Na sedmém jednání zaměstnavatel předložil dva nové návrhy, které byly ze strany odborových organizací přijaty:

Zaměstnanci SŽDC pozorně sledují kolektivní vyjednávání o 1. změně PKS SŽDC a diskutují o vyjednávání také na svých pracovištích. Jak v této souvislosti konstatuje jeden z kolektivních vyjednavačů za OSŽ, Miroslav Maincl, kolektivním vyjednavačům přicházejí různé formy podpory (jednou z nich je i výzva 153 zaměstnanců CDP Přerov), ale i kritiky. „Přicházejí také různé výtky a připomínky k průběhu kolektivního vyjednávání, nedostatečné informovanosti členské základny, jakož i různé nesplnitelné požadavky, mnohdy i různá vyhrožování,“ poznamenává Maincl.

Listopadové jednání PV OSŽ SŽDC v Praze 22. 11. mělo tentokrát několik hostů. První z nich, Ing. Luděk Kleprlík (Odbor nákupu a veřejných zakázek GŘ) a Bc. Radek Janouš (Odbor personální GŘ) nejen vizuálně prezentovali vývoj v nákupu výstražných pracovních oděvů od roku 2009 a jejich dodavatele, ale přinesli i ukázku těchto oděvů. Tady hraje hlavní roli zejména prodyšnost při jejich použití vzhledem k procentnímu složení použitých materiálů (poměr bavlny a silonu), kdy se objevily v minulosti stížnosti. Tady bylo Ing. Kleprlíkem vysvětleno, že procentní podíl těchto složek nelze více snižovat, snahou je, aby byla zajištěna optimální prodyšnost použitých materiálů při pocení zaměstnanců.

 

Na šestém jednání, které se konalo za účasti generálního ředitele SŽDC Bc. Jiřího Svobody, MBA,

 

 

 Na pátém jednání předložil zaměstnavatel nový komplexní návrh, který obsahoval:

 

Na dnešním čtvrtém jednání předložil zaměstnavatel komplexní návrh, který obsahoval:

 

Další kolo kolektivního vyjednávání v sídle zaměstnavatele začalo netradičně a to bodem různé.

 

Třetí jednání o 1. změně PKS SŽDC na období od 1. 2. 2018 do 31. 12. 2019 probíhalo v sídle organizace.

 

Jednání komise pro řešení problematiku stejnokrojových součástek a OOPP

Dne 2.11.2018 se uskutečnila pracovní schůzka komise pro řešení problematiky stejnokrojových součástek a OOPP. Zaměstnavatel představil nový pracovní oděv pro letní období, který je oproti stávajícímu lehčí a prodyšnější, ale přesto splňuje pevnostní normy.

 

Jak dál v řízení provozu?

Na tuto otázku se snažil odpovědět 30.10. na jednání odborových centrál nový náměstek pro řízení provozu (NŘP) Ing. Miroslav Jasenčák.

 

2. společná informace o zahájení kolektivního vyjednávání u SŽDC dne 30. 10. 2018

Druhé jednání o 1. změně PKS SŽDC na období od 1. 2. 2018 do 31. 12. 2019 probíhalo v sídle organizace.

Tímto výrokem zahájil blok svých informací z mnoha jednání a také pracovních cest předseda OSŽ Mgr. Martin Malý na jednání Podnikového výboru OSŽ SŽDC v Praze 25. října 2018, tentokrát bez účasti zástupců zaměstnavatele (ilustrační snímek byl pořízen na zářijovém zasedání podnikového výboru). „Aktuální prioritou je v současné době kolektivní vyjednávání a také to, jak budou zajištěny finanční prostředky na případný nárůst mezd. U SŽDC jsou dva významné zdroje financování, jedním z nich je příjem za použití dopravní cesty a druhým jsou prostředky ze SFDI. Vzhledem k tomu, že příjem z poplatků za dopravní cestu stagnuje, případný mzdový nárůst je dnes otázkou jednání se SFDI. Tuto věc jsme otevřeli na úrovni vlády na půdě tripartity už v době, kdy probíhala počáteční jednání, která nakonec vedla k vyslovení důvěry vládě, když jsme opakovaně dávali své připomínky za OSŽ ke kapitole ´doprava´ s tím, že SŽDC bude potřebovat prostředky na pokrytí nárůstu mezd,“ uvedl Martin Malý.

Podkategorie

Právě přítomno: 352 hostů a žádný gestor