Ve středu 20. března proběhlo v Domě Bohemika jednání Ústředí OSŽ, které tradičně zahájil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý kontrolou úkolů.

 

Během projednávání čerpání rozpočtu OSŽ 2023 a návrhu rozpočtu na rok 2024 byl členům Ústředí předložen ke schválení také návrh na poskytnutí příspěvku na akce pro seniory do základních organizací, který byl po dlouhé diskusi nakonec schválen. Příspěvek bude poskytnut z rozpočtové úspory Ústředí OSŽ za rok 2023. Důvodem pro poskytnutí tohoto příspěvku je snaha částečně kompenzovat základním organizacím jeden z dopadů vládního „ozdravného balíčku“, který razantním způsobem omezil tvorbu a možnosti čerpání SF Českých drah a FKSP Správy železnic a tito zaměstnavatelé proto na akce pro své bývalé zaměstnance – důchodce, pořádané základními organizacemi OSŽ, již bohužel nebudou nic přispívat. Ústředí OSŽ tak vedle zachování rovného přístupu k výhodné členské rekreaci pro členy zaměstnance, rodinné příslušníky i důchodce také tímto příspěvkem potvrzuje pokračování své dosavadní politiky mezigenerační solidarity v OSŽ.

Následné informace přednesl Ing. Ondřej Šmehlík, vedoucí MO OSŽ ohledně pořádání železničních sportů v roce 2024. Současně s tím také shrnul účast a průběh na sportovních akcích v roce 2023, které porovnal s dobou tzv. předcovidovou. Vytvořen je i plán akcí Českého zemského svazu FISAIC na rok 2024. Vzhledem ke schválení vládního balíčku, který ovlivňuje veškeré konání OSŽ, došlo i v oblasti sportu a kultury k finančním škrtům. Tato skutečnost by se měla co nejméně dotknout akcí pořádaných regionálně.  Ondřej Šmehlík podrobně informoval o konkrétních změnách. Akce železničního sportu začínají letos od 1. dubna. Zásadní novinkou je přihlašování na všechny sportovní akce prostřednictvím elektronického portálu railsport.cz. Stínem je, že volnočasových aktivit se budou moci účastnit zaměstnanci Správy železnic pouze za předpokladu členství v OSŽ, protože zatím není dohoda na čerpání z FKSP SŽ.

V druhé části jednání bylo členům Ústředí odprezentováno místo konání IX. Sjezdu OSŽ. Miroslav Maincl a PhDr. Helena Svobodová představili prezentaci hotelu OREA Congress Hotel v Brně (bývalý hotel Voroněž), který nejvíce vyhovuje požadavkům na konání Sjezdu OSŽ, kdy jsou jednací sály, restaurace i ubytování na jednom místě. Do Brna je dobrá dopravní dostupnost a zároveň je hotel několik zastávek tramvaje od hlavního nádraží. Konání IX. Sjezdu OSŽ připadlo na 7.–8. listopadu (pátek a sobota) příštího roku.

Předseda PV OSŽ při ČD, a.s. Štěpán Lev informoval o zásadách hospodaření se sociálním fondem ČD. Na dalším jednání podnikového výboru se budou řešit aktuální problémy s osobním ohodnocením zaměstnanců a také vyhraný tender v Jihomoravském kraji na linkách S2 a S3 (jednotky Moravia), kde nejsou známy detaily týkající se vlakového personálu a osobních pokladních.

Člen dozorčí rady ČD Cargo, a.s. Petr Doležal dostal slovo za chybějícího předsedy PV Radka Nekolu. Informoval o situaci společnosti ČD Cargo, které zazněli na PV ze 7. března (OTEVŘÍT). Další dozorčí rada proběhne 28. března. Dne 19. března byly již rozeslány zaměstnancům ČD Cargo zásady čerpání ze Sociálního fondu.

Předseda PV OSŽ při SŽ Petr Štěpánek od minulého jednání žádné nové informace nesdělil. Čerpání z FKSP se zatím nepodařilo dořešit. Další jednání proběhne 27. března a na něm se ukáže, jestli se konečně celá věc posune ke kladnému konci.

Za Nedrážní republikový výbor vystoupil místopředseda NeRV OSŽ Tomáš Šlachta, ten informoval o společnosti TSS, a.s., kde se chystá reorganizace poboček a o společnosti OHLA ŽS, a.s., kde došlo ke schválení navýšení mezd o pět procent a také k nákupu podbíječky, jejíž dodací lhůta je až tři roky.

Ing. Bc. Petr Toman, BA (Hons) požádal vedení OSŽ, aby zaslalo dopis na ZP MV ČR s žádostí o podávání aktuálních informací pro pojištěnce – železničáře.

Předseda OSŽ Mgr. Martin Malý krátce informoval o jednání Dopravní tripartity 5. března 2024 na Ministerstvu dopravy, kde se mimo jiné řešily možnosti, jak eliminovat negativní dopad vládního rozhodnutí o nerovnoměrném navýšení tarifních stupňů tzv. zaručených mezd, kdy byly ve vazbě na navýšení tzv. minimální mzdy zvýšeny pouze stupně č. 1–3 a 8, zatímco stupně č. 4–7 nebyly nijak valorizovány. V důsledku toho u čtyř krajů nastaly problémy s možností dofinancování růstu mezd u řidičů autobusů v závazku veřejné služby. Dále zmínil také projednání rozpočtového výhledu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) na roky 2025 a 2026, kde kladně hodnotil schválené navýšení částek v kapitole na opravy, údržbu a provozní výdaje Správy železnic, což je důležité mimo jiné také pro budoucí kolektivní vyjednávání o možnostech valorizace mezd u této organizace.

Místopředseda OSŽ pro správu majetku Martin Vavrečka se zúčastnil schůze ASO. Stále jsou zde projednávány náročné profese a s nimi spojený odchod do předčasného důchodu. Jejich výčet připravil Vladislav Vokoun, který se zúčastnil jednání Ústředí OSŽ s informacemi o chystaných krocích při úpravě důchodové reformy.

Závěrem jednání svazová inspektorka BOZP Monika Časarová informovala o školení pro inspektory BOZP z řadových členů OSŽ, které proběhlo 13.–15. března v rekreačním středisku Prudká u Tišnova bez komplikací. Vzápětí přišlo poděkování od předsedy ZO CDP Pavla Lněničky na adresu BOZP za výborně uspořádané miniškolení BOZP pro zaměstnance ohledně kancelářské práce.

 

Text a foto: Daniela Houdková

 

  

 

Právě přítomno: 214 hostů a žádný gestor