OBZOR ke stažení

Deset bodů mělo ve středu 19. 4. 2017 na programu jednání Ústředí OSŽ, které řídil první místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun (na snímku). Po nezbytné kontrole plnění úkolů (v rámci tohoto bloku například zaznělo, že k dnešnímu dni nezaslalo 70 organizací evidenční list) přišla na řadu příprava VII. sjezdu OSŽ a hlavně pak květnových konferencí.

Jako první na toto téma vystoupil místopředseda OSŽ Mgr. Martin Malý: „U nás je na úrovni podnikového výboru, republikových rad a většiny Výborů OSŽ při OŘ a CDP vše potřebné rámcově odsouhlaseno, v podstatě jsme téměř připraveni,“ uvedl Malý s tím, že v návrhu na podnikovou konferenci je mimo jiné i „návrh na rozšíření podnikového výboru o zástupce ZO OSŽ ze stavebních správ, železniční geodézie a TÚDC a pro zachování parity také personální posílení na straně řízení provozu – zdvojení zástupců v sekci řízení provozu u tří OŘ s největším počtem členů (Praha, Hradec Králové, Brno). Tajemníci podnikového výboru však zůstávají čtyři, jeden z nich bude zvolen předsedou podnikového výboru“.
Miroslav Novotný poté informoval o přípravách konference u nedrážních: konference Nedrážního republikového výboru (NeRV) se uskuteční 13. 6. v České Třebové. „Také u nás je vše zajištěno, materiály jsou zaslány do základních organizací (ZO) k připomínkování, termín na odevzdání připomínek je 27. 4.,“ oznámil Miroslav Novotný s tím, že kandidáti na předsedu OSŽ jsou pozváni na zasedání NeRVu v úterý 2. května.
„Hotovo“ má i Podnikový výbor (PV) OSŽ při Českých drahách: „Připravuje se návrh delegátů na sjezd, který bude schvalovat podniková konference (16. 5. 2017) v Praze, od včerejška máme i druhého kandidáta do Revizní komise OSŽ; je to mladý člověk, účetně zdatný,“ uvedl tajemník PV Antonín Leitgeb s tím, že se jménem nejdříve seznámí členy PV OSŽ při ČD.
Ve finále je podle slov tajemnice PV Bc. Marty Urbancové i Podnikový výbor OSŽ ČD Cargo: „…počet členů PV zůstane stejný - zatím máme hlášené dvě obměny; delegáti na členy PV, na konferenci i na sjezd OSŽ jsou z 95 % známí, určitě budeme (s Radkem Nekolou) žádat podnikový výbor, abychom byli navrženi na funkce, které nyní zastáváme,“ sdělila telegraficky Marta Urbancová.
Podobně je na tom i Republiková rada seniorů (RRS), která má svoji konferenci naplánovanou na 20. června do České Třebové: „Místo i strava jsou zajištěny, bude se to ale ještě dolaďovat v pondělí a v úterý (24. a 25. 4.), protože některé ZV neodeslaly své delegáty. Písemně asi požádáme vedení OSŽ o poskytnutí zdravotní péče; konference by měla proběhnout v pořádku,“ shrnul Kurt Mužík, předseda RRS.
Poslední slovo v tomto bloku si vzal první místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun, který popřál, aby všechny konference proběhly v klidu a aby si delegáti zvolili orgány tak, aby mohly kvalitně pracovat po celé čtyři roky (Petr Štěpánek, tajemník PV OSŽ SŽDC pak ještě informoval o prvním zasedání komise pro stanovy 11. 4. v sídle OSŽ v pražské Bohemice s tím, že do všech ZO OSŽ byla rozeslána informace, aby veškeré připomínky ke stanovám byly zasílány do 19. května. „Další jednání máme naplánováno na 6. 6., kdy začneme připomínky zapracovávat,“ poznamenal.)
Blok informací ze zásadních jednání načal první místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun svými postřehy z jednání tripartity, které se osobně zúčastnil (více v článku z jednání PV OSŽ při ČD České dráhy mají mezi dopravci výjimečné a nezastupitelné postavení, shodli se členové Podnikového výboru OSŽ při Českých drahách) a kterého následně doplnil výkonný tajemník OSŽ Martin Vavrečka, když tuto problematiku shrnul slovy: „Chceme zrovnoprávnění ČD v procesu otevírání trhu.“
V této souvislosti Vladislav Vokoun zmínil i režijní výhody („Myslím si, že jsme jasně řekli panu ministrovi i vládě, že má (vláda) společenskou odpovědnost za režijní výhody, ale zároveň jsme připraveni jednat o jízdních výhodách a myslíme si (na rozdíl od pana ministra), že jdou (jízdní výhody) vyřešit i bez změny zákona,“ řekl Vokoun doslova. V rámci bloku věnovanému aktuálnímu dění u ČD zmínil například František Vopátek i to, že se České dráhy potýkají s nedostatkem vlakvedoucích a průvodčích a Kurt Mužík zase upozornil na „zmatečný článek“ na serveru E15 (19. 4.) k jízdním výhodám.
Předseda Podnikového výboru OSŽ SŽDC a místopředseda OSŽ Mgr. Martin Malý informoval o podpisu prozatímního rozpočtu C-FKSP SŽDC na rok 2017, který garantuje dostatek finančních prostředků na příspěvky na rekreace a TDM (letní dětské tábory) nabízené společností ČD travel pro zaměstnance, rodinné příslušníky a důchodce SŽDC po celý rok 2017 i na dostatek finančních prostředků na pořádání sportovních a kulturních akcí. „V kapitole příspěvku na činnost centrály OSŽ bylo naopak dohodnuto snížení objemu rozpočtovaných prostředků, které si vyžádá určité úpravy v rozpočtu OSŽ, kterými se bude muset zabývat květnové zasedání Ústředí OSŽ,“ poznamenal s tím, že dále bylo rozhodnuto (na SŽDC) o výběru lázeňského zařízení (Lázně Darkov, a. s.), které bude v letošním roce poskytovat doplňkové čtyřdenní ozdravné pobyty pro zaměstnance SŽDC - pojištěnce ZPMV (pojišťovna uhradí cca 200 poukazů á 3000 Kč/pojištěnce), kteří pracují na vybraných pracovištích se zvýšeným psychickým zatížením, nebo kteří mají dlouhodobé zdravotní následky po pracovním úrazu. K výše zmíněnému „propadu“ v rozpočtu OSŽ Vladislav Vokoun poznamenal: „Musíme projít všechny kapitoly rozpočtu a zjistit, kde pokryjeme ztrátu. Hledáme řešení, pokud dojdeme k názoru, že musíme škrtat některé položky, že musíme provést některé rozpočtové škrty, tak já osobně mám úkol od představenstva a na příštím jednání předložíme návrh řešení situace, případně, ve kterých položkách bychom měli škrtat.“
Miroslav Novotný (místopředseda OSŽ a předseda NeRV) se zmínil o jednáních v OHL ŽS Brno: „Pokračovalo jednání se zaměstnavatelem o dodržování kolektivní smlouvy, která platí do roku 2019, a zejména pak o snaze zaměstnavatele provést v ní (v kolektivní smlouvě) některé změny, které by měly dopad do sociálních jistot zaměstnanců. Zaměstnavatel se snaží toto zvrátit, neplní sliby majitelů a hrozí dokonce i ze strany zaměstnavatele vypovězením (kolektivní) smlouvy.“

