Ve středu 21. února se v domě Bohemika v Praze sešli členové Ústředí OSŽ včele se svým předsedou Mgr. Martinem Malým na pravidelném jednání.

Po kontrole úkolů dostal slovo vedoucí sociálně-právního oddělení OSŽ-Ústředí JUDr. Petr Večeř, aby přítomné informoval o tvorbě a použití Podpůrného fondu OSŽ za II. pololetí 2023, kterého vystřídal JUDr. Petr Kožmín, LL.M., MBA, vedoucí oddělní BOZP se zprávou o činnosti oddělení BOZP v roce 2023.

Čerstvým tématem posledních dnů byla protestní akce zemědělců v pondělí 19. února, kterou podpořilo předsednictvo ASO s vlastními požadavky a společně s ním také OSŽ, jako řádný člen Asociace samostatných odborů. Předseda OSŽ Martin Malý shrnul průběh akce, její organizaci a vývoj na místě protestů. Někteří členové OSŽ však mají pocit, že tato protestní akce byla pochybná a spojena s dezinformátory či prokremelskou politikou. Předseda OSŽ seznámil členy Ústředí s několika písemnými ohlasy členů, kteří své nesouhlasné postoje s demonstrací v tomto smyslu zaslali emailem na vedení OSŽ a kterým také písemně vysvětloval přístup OSŽ k této protestní akci. K tématu se poté spustila rozsáhlá diskuze členů Ústředí OSŽ.

Po široké diskusi však Ústředí OSŽ dospělo k závěru, že rozhodnutí o podpoře protestní akce zemědělců spolupořádané kolegy ze zemědělských odborů OSPZV-ASO (Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy ASO) bylo správné a snaha některých medií a vládních představitelů vykládat tento protest zemědělců a ASO jako akci protisystémových či protidemokratických sil je v rozporu s realitou. Je však pravda, že se na akci bez pozvání bohužel dostavili také lidé s označením různých subjektů, které nemají s organizátory protestů nic společného a jejich přítomnost na demonstraci je nyní v mediálním prostoru účelově používána proti organizátorům protestu. A právě z toho důvodu, že přítomnosti takových nezvaných návštěvníků prakticky nebylo možné na protestní akci pořádané na veřejně přístupných místech zabránit, bylo ze strany pořadatelů krátce po vystoupení hlavních mluvčích protestu z řad zemědělců a vystoupení předsedy ASO pana Bohumila Dufka rozhodnuto o předčasném ukončení demonstrace na Malostranském náměstí, stejně jako o dřívějším odjezdu traktorů z hlavního města.

V druhé části jednání dostali prostor předsedové podnikových výborů. Předseda PV OSŽ při ČD a.s., Štěpán Lev zmínil, že se u ČD, a.s., řeší u zaměstnanců špatně nebo vůbec nastavené kvalifikace v osobním ohodnocení. Na jejich odstranění se pracuje a všechny nesrovnalosti se zaměstnavateli nahlašují. Dozorčí rada je naplánována na 22. února, kde bude projednáván podnikatelský plán ČD na rok 2024. Více najdete v článku z podnikového výboru (OTEVŘÍT).

Radek Nekola, předseda PV OSŽ při ČD Cargo krátce poskytl informace z jednání PV, které proběhlo 8. února (OTEVŘIT), kde se především projednávala změna interní normy zásad poskytování osobního hodnocení, na které se bude muset ještě zapracovat, a odstraňují se drobné nedostatky. Dále také informoval přítomné, že u společnosti ČD Cargo je již jasné, na jaké konkrétní aktivity je možné čerpat částky ze sociálního fondu a sportovní akce.

Za Správu železnic vystoupil předseda podnikového výboru Petr Štěpánek – zatím se nepodařilo přesvědčit odborovou organizaci ADP, aby ustoupila z některých požadavků a přidala svůj podpis na smlouvu o čerpání z FKSP. Dokud tak neučiní, čerpání příspěvků je zatím nemožné (OTEVŘÍT). Ostatních osm odborových centrál již zásady a rozpočet FKSP podepsalo. Ústředí plně podporuje postoj členů OSŽ u SŽ ve vyjednávání v této záležitosti.

Do konce března budou rozdány poukazy na kondiční a ozdravné pobyty.

Dále ještě předseda PV přidal informaci k tragické události na Strakonicku, kdy se vybrala nemalá částka, která se rozdělila mezi pozůstalé a jednoho přeživšího, ten se zatím z této nehody stále zotavuje.

Předsedkyně Nedrážního republikového výboru Bc. Renata Dousková sdělila přítomným, že v těchto dnech probíhají ve spolupráci se zaměstnavatelem u Dopravního zdravotnictví aktivy k podepsanému doplňku PKS na letošní rok.

U společnosti CZ LOKO je stejně jako vloni podepsaná kolektivní smlouva na tento rok, a i když v ní není zahrnuto plošné navýšení mezd na rok 2024, přesto k navýšeni mzdy dochází. V roce 2023 u této společnosti došlo k navýšení průměrné mzdy cca o 10 %. Další dobrou zprávou také je, že CZ LOKO má momentálně dost sjednaných zakázek, a tím je zajištěno dostatek práce pro své zaměstnance.

Stále přetrvává problém s podepsáním kolektivní smlouvy u společnosti Wagon Lostr, kde zaměstnavatel přes opakovanou urgenci odborů se stále ještě nevyjádřil k návrhu PKS na rok 2024 předloženém těmito odbory. Přes chybějící podpis na PKS zaměstnavatel stále postupuje v režimu podepsané kolektivní smlouvy za minulé období.

Závěrem jednání byly ještě doplněny informace k dotazu ohledně připravovaného spuštění elektronického členského průkazu OSŽ, který by měl usnadnit a zrychlit přístup ke službám či benefitům, které OSŽ svým členům nabízí.

 

Text a foto: Daniela Houdková

Foto z demonstrace: Marcel Baláž

 

  

  

 

 

Právě přítomno: 153 hostů a žádný gestor