Poslední letošní PV OSŽ SŽ se vyznačoval projednáváním dobíhající agendy stávajícího roku, a opět formou video konference, kterou řídil předseda P. Štěpánek. Krátce shrnuto, Podniková kolektivní smlouva na příští rok byla sjednána včetně 1. změny reflektující změnu výše minimální mzdy, a po vytištění by měla být distribuována na výkonné jednotky. Pokud epidemiologická situace dovolí, proběhne její proškolení po novém roce, v měsíci lednu, uskutečněním aktivů na šesti místech. Pokud to nebude možné sejdeme se opět formou videokonferencí, což jsme si již vyzkoušeli v roce letošním.

Po listopadovém jednání pracovní skupiny pro OOPP a stejnokrojové součástky (9. 11. 2021) se zrodil nápad, dát prostor k vyjádření vedoucí provozního střediska - výstrojního skladu v Hradci Králové, Bc. Evě Linhartové. Položili jsme jí několik nejčastějších otázek týkajících se výstrojních součástek. Eva Linhartová na ně písemně odpověděla a vy teď máte před sebou výsledek.

Opět formou videokonference proběhlo další jednání odborových centrál působících u Správy železnic se zaměstnavatelem.

Po vypořádání zápisu z minulého jednání jsme přešli k hlavnímu a nejdůležitějšímu bodu dnešního jednání projednávání Zásad hospodaření s centralizovanými prostředky FKSP Správy železnic pro rok 2022 (C-FKSP). Po podrobném okomentování návrhu personálním ředitelem Ing. Kouckým a Ing. Pospíšilem došlo k odstranění méně sporných či nesporných bodů. Dále v návrhu zůstává zavedení „Digitální zaměstnanecké karty“. Zde je třeba uvést na pravou míru různé diskuze či debaty ve smyslu, že OSŽ brání vzniku tohoto benefitu. Není tomu tak. Hledáme jenom možnosti, aby to pro zaměstnance SŽ bylo co nejvýhodnější. Je třeba pevně stanovit, že karta by se poskytovala z prostředků C-FKSP, a tedy je třeba mít dostatek finančních prostředků v C-FKSP. Další naší podmínkou je, aby zůstal i po zavedení digitální karty příspěvek na rekreaci pro zaměstnance z C-FKSP ve výši 5000 Kč jako doposud. V této oblasti je mnoho dalších nejasností a čas běží…. Zaměstnavatelem byl předložen nový, upravený návrh, a to jak Rámcových, tak i Centrálních zásad FKSP. Nejpozději do termínu dalšího jednání se všechny OC vyjádří k návrhu písemně.

Opět formou videokonference proběhlo další jednání odborových centrál, působících u Správy železnic, se zástupci zaměstnavatele. V úvodu jsme byli seznámeni Ing. Kouckým o zhoršující se Covidové situaci. Bohužel i u Správy železnic narůstají počty zaměstnanců, jak nemocných, tak i v karanténě. Zmínil i možnost dobrovolného testování zaměstnanců, kteří se nemusí testovat, ale také problémy se zaměstnanci, kteří se odmítají testovat (nutná spolupráce s KHS). Ing. Kohoutová vysvětlila problémy, které byly řešeny s Krajskými hygienickými stanicemi při nařízené karanténě našich zaměstnanců.

Dalším bodem jednání bylo schválení 1. změny PKS Správy železnic na rok 2022, více ve Společné informaci na konci článku.

Listopadový Podnikový výbor při Správě železnic se nesl v duchu rostoucí covidové vlny. I proto došlo k návratu jednání elektronickou formou pomocí aplikace MS Teams. Hned v úvodní informaci o plnění usnesení z minulého PV, Petr Štěpánek oznámil, že podle šetření Drážního úřadu slučování OŘ Olomouc a Ostrava není v rozporu s Nařízením EK 402/2013. Z informací o proběhlých důležitých jednáních OSŽ přítomné nejvíce zaujal stav jednání o FKSP.

Dnešní jednání OC působících u SŽ proběhlo se zaměstnavatelem plánovanou formou videokonference přes aplikaci MS Teams. Vzhledem ke zhoršující se epidemické situaci je docela možné, že prezenční formou se už v letošním roce nesetkáme.

Na úvod personální ředitel Ing. Koucký shrnul minulá jednání. Byli jsme seznámeni se zhoršující se epidemickou situací, a to jak u SŽ, tak i v celé ČR. V průběhu jednání došlo k seznámení zástupců OC s novými pokyny v oblasti boje s pandemií COVID-19, které byly ještě v průběhu dnešního dopoledne odeslány na jednotlivé organizační jednotky. 

Další jednání zástupců odborových centrál působících u Správy železnic proběhlo ve středu 10.11.2021 v Rytířském sále v sídle GŘ SŽ.
Na úvod jednání ředitel O10 Ing. Koucký shrnul hlavní body setkání komise pro OOPP a výstrojní součástky, které se konalo 9.11.2021. Z jednání této skupiny vzešel úkol vypracovat seznam profesí, které by měly dostat jako další součástku OOPP fleecovou mikinu. Tyto seznamy zástupci OC předali zaměstnavateli k další diskuzi. Ing. Koucký shrnul problémy s dodávkami, které nejsou na straně SŽ a další body z tohoto jednání. Podrobnější informace zde

Prezenční formou se 9.11.2021 téměř po půl roce sešla komise pracovní skupiny pro řešení problematiky OOPP a stejnokrojových součástek, tentokrát v Rytířském sále v sídle GŘ za účasti zástupců O8 v čele s JUDr. Svobodovou, O10 s Ing. Kouckým a zástupci odborových centrál. Nechyběla ani ředitelka výstrojního skladu v Hradci Králové Bc. Linhartová.

Říjnové setkání Podnikového výboru při Správě železnic bylo poslední ve stávajícím, a zároveň první v novém volebním období. Díky tomu se mohli setkat jak končící členové, tak Podnikovou konferencí zvolení noví členové tohoto orgánu.

Podniková kolektivní smlouva Správy železnic, státní organizace na rok 2022

Velmi disciplinovaně proběhla i čtvrtá z řady předsjezdových konferencí OSŽ. Tentokrát to byla 5. podniková konference PV OSŽ Správy železnic (dále SŽ), která se konala 14. 10. 2021 v kulturním sále pražského hlavního nádraží. Na delegáty čekala nejen smršť hlasování, ale i množství informací, bilancujících uplynulé volební období. Jednání se zúčastnilo 116 delegátů ze 132 pozvaných, což je 87,87 %.

V pondělí 4. 10. 2021 došlo na počátku výjezdního kolektivního vyjednávání na jednání pracovní skupiny k úplnému vypořádání veřejné sbírky (viz samostatná informace). Dále bylo zástupci odborových organizací představeno jejich společné stanovisko k návrhu kolektivní smlouvy pro rok 2022.

V úterý 5. 10. 2021 se jednalo o jednotlivých sporných bodech textu PKS.

Podkategorie

Právě přítomno: 285 hostů a žádný gestor