Nová pravidla pro prezenční listiny na akce s příspěvkem z FKSP SŽDC 2016

 Zde uvádíme odkazy  na  nový závazný vzor prezenční listiny pro všechny akce s příspěvkem z FKSP SŽDC 2016 a to:  

                 ve formátu pdf KE STAŽENÍ ZDE             nebo       ve formátu xls KE STAŽENÍ ZDE

 

Změna oproti dosavadní praxi spočívá v tom, že nově je na prezenčních listinách u zaměstnanců třeba uvádět také osobní číslo zaměstnance (uvedeno na služebním průkazu nebo také např. na každé výplatní pásce).

 

U rodinných příslušníků  zaměstnance se nově uvádí také  jejich  rok narození  a osobní číslo zaměstnance, jehož jsou rodinným příslušníkem. (Podpis za dítě může učinit jeho zákonný zástupce)

 

U důchodců (bývalých zaměstnanců) je nově třeba na prezenčních listinách uvádět také rok narození, rok odchodu do důchodu a název organizační složky zaměstnavatele, ze které odešli do důchodu.

 

Za důchodce SŽDC se pro účely FKSP pokládají všichni důchodci, kteří odešli do důchodu od některé organizační složky SŽDC a dále také všichni bývalí zaměstnanci ČD, kteří odešli od některé organizační složky ČD do důchodu  před 1.1.2003.

 

Pravidla pro vyplnění prezenčních listin jsou názorně  uvedena příkladem ve vzoru - viz odkazy shora.

 

Mgr. Martin Malý, předeseda PV OSŽ SŽDC

Pozvánka, termíny školení a informace k přihlášení  KE STAŽENÍ ZDE

Text PKS SŽDC 2016 - 2017 - ve formátu pdf - ZDE

Pro informace klikněte zde:   Hlavní změny v PKS SŽDC 2016 - 2017

Katalog prací SŽDC ve znění 1. změny ke stažení ZDE

Dodatek ke katalogu prací SŽDC (řízení provozu) ke stažení ZDE

 

8. společná informace o průběhu kolektivního vyjednávání u SŽDC – 14. 12. 2015

Dne 14. 12. 2015 proběhlo v sídle organizace závěrečné jednání o podobě Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, na období po 31. 12. 2015.

Za účasti generálního ředitele Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Ing. Pavla Surého a vedoucích představitelů všech odborových centrál při SŽDC byly předkládány návrhy zaměstnavatele a odborových centrál s následujícím výsledkem:

Základní nově sjednané parametry:

 • platnost základního textu PKS vč. přílohy č. 1 na období 2016 – 2017 (přílohy č. 2 – 4 mají platnost 1 rok),
 • zvýšení tarifních mezd o 2,0 % oproti roku 2015,
 • základní sazba výkonové odměny: 4,3 %,
 • rozpětí základní sazby výkonové odměny u oblastních ředitelství, kde dojde k dohodě s odborovými organizacemi v rozpětí 4 až 12 % tarifní mzdy,
 • minimální výše objemu mzdových prostředků bez ostatních osobních nákladů pro výplatu výkonové odměny: 4,6 % mzdových tarifů stanovených zaměstnancům
 • profesní odměna v parametrech roku 2015,
 • rozšíření okruhu zaměstnanců s nárokem na KOP o vybraná zaměstnání infrastruktury.

Ve středu 16. prosince 2015 bude provedeno technické čtení textu za účasti zaměstnavatele a odborových centrál – následně dojde ke zveřejnění textu.

 

Dne 3. prosince se sešla na půdě zaměstnavatele pracovní skupina pro OOPP (osobní ochranné pracovní pomůcky) a výstrojní součástky. Jednání zahájil ředitel odboru NVZ Bc. Jiří Svoboda.  V úvodu shrnul rok 2015 a poté seznámil přítomné se zrealizovanými změnami,  na kterých jsme se dohodli při minulých jednáních.  Tyto nové výstrojní součástky jsou již v zásobovacím skladě v Hradci Králové, je však třeba vyskladnit součástky starší, proto je ne všichni již při objednání dostanou. Jedná se o nové letní kalhoty pánské i dámské (v novém střihu) s nově přidanou autosponou v pase,  nové střihy košil bez nárameníků a překlopky kapsičky a šátku pro ženy s oboustraným potiskem.  Zaměstnavatel  představil též nové termoprádlo (kalhoty a trika s dlouhým rukávem) pro určené profese infrastruktury.

Poté předal slovo ing. Luďkovi Kleprlíkovi, který seznámil přítomné s připravovanými  změnami . Jedná se hlavně o složení materiálů pro košile a bundokošile, opětovném umisťování loga SŽDC na výstrojní součástky  a návrhu zimního kabátu. Po představených dvou variantách se přítomní shodli na konečné podobě, když z každého vzorku preferovali něco jiného. Kabát je vyroben z nových materiálů s odepínací vložkou, zatavenými švy, klima membránou  a zakomponovanými reflexními prvky.  Podobné reflexní prvky budou nově  i na stejnokrojových sakách  a čepicích, což bezpochyby zvýší bezpečnost našich zaměstnanců.

