O více než pět týdnů dříve než České dráhy představil šéf koncernu Deutsche Bahn (DB) ve čtvrtek 22. března 2018 v Berlíně hospodářské výsledky národního dopravního holdingu za minulý rok. S rekordním obratem tržeb, rostoucím ziskem a přepravou splnil koncern DB v roce 2017 své hospodářské cíle, přesto však podle předsedy představenstva koncernu DB Dr. Richarda Lutze (na snímku) musí podnik přidat v nabízené kvalitě služeb a v dodržování vyhlášeného jízdního řádu. Právě jeho nedodržování je bolestí německé železnice již mnoho let a s rostoucí stavební činností na zanedbané železniční dopravní cestě se situace spíše zhoršuje.

Růst tržeb i dluhů
Konsolidovaný obrat tržeb koncernu DB se loni meziročně zvýšil o 5,2 % na 42,7 mld. eur. Konsolidovaný provozní výsledek hospodaření (EBIT) vzrostl o 10,6 % na 2,15 mld. eur. Pro rok 2018 očekává koncern DB obrat tržeb ve výši kolem 44 mld. eur a provozní výsledek hospodaření (EBIT) minimálně 2,2 mld. eur. Čisté zadlužení koncernu se loni zvýšilo o 5,7 % na 18,6 mld. eur, což je téměř 33 % z jeho bilanční sumy ve výši 56,4 mld. eur. Hrubé investice koncernu DB loni meziročně stouply o 10 % na úctyhodných 10,5 mld. eur. Čisté investice z vlastních zdrojů DB vzrostly dokonce o 12,7 % na 3,74 mld. eur. Společnost drží ratingové hodnocení od společnosti Moody´s Aa1 se stabilním výhledem, což je o úctyhodných 7 stupňů lepší než hodnocení Českých drah s Baa2. Smyslem ratingu je hodnocení úvěrového rizika u podniků.

Globální zaměstnavatel
DB poskytuje pracovní příležitost 310 935 zaměstnancům (v přepočtu na plně zaměstnané) ve 130 zemích světa. Ve fyzických osobách se jedná o 323 381 zaměstnanců. Teritoriálně je téměř 61 % zaměstnanců v Německu, následovaném ostatními státy Evropy (30,1 %), Asií (5 %), Severní Amerikou (necelá 3 %) a ostatními teritorii světa.
Podle činností je největším zaměstnavatelem DB Schenker (globální logistika a zasilatelství) s podílem 23,1 %, následovaný DB Arriva (osobní doprava) s podílem 17,6 % a DB Netz (železniční dopravní cesta) s podílem 16,7 %. Za nimi se s odstupem řadí DB Regio, DB Cargo a DB Fernverkehr.

Osobní doprava
V železniční dálkové osobní dopravě vzrostl počet přepravených cestujících meziročně o 3,2 mil. osob, což je zlepšení o 2,3 % na 142 mil. přepravených cestujících. Celkově DB přepravila v Německu vlakem 2075 milionů cestujících, což je meziročně více o 2,7 %. Celkově vzrostl počet cestujících přepravených v autobusech a vlacích DB o 5,3 % na téměř 4,7 mld. osob. U přepravního výkonu vykázalo DB Regio 41,9 mld. oskm s nárůstem meziročně o +2,6 %. Loni DB Regio uspělo v 74 % soutěží objednatelů na dotované výkony v závazku veřejné služby. DB Fernverkehr zaznamenal nárůst přepravního výkonu o 2,6 % na 40,5 mld. oskm.
S obratem tržeb 18426 mil. eur se osobní doprava podílela na konsolidovaném obratu DB v rozsahu 43,1 %. Úhrady od objednatelů u DB Regio dosáhly loni 3879 mil. eur. S profitem 1190 mil. eur se osobní doprava podílela na provozním výsledku hospodaření v rozsahu 55,3 %. Na čistých investicích koncernu DB z vlastních zdrojů se osobní doprava podílela 55,1 % s částkou 2060 mil. eur. Nejvíce přitom investovala dálková doprava DB Fernverkehr 1060 mil. eur následovaná DB Regio 628 mil. eur a DB Arriva 372 mil. eur.

(Ne)dodržování jízdního řádu středem pozornosti
Přesnost provozu z pohledu DB Netz loni dosáhla 93,6 procenta. U dálkové dopravy DB Fernverkehr však jen 78,5 %. I v letošním roce tak je ukazatel přesnosti provozu klíčovým ukazatelem kvality železniční osobní dopravy. U dálkové dopravy DB Fernverkehr je plán stanoven na úrovni pragmatických 82 %. Ukazatel má být dosažen s pomocí know-how získaného od osvědčeného kompetenčního centra pro management staveb na ŽDC.
Provozní výkony všech dopravců na síti DB Netz lehce vzrostly o půl procenta na 1073 mil. vlakových km. Hodnota je pro DB Netz historicky rekordní. Podíl soukromých dopravců se zvýšil na 30,9 procenta.

Nákladní doprava a logistika
DB Schenker loni ve všech oborech činnosti rostl. Obrat tržeb 16430 mil. eur znamená meziroční nárůst o +8,6 %, z toho v pozemní dopravě zásilek o +0,8 %, v logistice +4,8 %, v leteckém cargu o +10,3 % a v námořním cargu o +8,1 %. DB Schenker vykázal provozní výsledek hospodaření (EBIT) 477 mil. eur, což znamená meziroční nárůst o 16,3 %. Na čisté investice vynaložil DB Schenker 246 mil. eur.
Obrat tržeb železniční nákladní dopravy DB Cargo meziročně poklesl o 0,7 % na 4528 mil. eur. Navzdory zlepšení o +11,1 % zůstal i loni provozní výsledek hospodaření DB Cargo v červených číslech -90 mil. eur. DB Cargo loni navýšilo čisté investice o 6,9 % na 324 mil. eur. Objem nákladní přepravy v loňském roce meziročně klesl o 2,3 % na 271 mil. tun. Představenstvo DB je nicméně přesvědčeno, že DB Cargo je na budoucí růst nastaveno dobře. Pomoci k tomu má i nákup 100 ks vícesystémových lokomotiv a 4000 nákladních vagonů v období do roku 2022.

Železniční dopravní cesta
ŽDC v Německu představuje 33 488 km tratí, 60 921 km kolejí, 2981 stanic a 2735 zastávek. Na tratích byl ujetý výkon 1073 mil. vlakových km, z toho 331,4 mil. vlkm nestátních dopravců. Infrastruktura DB Netz (DB Netze Fahrweg, DB Netze Personenbahnhöfe, DB Energie) loni docílila obrat tržeb 9423 mil. eur. Provozní výsledek hospodaření (EBIT) dosáhl 992 mil. eur. Do kapitálového vybavení dopravní cesty bylo loni vynaloženo 7487 mil. eur hrubých investic, z toho 816 z vlastních prostředků DB. Stát má s DB uzavřenou „Dohodu o výkonech a financování infrastruktury“ na období 5 let, kde se obě strany zavazují vynaložit na provoz, údržbu a opravy zanedbané ŽDC 28 mld. eur v období let 2015 až 2019. DB v uplynulých letech investovala do globální expanze v 130 zemích světa a na stavu podudržované infrastruktury to začalo být hodně patrné.

Roman Štěrba, poradce předsedy OSŽ
 

Právě přítomno: 242 hostů a žádný gestor