Již téměř v pravidelném pátečním dopoledním termínu se sešli zástupci odborových centrál u Správy železnic se zástupci zaměstnavatele, a to opět formou videokonference.

Po schválení záznamu z minulého jednání Ing. Pospíšil, který celé jednání řídil, přešel k projednávání jednotlivých bodů připravených na dnešní jednání.

Došlo k souhlasu zástupců všech OC nad technickou úpravou v Rámcových zásadách FKSP, kdy i po technickém čtení bohužel zůstala určitá nesrovnalost ve dvou bodech, týkající se zaměstnanců v „mimoevidenčním stavu“ (mateřská či rodičovská dovolená).

Tentokrát bez přítomnosti zástupců zaměstnavatele proběhlo lednové jednání PV OSŽ při Správě železnic. Jak už je v této Covidové době běžné, opět formou videokonference. Předseda PV Petr Štěpánek zahájil jednání informací ze společných jednání OC a SŽ k dohodě a podpisu Rámcových zásadách FKSP a C-FKSP na rok 2022. V další informaci podrobněji popsal změny v zásadách FKSP oproti minulému roku a dohodě k vytvoření pracovní skupiny, která se bude zabývat možným zavedením zaměstnanecké karty od 1. 1. 2023.

Vážení klienti, od pondělí 17. 1. 2022 budou personalisté potvrzovat žádosti o rekreace s dotací z C-SF/C-FKSP. Pravidla pro čerpání v roce 2022 jsou stejná, jako v roce 2021 (s výjimkou důchodců SŽ, kteří mohou čerpat pouze 3000 Kč). Jsme sice komerční cestovní kanceláří, ale naším hlavním cílem je vaše spokojenost, protože jste vlastně naši kolegové a mnozí s námi jezdí již mnoho let. Chtěla bych pro vás shrnout současnou situaci v cestovním ruchu, abych vám pomohla v orientaci při výběru dovolené na tento rok.

V pátek 14.1.2022 pokračovalo další složité jednání zástupců odborových centrál se zástupci zaměstnavatele u Správy železnic. Hlavním bodem bylo hledání přijatelného kompromisu pro všechny zúčastněné nad zněním Rámcových zásad FKSP a Zásad hospodaření s C-FKSP. Na úvod ředitel odboru personálního Ing. Koucký okomentoval dosavadní stav jednání a sporné body, které zástupci jednotlivých OC zaslali po minulém jednání. Poté byl předložen nový, upravený návrh zaměstnavatele. Po dlouhé diskuzi došlo k souhlasnému stanovisku zástupců všech devíti odborových centrál i zaměstnavatele. Z nejdůležitějších bodů by se dalo pozastavit nad souhlasem s částkou na rekreaci z C-FKSP, která bude pro aktivní zaměstnance ve výši roku 2021, tedy 5000 Kč.

První a zároveň poslední školení Podnikové kolektivní smlouvy (PKS) Správy železnic (dále SŽ) prezenční formou proběhlo v pondělí 10. 1. 2022 v sídle OSŽ v pražských Vysočanech. Zhruba dvacet (22) zájemců si přišlo vyslechnout novinky v PKS u Správy železnic na rok 2022, další aktivy proběhnou distanční formou, zvlášť pro Moravu (17. 1.) a zvlášť pro Čechy (24. 1.): „Není problém poslat odkaz, zúčastnit se může každý,“ řekl předseda Podnikového výboru OSŽ Správy železnic Petr Štěpánek, který PKS odprezentoval.

Ve středu 5. ledna 2022 se konalo na společné jednání zástupců OC působících u SŽ se zaměstnavatelem opět formou videokonference. Hlavním cílem jednání bylo najít shodu nad Rámcovými i Centrálními zásadami FKSP.
V úvodu jednání nás seznámil personální ředitel Ing. Koucký s aktuální situací u SŽ v oblasti pandemie COVID-19. Byli jsme ujištěni, že u SŽ bude tak jako doposud postupováno dle platných nařízení vlády a to včetně testování.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, z důvodu zhoršující se epidemiologické situace v ČR a z důvodu malého počtu přihlášených účastníků na aktivy prezenční formou, rozhodlo vedení podnikového výboru (PV) o konání aktivů formou videokonference prostřednictvím MS Teams.  Bude zrušeno prezenční jednání aktivů k PKS Správy železnic 2022 v termínech: 13. ledna v Olomouci, 17. ledna v Brně, 24. ledna v Pardubicích, 25. ledna v Českých Budějovicích a 26. ledna v Plzni. Náhradní aktiv proběhne distanční formou.

