V sídle Odborového sdružení železničářů se 9. ledna sešlo na čtyřicet zaměstnanců a odborových funkcionářů, podle změny názvu „nového“ podniku Správa železnic, státní organizace. Přivítal je tajemník PV OSŽ (ještě SŽDC) Miloš Paleček a perfektně připravená vizualizace jednotlivých bodů probíraných témat. Přítomni byli také zástupci zaměstnavatele, Ing. Evžen Pospíšil (na snímku spolu s předsedou OSŽ Mgr. Martinem Malým a místopředsedou OSŽ Petrem Štěpánkem) a Bc. Jitka Dolejšová z GŘ SŽ. Hlavní slovo a nejdelší výklad v úvodu měl místopředseda OSŽ Petr Štěpánek, který kolektivní vyjednávání vedl na téma uzavřené PKS, protože hlavně o tom školení bylo.

Jménem vedení  podnikového výboru OSŽ SŽDC by jsme  vám rádi poděkovali  za přízeň a důvěru, kterou jste nám celý letošní rok věnovali.

 Nebyl to rok lehký a jednoduchý. Ale ty předešlé také ne.  Museli jsme se potýkat se spoustou organizačních či personálních změn ve všech stupních řízení SŽDC.  Konec roku byl završen  podpisem PKS, která se dle našeho názoru i dle ohlasu vás, našich členů,  vcelku podařila. Za zmínku stojí snad vyrovnání jakéhosi dluhu z loňského roku u  domácích pohotovostí. Opět se nám podařilo zvýšit příplatek za soboty a neděle a hlavně za noční směny.

Členové Podnikového výboru (PV) OSŽ SŽDC se sešli 12. prosince v Praze, týden po podepsání PKS na rok 2020, a zaznělo i poděkování kolektivním vyjednavačům za odvedenou práci. Jak poznamenala Lydie Vatterová, která zvlášť poděkovala vedoucímu kolektivních vyjednavačů Petru Štěpánkovi: „Není snadné vyrovnat se s psychickým tlakem, pomluvami a podezíráním, které se objevují na adresu vyjednavačů,“ dodala.

 

V pátek 6.12.2019 došlo krátce po poledni ke shodě všech devíti odborových centrál a vedení  SŽDC na nové kolektivní smlouvě, platné od 1.1.2020. Krátce na to byla PKS na rok 2020 podepsána.

SŽDC uzavřela jako první v železničním sektoru Podnikovou kolektivní smlouvu

 
Generální ředitel Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Jiří Svoboda a devět představitelů odborových organizací podepsali na základě posledního návrhu generálního ředitele 3. změnu platné Podnikové kolektivní smlouvy na období od 1. února 2018 do 31. prosince 2019 a zároveň i Podnikovou kolektivní smlouvu na rok 2020.

Ve středu 4. prosince se v kongresovém centru Jezerka u Seče na Chrudimsku konal aktiv předsedů a zástupců ZO OSŽ SŽDC. Před zhruba stovkou předsedů z celé republiky zasedli za jednacím stolem (na snímku) předseda PV Petr Štěpánek spolu s tajemníky Milošem Palečkem, Miroslavem Mainclem a Dušanem Richterem, který jednání řídil. V průběhu jednání se dostavili i pozvaní hosté – generální ředitel SŽDC Bc. Jiří Svoboda MBA se svými náměstky (Ing. Miroslav Jasenčák a Ing. Marcela Pernicová) a ředitelem personálního odboru Ing. Pavlem Kouckým. Jednání se zúčastnil rovněž předseda OSŽ Martin Malý a další zaměstnanci OSŽ-Ú.

 Dne 2. prosince 2019 pokračovalo jednání o podobě podnikové kolektivní smlouvy na období po 31. 12. 2019 v sídle organizace.

Na začátku jednání bylo jednáno o příspěvku na dopravu na období jízdního řádu od 15. 12. 2019 do 12. 12. 2020 3. změna PKS SŽDC na období od 1. 2. 2018 31. 12. 2019 a PKS po 31. 12. 2019. Dvě odborové organizace potvrdily, že nadále nesouhlasí s navrhovanou výší tohoto příspěvku.

Členové PV OSŽ SŽDC se v Praze 21. listopadu věnovali mimo dalších věcí, které byly na programu jednání, i tomuto tématu. Jaká jednání v této věci probíhají a jaké se rýsují možnosti, o tom podrobně informoval členy PV předseda OSŽ Mgr. Martin Malý. Informace o této problematice a o jednání se zástupci jihomoravského kraje 18. 11., vzájemné výměně názorů zúčastněných stran je na webových stránkách OSŽ, od zástupců kraje bylo slíbeno, že předloží nový návrh kompenzace u držitelů režijek. Martin Malý pak vysvětlil, z čeho vychází cena navržená krajem a dodal, že by měla být nalezena optimální cena přijatelná pro Jihomoravský kraj.

 Dne 22. listopadu 2019 pokračovalo jednání o podobě podnikové kolektivní smlouvy na období po 31. 12. 2019 v sídle organizace.

Na začátku jednání proběhla diskuze o podobě příspěvku na dopravu na období jízdního řádu od 15. 12. 2019 do 12. 12. 2020 – 3. změna PKS SŽDC na období od 1. 2. 2018 – 31. 12. 2019 a PKS po 31. 12. 2019. Došlo ke shodě nad úpravou podmínek vyplacení příspěvku. Vzhledem k tomu, že stále nedošlo ke shodě na straně odborových organizací o požadované výši příspěvku na dopravu, nebylo o této problematice dále jednáno.

Dne 15. listopadu 2019 pokračovalo jednání o podobě podnikové kolektivní smlouvy na období po 31. 12. 2019 v sídle organizace. V průběhu jednání seznámil přítomné ředitel odboru strategie Mgr. Ing. Radek Čech, Ph.D., s přípravou vysokorychlostních tratí včetně mezinárodního kontextu vývoje těchto tratí. 

Na začátku jednání proběhla diskuze o podobě příspěvku na dopravu na období jízdního řádu od 15. 12. 2019 do 12. 12. 2020 – 3. změna PKS SŽDC na období od 1. 2. 2018 – 31. 12. 2019 a PKS po 31. 12. 2019. Z důvodu nejednotného stanoviska na straně OC nedošlo k dohodě o výši příspěvku na dopravu.

Dne 7.11.2019 se v Rytířském sále Generálního ředitelství SŽDC sešli zástupci skupiny pro řešení problematiky OOPP a stejnokrojových součástek. V informacích zaznělo mj. že byla vypsána zakázka na výrobu nových stejnokrojů a předpoklad naskladnění je do pololetí r.2020, že dosud nejsou dodána trika ke zkoušení pro zaměstnance CDP, že se posouvá novelizace předpisu Zam 3, chystá se novelizace předpisu Bp 36 a na sklad dorazily odlehčené letní i zimní výstražné vesty.

Další den po večerním společném jednání Podnikových výborů, slovenského OZŽ ŽSR a českého OSŽ SŽDC, na kterém byli přítomni při setkání generální ředitelé obou podniků, uskutečnilo se dopoledne 30. 10. samostatné jednání obou PV ve slovenské obci Strečno.

Podkategorie

Právě přítomno: 252 hostů a žádný gestor