Od ledna 1991 začal Obzor vycházet jako týdeník. Aby bylo možno dosáhnout slibovaného zlepšení informovanosti ZO OSŽ, přešla výroba Obzoru koncem roku 1990 z vydavatelství Práce, které mělo pro potřeby týdeníku příliš dlouhé výrobní lhůty, do nového soukromého nakladatelství. Všechny tyto změny probíhaly v hektické době kolem I. řádného sjezdu OSŽ a tato hektičnost se odrazila i na prvních číslech Obzoru roku 1991, která byla graficky  dosti nedokonalá.

Obzor č. 1, 8. 1. 1991

Historicky první číslo Obzoru jako týdeníku zahájilo nový rok úvodníkem předsedy OSŽ Zdeňka Škopa s titulkem „Od rozporuplných představ k realitě“. Předseda OSŽ v něm hodnotí necelý rok existence Odborového sdružení železničářů jako období rozporuplných představ a konstatuje, že prvořadým úkolem je dostat tyto představy do reality dneška. Konstatuje, že mezi členy OSŽ stále přetrvávají dohady o tom, jakými prostředky mají odbory na železnici jednat. „Jedna skupina, popravdě řečeno méně početná, je přesvědčena, že za tak krátkou dobu se udělalo dost. Jiná, netrpělivější a početnější, trvá na tom, aby OSŽ postupovalo tvrdším, rychlejším a rozhodnějším způsobem, dosavadní výsledky se jim nezdají dost přesvědčivé. Je také skupina těch, kteří zpodobňují dnešní stav ke starým praktikám ROH a žádají radikální změny ve všech činnostech,“ uvádí se v článku. Předseda OSŽ zdůrazňuje, že na požadované změny v práci OSŽ je potřeba dostatek času a důvěra členské základny. Podmínkou dobré práce OSŽ je podle jeho slov také udržení jednoty a vzájemné solidarity mezi odvětvími. Požaduje rovněž důslednou profesionalizaci – zkvalitnění placeného aparátu a zvyšování odborných znalostí volených funkcionářů.

První číslo Obzoru přináší dále obsáhlou reportáž ze silvestrovské noci na pražském hlavním nádraží – tak, jak ji prožívali výpravčí, signalisté, posunovači, operátoři, dozorčí provozu, ale i pracovníci v kantýně (kde bylo otevřeno celou noc) a také strojvedoucí, který ještě v 1.30 h přivezl osobní vlak z Domažlic.

Pro úplnost dodejme, že Obzor č. 1 otiskl program OSŽ na další období, který byl přijat na I. řádném sjezdu OSŽ, dále rubriku „Názory“, rubriku „Co chcete vědět“ a také zcela novou rubriku „Co se děje v ústředí“, jejímž cílem bylo krátce informovat o práci jednotlivých funkcionářů a odborných oddělení Ústředí OSŽ.

Obzor č. 2, 15. 1. 1991

Druhé číslo Obzoru otiskuje rozhovor s psychologem žilinské železniční polikliniky, který se zamýšlí nad budoucností železničního zdravotnictví a zvláště nad prací železničních psychologů, přičemž nabízí i některé podněty k dalšímu využití této profese na železnici. Na první straně je rovněž otištěn dopis pracovníků žst. Letohrad, adresovaný ústřednímu řediteli ČSD Ing. Malinovi, týkající se nevyhovujících ochranných přileb. Odborové sdružení železničářů na základě těchto i dalších kritických připomínek z provozu vyvolalo k tomuto problému jednání na Ústředním ředitelství ČSD.

Značná část Obzoru č. 2 je vyhrazena dokumentům a informacím: jsou zde otištěny kompletní Stanovy OSŽ, schválené sjezdem OSŽ dne 11. 12. 1990, a také podrobné informace o zahraničních jízdních výhodách pro zaměstnance ČSD.  

Zdeňka Sládková

Právě přítomno: 274 hostů a žádný gestor