Vážené čtenářky a čtenáři,

a je to tady. Oddělení BOZP pro Vás připravilo novou metodickou příručku o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, která se zcela jistě stane nedílnou součástí odborové knihovničky i Vaší odborové organizace. Jejím cílem je poskytnout čtenářům mnoho prospěšných informací z oblasti BOZP, které lze využít například i při řešení různých událostí na pracovištích. Rovněž by měla sloužit k získání základního přehledu o tom, jak by mělo vypadat pracoviště a pracovní prostředí z hlediska BOZP, jakým způsobem šetřit pracovní úrazy, jak je odškodňovat atp. Brožurka představuje i základní výukový materiál k pořádaným kurzům pro začínající inspektory BOZP ZO OSŽ. Kolektiv oddělení BOZP je přesvědčen, že některé z Vás tato příručka zaujme natolik, že se rozhodnete stát se inspektorem BOZP Vaší odborové organizace. Metodická příručka je pro případné zájemce k dispozici i v elektronické podobě. Stáhnout si ji můžete zde, případně v nabídce BOZP – Metodické materiály.

                                                                                                                                                                                                                                                                                 Kolektiv oddělení BOZP OSŽ

 

Oddělení BOZP OSŽ je jedním z odborných oddělení Odborového sdružení železničářů, které tvoří svazoví inspektoři bezpečnosti práce, kteří jsou nejen zkušenými odborníky v oblasti železniční dopravy a přepravy, ale zejména držiteli odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik, požární ochrany a dalších, nebo mají pedagogické vzdělání atp. Oddělení BOZP má ve svých řadách i soudního znalce v oboru bezpečnost práce. Oddělení se však zabývá i odbornou publikační činností, kdy přispívá nejen do všem nám známého periodika OBZOR, ale i do celé další řady odborných periodik, například Bezpečnost a hygiena práce (BHP) a Personální a Sociálně právní Kartotéka (PSK). Každým rokem je
 i aktivním účastníkem různých konferencí BOZP. V loňském roce se zástupci oddělení JUDr. Petr Kožmín a Miroslav Feber rovněž zúčastnili XXI. ročníku mezinárodní konference „Bezpečnost a ochrany zdraví při práci 2021“. Dr. Kožmín na této konferenci vystoupil s příspěvkem na téma Kontrolní činnost odborových organizací na úseku BOZP v ČR. Pro případné zájemce je tento příspěvek volně k dispozici v položce Různé.

Jednou z mnoha povinností všech zaměstnavatelů v ČR je provádění prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tato povinnost vychází z ustanovení § 108 odst. 5 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto ustanovení mj. platí, že: „Zaměstnavatel je povinen organizovat nejméně jednou v roce prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na všech pracovištích a zařízeních zaměstnavatele v dohodě s odborovou organizací a zjištěné nedostatky odstraňovat.“

     K nejdůležitějším úkolům odborových organizací by měla patřit jejich péče o oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Vždyť co může být důležitějšího, než život a zdraví zaměstnanců? Zvláště, když se pak jedná o pracovní úrazy, které mohou mít velice negativní vliv na další život zaměstnance, ale i na jeho pozůstalé, v případě, že se např. jedná o smrtelný pracovní úraz.

Již vícekrát se objevily různé dotazy k práci tzv. řidiče „referenta“, tedy řidiče, který při své práci rovněž řídí služební vozidlo. A může se jednat například o zaměstnance pohotovosti nebo i jiného zaměstnance, který při své činnosti občas využívá služební vozidlo.

V praxi se často stává a při kontrolách se o tom přesvědčujeme, že někteří zaměstnanci používají na pracovišti zaměstnavatele svůj elektrický spotřebič. Také dostáváme občas otázku, jestli je možné vůbec používat vlastní elektrický spotřebič v práci. Většinou se jedná o radiopřijímače nebo přímotopy apod.

K tomu už přeci není nutné nic dodávat, tento nadpis hovoří za vše, mohlo by se zdát, a určitě bychom si přáli, kdyby tomu tak opravdu bylo. Avšak bohužel často slyšíme zprávy o nejrůznějších haváriích, za kterými může stát i nedodržování základních povinností - pravidelných kontrol a revizí nejrůznějších technických zařízení. A tak připomenu alespoň pár nejzákladnějších pravidel.

Nikdo z nás si nepřeje vznik pracovního úrazu. Ale jen pro jistotu zmíním povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů v případě, že se přeci jen něco přihodí.

Jak jistě víte, bezpečnost a ochrana zdraví při práci je velmi široký mezivědní obor. Jen pro zajímavost jsem vybral některé (zdaleka ne všechny) požadavky na osobní železniční vozy (nikoliv hnací vozidla) tak, jak je „vidí" vyhláška 173/1995 Sb., v platném znění, která je prováděcím předpisem k zákonu 266/1994 Sb., v platném znění, tedy Zákonu o drahách.

Nejen ze své praxe inspektora vím, že jednou z podceňovaných oblastí v oblasti BOZP je problematika schodů a schodišť. Rád bych k tématu uvedl několik informací. Jak vidíte, není jich mnoho, tak si je určitě přečtěte.

Uvedu toto téma možná trochu netradičně: ochrana zdraví při práci musí být vždy na prvním místě. To určitě každý ví. Asi každý z nás si také dokáže představit možné následky toho, když se této problematice nebudeme řádně věnovat. Ne, nebudu je zde popisovat, v následujících řádcích naznačím, jak se na problém dívá platná legislativa.

K profesím, které mají zcela zásadní vliv na organizování a řízení železniční dopravy patří takové profese, jako jsou dispečeři a výpravčí vlaků.

Podkategorie

Přístup ke prezentacím ze školení BOZP: 

 

https://drive.google.com/drive/folders/0B2A-MbQX4oNRM3FnUkJmcl9uV2M 

 

 

Právě přítomno: 381 hostů a žádný gestor