Titulek Datum zveřejnění
Z jednání Ústředí OSŽ: Rekonstrukce apartmánového domu Orion v Leptokárii v Řecku 19. červen 2024
Z jednání z Ústředí OSŽ: Celým jednáním nejvíce rezonovalo téma propouštění zaměstnanců ČD, a.s. v Jihomoravském kraji 23. květen 2024
Z jednání Ústředí OSŽ: Členové ústředí stále hledají řešení, jak zvrátit nepříznivou situaci v Jihomoravském kraji 25. duben 2024
Z jednání Ústředí OSŽ: Příspěvek na akce pro seniory v základních organizacích byl členy Ústředí OSŽ schválen 21. březen 2024
Z jednání Ústředí OSŽ: Podpora zemědělců na protestní akci na Malostranském náměstí v Praze byla některými členy OSŽ protichůdně přijata 23. únor 2024
Z jednání Ústředí OSŽ: Shoda odborových organizací se zaměstnavatelem na čerpání finančních prostředků ze sociálního fondu či FKSP zatím nenastala u ČD ani u Správy železnic 27. leden 2024
Z jednání Ústředí OSŽ: Kolektivní vyjednání se zaměstnavateli a podepsání kolektivních smluv bylo velkou zatěžkávací zkouškou všech podnikových výborů 14. prosinec 2023
Z jednání Ústředí OSŽ: Přípravy na chystanou demonstraci pomalu vrcholí 24. listopad 2023
Z výjezdního jednání Ústředí OSŽ: Hostem byl předseda ASO Bohumír Dufek: „Nepřijaté pozměňovací návrhy odborářů v konsolidačním balíčku vyžadují řešení, aby se tato situace neopakovala…“ 18. říjen 2023
Z jednání Ústředí OSŽ: Podnikové výbory v dalších měsících čekají náročná vyjednávání ohledně kolektivních smluv na rok 2024 21. září 2023
Z jednání Ústředí OSŽ: Ze strany vlády nedochází k sociálnímu dialogu, ale k prosté direktivě. Je potřeba spojit síly 23. červen 2023
Z jednání Ústředí OSŽ: Některé body vládního návrhu ozdravného balíčku veřejných financí 2024/2025 jsou pro OSŽ nepřijatelné 17. květen 2023
Z jednání Ústředí OSŽ: Oblast školství bude zastoupena další základní organizací 21. duben 2023
Ze společného jednání PV OSŽ: Všechny tři podnikové výbory spojovalo jedno aktuální téma – Jak omladit stávající řady železničářů 27. březen 2023
Ze společného jednání PV OSŽ: Všechny tři podnikové výbory spojovalo jedno aktuální téma – Jak omladit stávající řady železničářů 27. březen 2023
Jednání Ústředí OSŽ: V řadě případů není jednoduché řešit problematiku přístupu do datových stránek ZO OSŽ 26. březen 2023
Na jednání Ústředí OSŽ 22. února rezonovala tematika důchodové reformy 25. únor 2023
Z jednání Ústředí OSŽ: Komise Ú-OSŽ sestavená v rámci shromáždění podnětů na lepší spolupráci se základními organizacemi, začíná realizovat první kroky 26. leden 2023
Z jednání Ústředí OSŽ: Na jednání poradního týmu Tripartity byly prezentovány návrhy NERV na zvýšení příjmů a snížení výdajů státního rozpočtu 16. prosinec 2022
Z jednání Ústředí OSŽ: O současné podobě jízdních výhod rozhodl kompromis v jednání s ministerstvem dopravy 21. listopad 2022
Z jednání Ústředí OSŽ: Ministerstvo dopravy navrhuje výrazné navýšení ročních prolongačních poplatků u režijních jízdenek na železnici 21. říjen 2022
Z jednání Ústředí OSŽ: Vládou oznámené zastropování cen energií pro domácnosti a veřejné služby se bude vztahovat i na nákup elektrické energie správy železnic pro všechny železniční dopravce, osobní i nákladní 15. září 2022
Jednalo Ústředí OSŽ: ekonomickou stabilitu zajišťuje OSŽ také nákupem státních dluhopisů 10. červen 2022
Ústředí OSŽ hledá účetní, nenaplnění slibů vlád ohledně POZE, malé KOPky u Správy železnic budou, SŽ zaměstnala 15 uprchlíků, květnové jednání Ústředí OSŽ bylo bohaté na informace! 18. květen 2022
Ústředí OSŽ uložilo předsedům OSŽ a PV OSŽ při ČD, a. s., a vedoucímu oddělení strategie a legislativy OSŽ-Ú, pokračovat v jednáních za účelem nalezení a prosazení systémového řešení jízdních výhod na železnici pro budoucí období 20. duben 2022

Právě přítomno: 235 hostů a žádný gestor