„Propouštět se nebude!" Tento nekompromisně znějící titulek patří rozhovoru s tajemníkem OSŽ Miroslavem Janáčkem na první straně Obzoru číslo 13. M. Janáček v něm reaguje především na výsledky jednání zástupců OSŽ s představiteli federálního ministerstva dopravy a Ústředního ředitelství ČSD o ekonomické reformě na železnici. „Dostalo se nám ujištění, že v roce 1990 nedojde k žádnému propouštění ani přeřazování železničářů," uvádí v rozhovoru Miroslav Janáček a k budoucímu možnému vývoji na dráze uvádí v rozhovoru mimo jiné: „Naše ministerstvo požaduje, aby došlo k rozdělení nákladů na údržbu dopravní cesty a nákladů na dopravu a přepravu s tím, že náklady na infrastrukturu by byly dotovány státem. Pokud dokážeme tyto změny účinně prosazovat, je záruka, že se pozvedne úroveň železnice i sociální jistoty železničářů."

Rovněž další titulek na první straně čísla 13 je nepřehlédnutelný: „Traťové hospodářství v katastrofálním stavu". Článek hovoří o průběhu konference předsedů ZO OSŽ – sekce traťového hospodářství, která se uskutečnila 12. 6. 1990 ve slovenských Vrútkách za účasti zástupců příslušných odborů Ústředního ředitelství ČSD i oblastních ředitelství. Z jednání vyplynul požadavek na postupné řešení pracovních, sociálních, mzdových a ostatních pracovníků a také nové struktury traťového hospodářství. Odbory mimo jiné požadovaly, aby byly všem pracovníkům v dopravě poskytovány stabilizační odměny, aby všichni pracovníci, kteří se podílejí na opravách, měli po odpracování 10 let nárok na kondiční rehabilitaci, aby byla pracovníkům traťového hospodářství poskytována bezplatná strava a zvýšeny odměny za pohotovost na pracovišti. Dále zazněl mimo jiné požadavek zařadit všechny pracovníky traťového hospodářství do I. a II. kategorie důchodového zabezpečení a zahájit výstavbu ubytoven hotelového typu.

Pod titulkem „Odbory musí být oponentem" Obzor referuje o setkání zástupců české a slovenské Konfederace odborových svazů s představiteli parlamentu. Zúčastnil se ho mj. předseda Federálního shromáždění Alexander Dubček. Na jednání byla dohodnuta vzájemná spolupráce a informovanost.

Vzrušená atmosféra panovala – soudě z obsahu článku „Jak dlouho máme čekat?" na aktivu pracovníků služby 11 (doprava a přeprava) Pražské oblasti. „Sekce dopravy a přepravy vyjádřila nespokojenost se spoluprací s Ústředním ředitelstvím ČSD, které neplní uzavřené dohody. Dosud např. nebyla vyřešena otázka řídících struktur, ačkoli ústřední ředitel slíbil její dokončení v květnovém termínu. Slibované a požadované zvýšení pravomoci náčelníků výkonných jednotek rovněž ustrnulo na mrtvém bodě. Není dodržována dohoda o spoluúčasti odborových orgánů při komplexním řešení strukturálních změn," uvádí se v článku mimo jiné.

V čísle najdeme dále informaci z jednání zástupců Asociace odborových svazů v dopravě na federálním ministerstvu dopravy (FMD), na němž bylo za účasti ministra dopravy Jiřího Nezvala dohodnuto pravidelné setkávání zástupců Asociace a FMD. „Zástupci asociace vyjádřili znepokojení nad tím, že se dosud nepodařilo přesvědčit vládu o významu a postavení dopravy v našem národním hospodářství a nabídli vedení FMD svou podporu při jednání u příslušných vládních činitelů. Vždyť více než půlmilionové členstvo asociace představuje sílu, kterou nelze opomíjet," uvádí se v článku.

Předseda OSŽ Václav Vaněk se ve své poznámce s názvem „Současná doba vyžaduje spolupráci" znovu vrací k situaci v odborech po ustavení Federace strojvůdců a zdůrazňuje, že obě strany by měly slevit ze svých nároků a názorů na sebe a spíše v druhé straně hledat spojence. „Osočování, různé rádoby správné hodnocení programů, stanov a postupů druhé strany asi nepovede ke spolupráci. Současná doba ale spolupráci vyžaduje, ať to jedna nebo druhá a zítra možná další odborová organizace chce, nebo ne. Doplatí na to totiž členská základna."

Zdeňka Sládková

Právě přítomno: 352 hostů a žádný gestor