Vážené kolegyně, kolegové.

Děkujeme za přízeň a důvěru, kterou jste nám zachovali i v tomto roce. Děkujeme také funkcionářům za odvedenou práci a členům za podporu v uplynulém složitém období. I v následujícím roce nás čekají nelehké úkoly, které budeme muset společně zvládnout. Všem, kteří budou trávit svátky v zaměstnání, přejeme klidný průběh směn a šťastný návrat ke svým nejbližším.

Přejeme všem příjemné prožití svátků vánočních, pohodové a klidné vykročení do roku 2022.

 

Za PV OSŽ Správy železnic Petr Štěpánek

Na posledním jednání zástupcú Odborových centrál působících u SŽ se zaměstnavatelem bylo opět hlavním bodem projednávání Rámcových i Centrálních zásad hospodaření FKSP. Vzhledem k různým názorům nejen zaměstnavatele, ale i v jednotlivých odborových centrálách nedošlo k většímu posunu.  Dalším důležitým bodem bylo seznámení s důsledky novelizace NV 589/2006 v souvislosti s pracovní dobou zaměstnanců v dopravě. Bohužel u cca 280 zaměstnanců musí dojít k přepracování turnusů. 

Další termíny jednání jsou naplánovány hned na úvod příštího roku, a to na 5.1. a 14.1.2022

Za PV OSŽ Správy železnic Miroslav Maincl

Poslední letošní PV OSŽ SŽ se vyznačoval projednáváním dobíhající agendy stávajícího roku, a opět formou video konference, kterou řídil předseda P. Štěpánek. Krátce shrnuto, Podniková kolektivní smlouva na příští rok byla sjednána včetně 1. změny reflektující změnu výše minimální mzdy, a po vytištění by měla být distribuována na výkonné jednotky. Pokud epidemiologická situace dovolí, proběhne její proškolení po novém roce, v měsíci lednu, uskutečněním aktivů na šesti místech. Pokud to nebude možné sejdeme se opět formou videokonferencí, což jsme si již vyzkoušeli v roce letošním.

Po listopadovém jednání pracovní skupiny pro OOPP a stejnokrojové součástky (9. 11. 2021) se zrodil nápad, dát prostor k vyjádření vedoucí provozního střediska - výstrojního skladu v Hradci Králové, Bc. Evě Linhartové. Položili jsme jí několik nejčastějších otázek týkajících se výstrojních součástek. Eva Linhartová na ně písemně odpověděla a vy teď máte před sebou výsledek.

Opět formou videokonference proběhlo další jednání odborových centrál působících u Správy železnic se zaměstnavatelem.

Po vypořádání zápisu z minulého jednání jsme přešli k hlavnímu a nejdůležitějšímu bodu dnešního jednání projednávání Zásad hospodaření s centralizovanými prostředky FKSP Správy železnic pro rok 2022 (C-FKSP). Po podrobném okomentování návrhu personálním ředitelem Ing. Kouckým a Ing. Pospíšilem došlo k odstranění méně sporných či nesporných bodů. Dále v návrhu zůstává zavedení „Digitální zaměstnanecké karty“. Zde je třeba uvést na pravou míru různé diskuze či debaty ve smyslu, že OSŽ brání vzniku tohoto benefitu. Není tomu tak. Hledáme jenom možnosti, aby to pro zaměstnance SŽ bylo co nejvýhodnější. Je třeba pevně stanovit, že karta by se poskytovala z prostředků C-FKSP, a tedy je třeba mít dostatek finančních prostředků v C-FKSP. Další naší podmínkou je, aby zůstal i po zavedení digitální karty příspěvek na rekreaci pro zaměstnance z C-FKSP ve výši 5000 Kč jako doposud. V této oblasti je mnoho dalších nejasností a čas běží…. Zaměstnavatelem byl předložen nový, upravený návrh, a to jak Rámcových, tak i Centrálních zásad FKSP. Nejpozději do termínu dalšího jednání se všechny OC vyjádří k návrhu písemně.

Podkategorie

Právě přítomno: 250 hostů a žádný gestor