Jako reakce na velké množství připomínek k novým uniformám, byla svolána na 3.2.2021 komise k OOPP a výstrojním součástkám u SŽ. Vzhledem k současné epidemiologické situaci formou videokonference přes aplikaci MS Teams. Celou diskuzi velmi erudovaně moderoval Ing. Evžen Pospíšil.
Po úvodním slovu personálního ředitele Ing. Pavla Kouckého došlo k popisu současné situace, týkající se nových výstrojních součástek. Postupně za stranu zaměstnavatele popsali problémy ředitelka odboru 08 GŘ JUDr. Ilona Svobodová, Mgr. Eliška Jirková, pan Stanislav Smeták a také vedoucí centrálního skladu v Hradci Králové Bc. Eva Linhartová.

Jednání OC působících u Správy železnic (SŽ) pokračovalo v pátek 29. 1. 2021 další videokonferencí. Na programu byla spousta bodů. Kromě jednání nad 2. změnou PKS jsme mimo jiné obdrželi průběžnou informaci o výběrovém řízení na KOP a jejich organizaci, v neposlední řadě také informaci o navrhované výši příspěvků na údržbu OOPP a stejnokrojových součástek (v návaznosti na nový Katalog zaměstnání).


Každoroční tradici aktivů ke kolektivní smlouvě jsme neporušili ani v tomto roce. Sice formou videokonferencí, ale přesto jsme seznámili ve třech termínech téměř 60 účastníků nejen s novinkami, které nám přináší PKS Správy železnic na rok 2021.
V pondělí 25.1.2021, kdy byl seriál aktivů zahájen, byli přítomni zejména posluchači z oblastí Plzeň a České Budějovice. Ve středu 27.1.2021 byla většina účastníků z oblasti Praha, Ústí nad Labem a Hradce Králové. A nakonec ve čtvrtek 28.1.2021 jsme oslovili účastníky z Moravy.

Dnes 26.1.2021 proběhlo další jednání OC, které zastupují zaměstnance u Správy železnic se zaměstnavatelem.

Hlavními body jednání bylo předložení 2. změny PKS na rok 2021, která se týká stravenkového paušálu (viz níže - Společná informace z KV) a druhým bodem bylo nalézt řešení zablokovaného jednání nad čerpáním C-FKSP.

Tak nějak by se dalo shrnout upozornění zaměstnavatele, že ne všechny informace, které zazní na jednání podnikového výboru lze používat ve veřejném prostoru. PV OSŽ SŽ jednal i na lednovém zasedání ve čtvrtek 21. ledna 2021 formou videokonference.

Jsme na začátku nového roku, v němž se na podzim má konat sjezd OSŽ. Co od nového roku očekáváte? Co čeká OSŽ v roce 2021? Jaké změny Správě železnic nový rok přinese? Zeptali jsme se místopředsedy OSŽ a předsedy Podnikového výboru OSŽ při Správě železnic Petra Štěpánka. A tady je jeho odpověď:

Vážení zaměstnanci Správy železnic,
letošní rok byl v mnoha ohledech zvláštní a nestandardní. Potýkali jste se z mnoha nesnázemi a změnami v pracovním i osobním životě, např. v rozpisu pracovní doby a směn, jinými a náročnějšími podmínkami na pracovištích, ve způsobu komunikace a přizpůsobení se pandemické situaci v naší republice.

Aplikace „Moje OSŽ“ přináší rychlý a komfortní přenos aktuálních informací z dění OSŽ a železnice. Prostřednictvím aplikace „Moje OSŽ“ chceme komfortně a efektivně předávat informace přímo na displej vašeho telefonu. Kategorie informací, které vás budou zajímat, si nastavíme sami přímo v aplikaci.

