Opět formou videokonference proběhlo další jednání odborových centrál, působících u Správy železnic, se zástupci zaměstnavatele. V úvodu jsme byli seznámeni Ing. Kouckým o zhoršující se Covidové situaci. Bohužel i u Správy železnic narůstají počty zaměstnanců, jak nemocných, tak i v karanténě. Zmínil i možnost dobrovolného testování zaměstnanců, kteří se nemusí testovat, ale také problémy se zaměstnanci, kteří se odmítají testovat (nutná spolupráce s KHS). Ing. Kohoutová vysvětlila problémy, které byly řešeny s Krajskými hygienickými stanicemi při nařízené karanténě našich zaměstnanců.

Dalším bodem jednání bylo schválení 1. změny PKS Správy železnic na rok 2022, více ve Společné informaci na konci článku.

Listopadový Podnikový výbor při Správě železnic se nesl v duchu rostoucí covidové vlny. I proto došlo k návratu jednání elektronickou formou pomocí aplikace MS Teams. Hned v úvodní informaci o plnění usnesení z minulého PV, Petr Štěpánek oznámil, že podle šetření Drážního úřadu slučování OŘ Olomouc a Ostrava není v rozporu s Nařízením EK 402/2013. Z informací o proběhlých důležitých jednáních OSŽ přítomné nejvíce zaujal stav jednání o FKSP.

Dnešní jednání OC působících u SŽ proběhlo se zaměstnavatelem plánovanou formou videokonference přes aplikaci MS Teams. Vzhledem ke zhoršující se epidemické situaci je docela možné, že prezenční formou se už v letošním roce nesetkáme.

Na úvod personální ředitel Ing. Koucký shrnul minulá jednání. Byli jsme seznámeni se zhoršující se epidemickou situací, a to jak u SŽ, tak i v celé ČR. V průběhu jednání došlo k seznámení zástupců OC s novými pokyny v oblasti boje s pandemií COVID-19, které byly ještě v průběhu dnešního dopoledne odeslány na jednotlivé organizační jednotky. 

Další jednání zástupců odborových centrál působících u Správy železnic proběhlo ve středu 10.11.2021 v Rytířském sále v sídle GŘ SŽ.
Na úvod jednání ředitel O10 Ing. Koucký shrnul hlavní body setkání komise pro OOPP a výstrojní součástky, které se konalo 9.11.2021. Z jednání této skupiny vzešel úkol vypracovat seznam profesí, které by měly dostat jako další součástku OOPP fleecovou mikinu. Tyto seznamy zástupci OC předali zaměstnavateli k další diskuzi. Ing. Koucký shrnul problémy s dodávkami, které nejsou na straně SŽ a další body z tohoto jednání. Podrobnější informace zde

Prezenční formou se 9.11.2021 téměř po půl roce sešla komise pracovní skupiny pro řešení problematiky OOPP a stejnokrojových součástek, tentokrát v Rytířském sále v sídle GŘ za účasti zástupců O8 v čele s JUDr. Svobodovou, O10 s Ing. Kouckým a zástupci odborových centrál. Nechyběla ani ředitelka výstrojního skladu v Hradci Králové Bc. Linhartová.

Říjnové setkání Podnikového výboru při Správě železnic bylo poslední ve stávajícím, a zároveň první v novém volebním období. Díky tomu se mohli setkat jak končící členové, tak Podnikovou konferencí zvolení noví členové tohoto orgánu.

Podniková kolektivní smlouva Správy železnic, státní organizace na rok 2022

Velmi disciplinovaně proběhla i čtvrtá z řady předsjezdových konferencí OSŽ. Tentokrát to byla 5. podniková konference PV OSŽ Správy železnic (dále SŽ), která se konala 14. 10. 2021 v kulturním sále pražského hlavního nádraží. Na delegáty čekala nejen smršť hlasování, ale i množství informací, bilancujících uplynulé volební období. Jednání se zúčastnilo 116 delegátů ze 132 pozvaných, což je 87,87 %.

V pondělí 4. 10. 2021 došlo na počátku výjezdního kolektivního vyjednávání na jednání pracovní skupiny k úplnému vypořádání veřejné sbírky (viz samostatná informace). Dále bylo zástupci odborových organizací představeno jejich společné stanovisko k návrhu kolektivní smlouvy pro rok 2022.

V úterý 5. 10. 2021 se jednalo o jednotlivých sporných bodech textu PKS.

Asi nebude mnoho lidí, které by podpis podnikové kolektivní smlouvy u Správy železnic v tak rekordním čase nepřekvapil, když překvapený byl i sám generální ředitel Správy železnic Bc. Jiří Svoboda: „Prostě jsem se rozhodl, že to ten den vyřeším, a ono to vyšlo,“ přiznává. Ve středu 6. 10. 2021 vpodvečer byla devíti odborovými centrálami a vedením Správy železnic podepsána PKS na rok 2022 s mzdovým nárůstem 5 procent.

Příprava modernizace železniční trati z centra Prahy do Kladna dospěla k dalšímu zásadnímu bodu. Správa železnic dnes (7. 10.) vypsala výběrové řízení na dodavatele stavebních prací pro úsek z Kladna do Kladna-Ostrovce. Zahájení stavby je naplánováno na příští rok a bude zahrnovat kompletní rekonstrukci, zdvoukolejnění a elektrizaci celého úseku. S dokončením všech etap projektu se počítá v roce 2029.

Dne 6. října 2021 byla sjednána Podniková kolektivní smlouva Správy železnic, státní organizace, na rok 2022. Za zaměstnavatele sjednal tuto kolektivní smlouvu generální ředitel Správy železnic, státní organizace, Bc. Jiří Svoboda, MBA, se zástupci 9 odborových organizací působících u této organizace.

V nové uzavřené Podnikové kolektivní smlouvě pro rok 2022 dochází zejména ke zvýšení tarifních mezd o 5 % a zachování dosavadních benefitů.

„Jsem velmi rád, že jsme dospěli k rychlé dohodě, která přinese i v této složité době jistotu jak našim současným, tak i budoucím zaměstnancům a Správa železnic bude i nadále vnímána jako perspektivní a stabilní zaměstnavatel.“ uvedl po podpisu generální ředitel SŽ Bc. Jiří Svoboda, MBA.

V následujících týdnech budou probíhat jednání o Zásadách Fondu kulturních a sociálních potřeb a dalších interních normách.

Za tým kolektivních vyjednavačů PV OSŽ Správy železnic Miroslav Maincl

Podkategorie

Právě přítomno: 210 hostů a žádný gestor