Vážené kolegyně, vážení kolegové, v dnešní nelehké době musí zaměstnavatel reagovat na nařízení vlády ČR a neprodleně přijímat opatření, která mají zamezit šíření nákazy před onemocněním COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2. Zaměstnavatel nás o nich průběžně informuje, některé kroky spolu konzultujeme a obráceně i podněty navrhujeme. Chápeme, že jeho rozhodování a vydávání mnoha opatření není jednoduché a je nutné rychle reagovat na vývoj situace.

Dopis Generálního ředitele Jiřího Svobody zaměstnancům Správy železnic:

Komentář a upřesnění k vyjádření odborové organizace ADP, která na svých stránkách zveřejnila postupy při pořádání akcí z C-FKSP, jejich argumentaci a odůvodňování čerpání prostředků z C-FKSP a příděl jednotlivým odborovým organizacím.

Netradičně předřazením bodu tři, tedy informacemi od zaměstnavatele, začalo ve čtvrtek 20. 2. 2020 v sídle svazu v pražských Vysočanech jednání Podnikového výboru (PV) OSŽ SŽDC, které moderoval tajemník PV OSŽ SŽDC Dušan Richter. Hned na úvod jednání totiž dorazili ředitel personálního odboru GŘ Správy železnic Ing. Pavel Koucký (na snímku), který se zhruba po půlhodině z důvodu časového zaneprázdnění z jednání omluvil, a Ing. Hana Kohoutová, vedoucí mzdového oddělení z téhož odboru (O10).

V měsíci lednu proběhla školení k PKS SŽDC na rok 2020 na šesti různých místech naší republiky. První proběhlo v Praze 9.1., následovaly Pardubice 10.1., České Budějovice 14.1., Plzeň 15.1., Brno 20.1. a jako poslední Přerov 27.1.2020.

Nová kolektivní smlouva SŽDC byla podepsána 6. prosince loňského roku. Co vše se podařilo kolektivním vyjednavačům OSŽ SŽDC prosadit do nové kolektivní smlouvy, jaké komplikace bylo nutné řešit a jak jsou kolektivní vyjednavači spokojeni s konečným výsledkem? Na tyto a další otázky, spojené s kolektivním vyjednáváním odpovídá v rozhovoru pro časopis Obzor č. 3/2020 předseda Podnikového výboru OSŽ SŽDC Petr Štěpánek.

Na svém prvním letošním jednání 29. ledna v Praze přijal Podnikový výbor (PV) OSŽ SŽDC, (zatím nedošlo ke změně názvu PV) výše uvedené stanovisko a také úkol pro členy PV. Z jednání byli omluveni zástupci zaměstnavatele a tak zůstal větší prostor pro diskusi právě ke Katalogu zaměstnání, zásadám použití centralizovaných prostředků FKSP a jejich rozdělování. Na začátku jednání, které vedl předseda PV a místopředseda OSŽ Petr Štěpánek, dostal slovo po kontrole plnění úkolů z minulých jednání předseda OSŽ Mgr. Martin Malý.

Na prvním jednání v roce 2020 se sešly odborové centrály působící u Správy železnic, státní organizace v sídle zaměstnavatele. Po  jednání byla pořízena tato společná informace :

Společná informace o kolektivním vyjednávání u Správy železnic, státní organizace, ze dne 30. ledna 2020

Dne 30. ledna 2020 se konalo v sídle zaměstnavatele první společné jednání zaměstnavatele a odborových organizací působících při Správě železnic, státní organizace, v roce 2020.

V sále restaurace Bogota na hlavním nádraží v Brně se v pondělí 20. ledna uskutečnilo páté a současně předposlední ze série školení o Podnikové kolektivní smlouvě SŽDC a FKSP SŽDC. Za zaměstnavatele se jednání zúčastnil vedoucí personálního oddělení Evžen Pospíšil, spolu s ním zasedli za předsednickým stolem (na snímku) Petr Štěpánek (předseda PV OSŽ SŽDC) a tajemníci PV Miloš Paleček, Miroslav Maincl a Dušan Richter. Jednání byl jako host přítomen rovněž předseda OSŽ Martin Malý, který se ten den v Brně účastnil jednání stávkového výboru..

V Brně se v pondělí 20. ledna odpoledne sešel stávkový výbor s předsedy všech větších ZO OSŽ na Brněnsku (na snímku). Jednání řídil předseda OSŽ Martin Malý. Projednávána byla situace, kdy vedení Jihomoravského kraje uzavřelo dohodu s Českými drahami o uznávání režijních výhod ve vlacích, placených Jihomoravským krajem. Podle této dohody bude Jihomoravský kraj uznávat režijní výhody všem držitelům režijek v celé republice na základě úhrady ročního příplatku 1500 Kč.

V sídle Odborového sdružení železničářů se 9. ledna sešlo na čtyřicet zaměstnanců a odborových funkcionářů, podle změny názvu „nového“ podniku Správa železnic, státní organizace. Přivítal je tajemník PV OSŽ (ještě SŽDC) Miloš Paleček a perfektně připravená vizualizace jednotlivých bodů probíraných témat. Přítomni byli také zástupci zaměstnavatele, Ing. Evžen Pospíšil (na snímku spolu s předsedou OSŽ Mgr. Martinem Malým a místopředsedou OSŽ Petrem Štěpánkem) a Bc. Jitka Dolejšová z GŘ SŽ. Hlavní slovo a nejdelší výklad v úvodu měl místopředseda OSŽ Petr Štěpánek, který kolektivní vyjednávání vedl na téma uzavřené PKS, protože hlavně o tom školení bylo.

Jménem vedení  podnikového výboru OSŽ SŽDC by jsme  vám rádi poděkovali  za přízeň a důvěru, kterou jste nám celý letošní rok věnovali.

 Nebyl to rok lehký a jednoduchý. Ale ty předešlé také ne.  Museli jsme se potýkat se spoustou organizačních či personálních změn ve všech stupních řízení SŽDC.  Konec roku byl završen  podpisem PKS, která se dle našeho názoru i dle ohlasu vás, našich členů,  vcelku podařila. Za zmínku stojí snad vyrovnání jakéhosi dluhu z loňského roku u  domácích pohotovostí. Opět se nám podařilo zvýšit příplatek za soboty a neděle a hlavně za noční směny.

Podkategorie

Právě přítomno: 335 hostů a žádný gestor