Zprávou o plnění usnesení zahájil předseda Petr Štěpánek poslední letošní zasedání Podnikového výboru OSŽ Správy železnic, z epidemiologických důvodů opět formou videokonference.
V části věnované důležitým jednáním, která v uplynulém měsíci proběhla se věnoval technické finalizaci znění Katalogu zaměstnání, uzavření 1. změny PKS SŽ na rok 2021, která zohledňuje růst minimální mzdy. Do tisku byla předána PKS s již zapracovanou 1. změnou. Předpoklad distribuce je v polovině ledna 2021. Dále P. Štěpánek okomentoval spojení Směrnic č. 29 a 39 do nové Směrnice 29 o poskytování penzijního připojištění a životního pojištění do jedné, schválení Pracovního řádu SŽ, a směrnice č.75 Posuzování psychické způsobilosti k výkonu vybraných zaměstnání. Zdůraznil, že se dosud nepodařilo sjednat Rámcové zásady hospodaření s FKSP a C-FKSP. Další jednání mezi odborovými centrálami a zaměstnavatelem o FKSP proběhne zítra 18.prosince 2020.

Společná informace z jednání s centrálami odborových organizací při Správě železnic, státní organizace, ze dne 11. 12. 2020
 
Dne 11. prosince 2020 probíhalo formou videokonference jednání zástupců zaměstnavatele se zástupci centrál odborových organizací.
Body jednání:
1. Informace o poskytnutí pololetní mimořádné odměny generálního ředitele se mzdou za měsíc listopad 2020 za splnění mimořádných a jednorázových úkolů ve ztížených podmínkách epidemiologické situace a vyhlášeného nouzového stavu.
2. Doplnění novely Pracovního řádu SŽ s účinností od 1. 1. 2021 – shoda.
3. Zásady FKSP – na straně odborových organizací opakovaně nedošlo k jednotnému stanovisku - bude dále jednáno. Spornými body jsou zejména stanovení limitů finančních prostředků na hromadně organizované zájezdy, kulturní a sportovní akce z C-FKSP pořádaných odborovými organizacemi a podmínky individuálních rekreací z C-FKSP.
4. Bylo zahájeno projednávání Celkové zprávy z prověrek BOZP 2020.
5. Byla poskytnuta informace, že do 31. 3. 2021 bude možné používání starých výstrojních součástek, od 1. 4. 2021 bude umožněno používání již jen nových výstrojních součástek. Ze strany odboru nákupu a veřejných zakázek (O8) bude v příštím týdnu vydán upřesňující podrobný pokyn.
 
Další jednání se bude konat dne 18. 12. 2020 v 09:30 hod.
 

 V návaznosti na rozhodnutí vlády České republiky o změně výše minimální mzdy předložil zaměstnavatel dne 20. 11. 2020 návrh 1. změny podnikové kolektivní smlouvy Správy železnic, státní organizace, na rok 2021. Po oboustranné diskusi došlo dnešního dne ke sjednání této 1. změny PKS, jejímž obsahem je navýšení tarifní mzdy u zaměstnanců zařazených do prvního tarifního stupně, navýšení odměny z dohod pracovníka dozoru a úprava sazby zvláštní odměny pro první tarifní stupeň.

Za účasti předsedy OSŽ Mgr. Martina Malého a zástupců zaměstnavatele pod vedením personálního ředitele Ing. Kouckého se konalo dne 19.11.2020 pravidelné jednání PV OSŽ SŽ. Vzhledem k současné epidemiologické situaci formou videokonference přes aplikaci MS Teams. Předseda PV P. Štěpánek mimo jiné podrobně informoval o kolektivním vyjednávání PKS 2021, Katalogu zaměstnání SŽ, návrhu Pracovního řádu SŽ a o průběhu dalších jednání k Rámcovým zásadám FKSP a zásadám C-FKSP.
Předseda OSŽ Mgr. Martin Malý ve svém vystoupení podrobně informoval zejména o jednáních týkajících se režijních výhod a situaci v JMK. Bližší informace na webu OSŽ.

Podkategorie

Právě přítomno: 177 hostů a žádný gestor