O dění na Českých drahách poté referoval tajemník PV OSŽ při ČD Antonín Leitgeb: „Zaměstnavatel nám neustále předhazuje nová a nová opatření (procesní listy, novelizace předpisů), personální stavy na ČD jsou tristní, zaměstnanci odcházejí, protože to, co předvádějí jejich nejbližší nadřízení, se nesetkává s pochopením. Zaměstnavatel trestá své zaměstnance za naprosto banální věci,“ řekl telegraficky mimo jiné. Dále mluvil o nekvalitě (revitalizovaných) osobních vozů z Pars Šumperk, které na vlacích do Německa musí doprovázet technik, který během jízdy odstraňuje závady. „Nezřídka dochází i k odstavení celých souprav z důvodu závad,“ dodal.
Závěr pak patřil Bc. Martě Urbancové a společnosti ČD Cargo, konkrétně personálním změnám v Dozorčí radě (DR) společnosti ČD Cargo (v pondělí 24. 4. se koná první jednání DR ČD Cargo v obměněné sestavě) a personálních otázkách: „I na Cargu se pomalinku daří přibírat lidi, kteří byli v minulosti propuštěni. Přijímají se především profese strojvedoucí a posunovači, včetně náborového příspěvku, který je v letošním roce novinkou,“ uvedla Marta Urbancová a dále zmínila jednání na Slovensku, kterého se zúčastnila společně s místopředsedou OSŽ a předsedou PV OSŽ ČD Cargo Radkem Nekolou, na němž slovenské kolegy informovali o záměru společnosti ČD Cargo založit - po vzoru společnosti Koleje Českie - na Slovensku dceřinou společnost.
Michael Mareš
 

Právě přítomno: 458 hostů a žádný gestor