V pořadí třetí setkání seniorů z ostravských klubů OSŽ se uskutečnilo ve čtvrtek 27. června v hostinci U žáby v Děhylově, což je obec mezi Ostravou a Opavou na trati Ostrava Svinov – Opava východ. První takové setkání proběhlo v roce 2022 a pro velký úspěch a zájem se z něj stává pomalu tradice. Na letošní setkání se sjela více než stovka seniorů z celé ostravské a opavské oblasti. Přivítala je předsedkyně Rady seniorů OSŽ Danuše Polášková a také předseda OSŽ Martin Malý, jenž je znám svým kladným vztahem k seniorům, kteří prakticky položili základy dnešního OSŽ. Přítomna byla rovněž Anna Mužíková, manželka bývalého předsedy Rady seniorů OSŽ Kurta Mužíka, který zemřel před dvěma lety. Na jeho přínos pro OSŽ vzpomenula Danuše Polášková s poděkováním.

Martin Malý v úvodu pozdravil všechny přítomné a poděkoval jim za jejich aktivitu a zájem o dění v OSŽ. Seznámil je rovněž s možnostmi, které senioři OSŽ mají po opatření, které způsobil vládní „ozdravný balíček“, v jehož důsledku prakticky nemohou čerpat příspěvek na rekreaci ze sociálních fondů a FKSP jejich někdejších zaměstnavatelů. „Z prostředků OSŽ však mají stále možnost čerpat dotace na rekreace v zařízeních OSŽ formou využití cenově výhodné rekreace pro členy OSŽ v zařízeních v majetku OSŽ-ústředí, tj. v apartmánech Hotelu Ostrý v Železné Rudě na Šumavě, v apartmánech Gočár v Kořenově v Jizerských horách, v hotelu Oddech v Černém Dole v Krkonoších, v penzionu Pacifik na Ramzové v Jeseníkách a také v apartmánech domu Orion v řecké Leptokarii,“ vyjmenoval možnosti rekreace OSŽ Martin Malý. Přiblížil jim rovněž současnou situaci v zařízeních OSŽ, z nichž některá postupně procházejí modernizací a obnovou (aktuálně se připravuje přestavba hotelu Skalka v Rájeckých Teplicích a modernizace apartmánového domu Orion v Řecku). „Členská rekreace OSŽ je nabízena všem členům OSŽ (zaměstnancům i důchodcům) za stejně výhodnou cenu, a to včetně jejich rodinných příslušníků,“ připomněl. Odkázal rovněž na využití mobilní aplikace Moje OSŽ pro snadné přihlašování na tyto rekreace.
Na programu setkání bylo sportovní odpoledne, které pro seniory připravili členové RSK OSŽ Olomouc Šárka Mužíková a Petr Chovanec. Soutěžilo se v hodu na plechovky, skákání přes švihadlo, bollo balu, pinkání míčkem na pingpongové raketě a slalomový běh s tenisovým míčkem na raketě. O všechny soutěže byl velký zájem, vítězové dostali na závěr malou odměnu. Zajištěno bylo i občerstvení a ke slovu přišla také kytara někdejšího strojvedoucího a současného seniora Karla Štěrby. Navzdory horkému počasí si senioři při hudbě a zpěvu s chutí zatancovali.
Odpoledne se tak vydařilo a všichni přítomní se rozcházeli s myšlenkou, že se příští rok opět budou moci této akce zúčastnit.
Miroslav Čáslavský

Právě přítomno: 202 hostů a žádný gestor