V úvodu listopadového zasedání Podnikového výboru OSŽ při Správě železnic (23.11.2023) vystoupil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý s několika aktuálními tématy. Zpráva o plánovaném snížení rozpočtu Ministerstva dopravy do SFDI z tzv. malé dopravní tripartity, které se dotýká i naší firmy se neposlouchá zrovna dobře. Pozitivnější informace je ta, že potřebné prostředky na opravy, údržbu a provoz by měly být kompenzovány úvěry finančních institucí. Úsporný vládní balíček prošel jak parlamentem, tak senátem a nyní je již podepsán i prezidentem. I z tohoto důvodu se připojuje odborová centrála ASO k demonstraci 27.listopadu 2023. V pondělí členové OSŽ aktivně podpoří demonstraci na Malostranské náměstí. Předseda OSŽ zdůraznil naše hlavní požadavky, a to výzvu vládě k lepší komunikaci a vedení sociálního dialogu, což rozhodně momentálně vláda nedělá. Podrobnosti k demonstraci zde.

Dne 7. 11. 2023 se sešli zástupci kolektivních vyjednavačů OSŽ ve společnostech ČD, a.s., ČD Cargo, a.s., a SŽ, s.o., aby se vzájemně informovali o průběhu a výsledcích dosavadních kolektivních vyjednávání v železničních společnostech.

Hned po úvodním přivítání předseda PV OSŽ Správy železnic Petr Štěpánek omluvil neúčast zástupců zaměstnavatele.

Poté dostal slovo předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, který se podrobněji věnoval předpokládaným dopadům schváleného úsporného balíčku jak na firmy, tak na zaměstnance a odbory. Informativně sdělil některé body z připravované změny Zákoníku práce, u zaměstnaneckých jízdních výhod zmínil dohodu s MD, která zahrnuje i valorizaci cen vzhledem k inflaci a vypořádání u nově vysoutěžených tratí. V závěru svého příspěvku zmínil stav příprav na rekonstrukci RZ Skalka v Rájeckých Teplicích. Zmínil jednání Ú-OSŽ, kde byl hostem i předseda ASO Bohumír Dufek. Podrobněji článek z Ú-OSŽ zde.

Ve čtvrtek 21. září se sešel PV OSŽ, tentokrát již za přítomnosti zástupců zaměstnavatele. Hned v úvodu vystoupil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý. Zopakoval informace, které sdělil předchozího dne na zasedání Ústředí OSŽ. Více v článku zde.
Předseda PV Petr Štěpánek, který jednání moderoval, informoval o jednáních, která od minule proběhla. Mezi nejdůležitější témata patří již minule zmiňovaná optimalizace počtu zaměstnanců SŽ k 1.1.2024, schválena 2. změna PKS 2023 a příprava PKS 2024, resp. základní harmonogram kolektivního vyjednávání.

V návaznosti na vydání zákona č. 282/2023 Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, proběhlo v sídle OSŽ, za účasti zástupců všech odborových organizací působících při SŽ, kolektivní vyjednávání o 2. změně PKS SŽ 2023 a jednání o novelizaci řádu R4 Pracovního řádu SŽ.
Smluvní strany byly vedeny snahou zapracovat do vnitřních předpisů dopady nové legislativy, která byla dne 19. září 2023 zveřejněna ve Sbírce zákonů a je ve velké části účinná od 1. října 2023.
V průběhu jednání došlo ke shodě nad výslednou podobou textu 2. změny PKS SŽ 2023 a ke shodě s textem novelizace Pracovního řádu SŽ. Dokumenty budou účinné od 1. října 2023.

Za PV OSŽ Správy železnic Petr Štěpánek

Pravidelné jednání pracovní skupiny pro uniformy a OOPP se netradičně uskutečnilo v Hradci Králové. Úvodem všechny přivítala na domácí půdě Bc. Eva Linhartová, vedoucí centrálního skladu SŽ. Následovala prohlídka moderních skladovacích hal, kde nejsou jen uniformy a OOPP, ale i materiál pro údržbu svršku a jiné komodity. Můj osobní postřeh, čekal jsem u tak rozsáhlé firmy, jakou Správa železnic je, daleko větší skladové zásoby. Druhý postřeh se týká mikin (OOPP), kterých je na skladu dostatek, ale z nám neznámých důvodů nejsou pro zaměstnance objednávány.

Zástupci zaměstnanců byli seznámeni s usnesením SR SŽ ze dne 25.8.2023 a záměrem zřízení nové organizační jednotky SŽ k 1. 10. 2023 s názvem SŽ Facility. Vznik této OJ nemá dopad do zaměstnanosti SŽ, jedná se o přesun některých oddělení a odborů do nově vzniklé OJ v působnosti GŘ a u OŘ, kde budou převedeny provozní střediska „Sklady SSHR – Pačejov, Chrást, Chropyně, Okna a Studenec“.
Očekávaný dopad změny zákona 262/2006 ZP, je v současné době vrácen Senátem ČR do Poslanecké sněmovny ČR k novému projednání. Na programu jednání je zařazen na 5.9.2023.

Obligátní kontrolou úkolů z minulých jednání zahájil předseda PV OSŽ SŽ Petr Štěpánek jednání srpnového Podnikového výboru OSŽ při Správě železnic. Zaměstnavatel se i tentokrát pro pracovní zaneprázdnění omluvil, navíc i předseda OSŽ Mgr. Martin Malý musel omluvit svou nepřítomnost pro jiné důležité úkoly.
Z jednání, která od minule proběhla je třeba zmínit jednání odborových centrál, které se konalo 29.6.2023, kde byla vzhledem k úspornému vládnímu balíčku zdůrazněna nutnost snížit celkový počet zaměstnanců a snížit celkové náklady ve firmě. Dopady tohoto opatření budou projednány s odborovými centrálami na plánovaném jednání se zaměstnavatelem 29.8.2023.

Podkategorie

Právě přítomno: 271 hostů a žádný gestor