OBZOR ke stažení

Na společném výjezdním zasedání se sešli členové podnikových výborů OSŽ při ČD a ČD Cargo. Jednání proběhlo ve dnech 11. – 13. října v krkonošském hotelu Oddech. V úvodu podal předseda PV OSŽ při ČD Vladislav Vokoun informace o jednání, která probíhají v oblasti jízdních výhod, osvětlil aktuální situaci v přípravě na kolektivní vyjednávání u ČD, a přiblížil přítomným členům podnikových výborů současný stav probíhajících příprav na VII. Sjezd OSŽ.

Na jeho slova navázal předseda PV OSŽ při ČD Cargo Radek Nekola, který seznámil členy obou podnikových výborů se současnou situací v podniku ČD Cargo a podal aktuální informace o zahájení kolektivního vyjednávání u tohoto podniku. V závěru prvního dne jednání vystoupili zástupci vedení Českých drah – člen představenstva ČD Michal Štěpán a ředitelka OJ ZAP Praha Jitka Kubíková s informacemi o situaci na Českých drahách, přičemž zodpověděli řadu dotazů na provozní témata.

„Na ministerstvo dopravy odešel společný návrh OSŽ a ostatních odborových centrál na železnici, který se týká jízdních výhod v následujících letech, včetně návrhu ceny na výši úhrady za zaměstnanecké jízdné, jakož i požadavku na nápravu určitých křivd. Pro OSŽ je nepřijatelné jakékoliv omezení rozsahu jízdních výhod,“ zdůraznil Vokoun. Jak dále dodal, podle předběžných informací by měla být v posledním říjnovém týdnu svolána takzvaná malá tripartita (zástupci odborových centrál na železnici, zástupci zaměstnavatele a zástupci ministerstva dopravy), která by měla dospět k dohodě ohledně zaměstnaneckého jízdného.

Pokud se týká zahájení kolektivního vyjednávání na ČD, upřesnil Vladislav Vokoun termín, kdy zaměstnavatel předá návrh nové kolektivní smlouvy odborovým centrálám. Mělo by se tak stát 31. října. „Poté se sejdou zástupci všech odborových centrál na železnici, aby provedli oponenturu tohoto návrhu a zhruba v polovině listopadu by mohlo začít vlastní kolektivní vyjednávání. Očekávám, že v návrhu odborových centrál bude prosazován razantní nárůst mezd i s ohledem na vývoj na trhu práce,“ shrnul Vokoun další postup.

K blížícímu se Sjezdu OSŽ (10. a 11. listopadu) připomněl Vokoun, že jsou připraveny veškeré zásadní dokumenty, včetně zprávy o hospodaření a zprávy o činnosti OSŽ od posledního sjezdu. K volbě předsedy OSŽ poznamenal Vladislav Vokoun, že musí jít o férovou soutěž bez zákulisních dohod.

Současnou situaci v ČD Cargo přiblížil předseda PV OSŽ při ČD Cargo Radek Nekola. Zdůraznil, že se radikálně snížila ztráta na přepravu jednotlivých vozových zásilek, přičemž se stále z iniciativy OSŽ jedná o úlevě od poplatků za používání dopravní cesty u těchto zásilek, „OSŽ se daří přesvědčit ministerstvo dopravy o nutnosti úlev od těchto poplatků, čímž by se odstranila diskriminace v porovnání se silniční dopravou,“ řekl Nekola. Problémem zůstává podle jeho dalších slov neutěšený stav u lokomotiv dieselové trakce, z velké části více než 40 let starých, kde se nedaří zajistit dostatek financí na jejich údržbu.

Pokud se týká kolektivního vyjednávání (u ČD Cargo bylo zahájeno 3. října) neočekává Radek Nekola žádné dramatické změny oproti loňsku. „Nutný však bude nárůst mezd, jinak nemůžeme očekávat doplnění početního stavu chybějících zaměstnanců. Podstatné zvýšení se musí týkat základní tarifní složky mzdy, navyšování příplatků problém nevyřeší,“ dodal Nekola.

V části věnované vystoupení zástupců zaměstnavatele poděkoval Michal Štěpán všem zaměstnancům Českých drah, kteří se podíleli svou prací na 2,5% nárůstu cestujících a 4,5% nárůstu tržeb v osobní přepravě, jakož i za zvládání mimořádností, spojených s náhradní autobusovou dopravou. Nevyloučil přitom mimořádné odměny provozních zaměstnanců, kteří na těchto skutečnostech mají podíl.

Jitka Kubíková přiblížila změny, které se chystají oblasti technického vybavení vlakových čet. „Do půl roku by měly být všechna střediska vlakových čet vybavena systémem bezdrátové komunikace (Wi-Fi), dosavadní „lístečkové“ místenkování ve vozech by mělo být nahrazeno elektronickým a ke zlepšení by mělo dojít i v oblasti pracovního prostředí.“

Společné jednání obou Podnikových výborů pokračovalo další den samostatným jednáním podnikových výborů.

Miroslav Čáslavský 

 

Právě přítomno: 246 hostů a žádný gestor