K nejdůležitějším úkolům odborových organizací by měla patřit jejich péče o oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Vždyť co může být důležitějšího, než život a zdraví zaměstnanců? Zvláště, když se pak jedná o pracovní úrazy, které mohou mít velice negativní vliv na další život zaměstnance, ale i na jeho pozůstalé, v případě, že se např. jedná o smrtelný pracovní úraz.

Již vícekrát se objevily různé dotazy k práci tzv. řidiče „referenta“, tedy řidiče, který při své práci rovněž řídí služební vozidlo. A může se jednat například o zaměstnance pohotovosti nebo i jiného zaměstnance, který při své činnosti občas využívá služební vozidlo.

V praxi se často stává a při kontrolách se o tom přesvědčujeme, že někteří zaměstnanci používají na pracovišti zaměstnavatele svůj elektrický spotřebič. Také dostáváme občas otázku, jestli je možné vůbec používat vlastní elektrický spotřebič v práci. Většinou se jedná o radiopřijímače nebo přímotopy apod.

K tomu už přeci není nutné nic dodávat, tento nadpis hovoří za vše, mohlo by se zdát, a určitě bychom si přáli, kdyby tomu tak opravdu bylo. Avšak bohužel často slyšíme zprávy o nejrůznějších haváriích, za kterými může stát i nedodržování základních povinností - pravidelných kontrol a revizí nejrůznějších technických zařízení. A tak připomenu alespoň pár nejzákladnějších pravidel.

Nikdo z nás si nepřeje vznik pracovního úrazu. Ale jen pro jistotu zmíním povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů v případě, že se přeci jen něco přihodí.

Jak jistě víte, bezpečnost a ochrana zdraví při práci je velmi široký mezivědní obor. Jen pro zajímavost jsem vybral některé (zdaleka ne všechny) požadavky na osobní železniční vozy (nikoliv hnací vozidla) tak, jak je „vidí" vyhláška 173/1995 Sb., v platném znění, která je prováděcím předpisem k zákonu 266/1994 Sb., v platném znění, tedy Zákonu o drahách.

Nejen ze své praxe inspektora vím, že jednou z podceňovaných oblastí v oblasti BOZP je problematika schodů a schodišť. Rád bych k tématu uvedl několik informací. Jak vidíte, není jich mnoho, tak si je určitě přečtěte.

Uvedu toto téma možná trochu netradičně: ochrana zdraví při práci musí být vždy na prvním místě. To určitě každý ví. Asi každý z nás si také dokáže představit možné následky toho, když se této problematice nebudeme řádně věnovat. Ne, nebudu je zde popisovat, v následujících řádcích naznačím, jak se na problém dívá platná legislativa.

K profesím, které mají zcela zásadní vliv na organizování a řízení železniční dopravy patří takové profese, jako jsou dispečeři a výpravčí vlaků.

V rámci prováděných kontrol inspektory BOZP bývá zjišťováno, že někteří zaměstnanci nemají zajištěno vlastní WC, případně k němu mají ztížený přístup. Jak je to tedy se záchody pro zaměstnance?

Je zaměstnavatel povinnen na pracovištích zřizovat sprchy nebo umývárny?

Ještě v dnešní době se stává, že některá pracoviště nejsou zásobena pitnou vodou. Nebo se stává, že jsou zaměstnanci nuceni si vodu donášet sami, například v kanystrech z plastické hmoty z jiných vzdálenějších pracovišť. Je toto správné? Plní si zaměstnavatel své povinnosti v oblasti ochrany zdraví při práci?

Právě přítomno: 339 hostů a žádný gestor