důvodu jsou stanoveny časové příplatky pro držitele jízdních výhod.

Druhy příplatků:
• Časový příplatek pro komerční vlaky a lanovku – 690 Kč pro zaměstnance a rodinné příslušníky včetně dětí 15+ (tj. RP zaměstnanců, důchodců a vdovy, vdovci, sirotci 15+) / 350 Kč pro důchodce a děti, včetně sirotků -15 let (pro přiznání levnější ceny u dětí do 15 let je rozhodující věk v okamžiku provádění prolongace),
• Časový příplatek pro zavazadla – 490 Kč pouze pro zaměstnance, pro další kategorie držitelů jízdních výhod tento příplatek určen není. Úhradou příplatku není nijak dotčena povinnost zaplatit jednorázové úschovné v úschově během přepravy (UBP) dle tarifu TR 10 ve výši 20 Kč.
Časové příplatky mají platnost ode dne provedení (úhrady) následující prolongace do dne vyhlášení prolongace dalšího roku podle metodického pokynu k prodloužení zaměstnaneckých jízdních výhod (tzn. časové příplatky pořízené v r. 2018 mají platnost do 8. 12. 2018, časové příplatky pořízené v době prolongace pro rok 2019 platí od 1. 11. 2018).
• Jednorázový příplatek k zaměstnaneckým jízdním výhodám
Držitel jízdních výhod, který nepředloží ve vlacích, které nejsou vedeny v závazku veřejné služby (komerční vlaky) nebo na lanové dráze časový příplatek dle části V, čl. 3, zakoupí si jednorázový příplatek pro komerční vlaky a lanovku ve výši 125 Kč (jednotná cena pro každého cestujícího bez ohledu na věk nebo vozovou třídu) pro libovolný počet jízd (v době jeho platnosti) držitelů jízdních výhod. Měnu platby si cestující zvolí sám, při platbě v euro bude cena jednorázového příplatku vypočtena použitím směnného kurzu, vyhlášeného Odúčtovnou přepravních tržeb Olomouc v Přepravním a tarifním věstníku MD ČR.

Kompletní informace k prolongaci roku 2019, včetně postupu pořízení časových příplatků a zakoupení jednorázového příplatku naleznete v Metodickém pokynu k prodloužení platnosti zaměstnaneckých jízdních výhod ČD pro rok 2019 (dokument č.j. 3598/2018-O10, ze dne 4. 10. 2018). Pokyn je k dispozici na personálních útvarech dle evidence držitele jízdních výhod a současně je pro zaměstnance ČD, a.s. zveřejněn v IS NORMIS.

Zdroj: České dráhy

Právě přítomno: 253 hostů a žádný gestor