Ing. Kleprlík poukázal na několik podnětů ze strany zaměstnanců na nekvalitní materiál, které zaměstnavatel řešil. Ve výsledku se ukázalo, že tito zaměstnanci většinou používají staré výstrojní součástky, mnohdy ještě z doby, kdy byli zaměstnanci ČD. A mnozí ani netuší, že nefunkční OOPP si musí vyměnit, což jim zaměstnavatel umožní.

Jednání se zúčastnil i náměstek ředitele CDP Praha Ing. Pavel Kolář, který představil požadavky na ustrojení zaměstnanců CDP tak, aby řádně reprezentovali SŽDC. V případě, že zaměstnavatel rozhodne o vystrojení těchto zaměstnanců, bude využito stávajících stejnokrojových součástek a tím i zajištění příspěvku na údržbu. OSŽ požadovalo zavedení trika s límečkem (bylo již vyzkoušeno na CDP v Přerově a využití by jistě našlo i na centrálních stavědlech), což není zatím ze strany zaměstnavatele akceptováno.

Věřím, že při dalších jednáních se zase někam posuneme a to nejenom ve zvýšení kvality výstrojních součástek a OOPP.

 

Miloš Paleček

tajemník  PV OSŽ SŽDC


 

Dne 7. 12. 2015 proběhlo v sídle organizace další jednání o podobě Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, na období po 31. 12. 2015.

Odborové centrály, v návaznosti na předchozí jednání a návrhy zaměstnavatele, představily svůj společný návrh, v němž souhlasily s:

 • mimořádnou odměnu generálního ředitele vybraným kategoriím zaměstnanců SŽDC,

 • zvýšením příspěvku na penzijní spoření u vybraných zaměstnání,

 • zachováním profesní odměny,

 • definicí dělené směny dle PKS 2015,

 • definicí vícesměnného pracovního režimu,

 • rozšířením kondičních pobytů o vybraná zaměstnání infrastruktury,

 • změnou hodnoty stravenky pro zaměstnance se směnou v délce 12 hod. a více,

 • akcemi sociálního a bezpečnostního charakteru v objemu 50 mil.

   

  a požadovaly úpravy ve:

 • zvýšeném odstupném v principech PKS 2015,

 • stanovení výše výkonové odměny,

 • zvýšení tarifních mezd,

 • doplnění nových bodů do základního textu PKS v oblasti přechodných ustanovení.

   

  Došlo k dohodě na základním textu PKS včetně příloh a není dojednáno:

 • nárůst sazeb tarifních mezd,

 • stanovení výše výkonové odměny,

 • zachování profesní odměny.

   

  Na základě dohodnutých skutečností rozhodl generální ředitel o vyplacení jednorázové mimořádné odměny se mzdou za měsíc listopad 2015 dle dohodnutých principů. 

  Jelikož nadále nedošlo k uzavření podnikové kolektivní smlouvy, bude dalším jednacím dnem pondělí 14. 12. 2015 v sídle organizace.


 

Dne 30. 11. 2015 proběhlo v sídle organizace další jednání o podobě Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, na období po 31. 12. 2015.

Zaměstnavatel předložil sociálním partnerům nový komplexní návrh zaměstnavatele, který obsahoval:

 • mimořádnou odměnu generálního ředitele vybraným kategoriím zaměstnanců SŽDC,

 • zvýšení příspěvku na penzijní spoření u vybraných zaměstnání,

 • zvýšené odstupné v principech PKS 2015,

 • zachování profesní odměny,

 • definici dělené směny dle PKS 2015,

 • definici vícesměnného pracovního režimu,

 • rozšíření kondičních pobytů o vybraná zaměstnání infrastruktury,

 • stanovení výkonové odměny,

 • zvýšení tarifních mezd,

 • změna hodnoty stravenky pro zaměstnance se směnou v délce 12 hod. a více,

 • akcí sociálního a bezpečnostního charakteru v objemu 50 mil.

   

  Odborové organizace s předloženým návrhem nesouhlasily a předložily formou společného protinávrhu požadavek na odstupné roku 2015, zvýšení tarifních mezd, výkonové odměny, délky směny pro stravenky s vyšší nominální hodnotou.

  Požadavky OC zaměstnavatel nepřijal.

   

  Následně zaměstnavatel zahájil projednávání Opatření generálního ředitele SŽDC pro případ neuzavření podnikové kolektivní smlouvy na rok 2016.

   

  Jelikož nedošlo k uzavření podnikové kolektivní smlouvy na rok 2016 do 30. 11. 2015, jak bylo sjednáno v dohodě o kolektivním vyjednávání, proběhlo jednání o dalším postupu – další termín společného jednání je pondělí 7. 12. 2015 v sídle organizace.


Informace je zveřejněna ve Zpravodajství On-Line OSŽ v článku: 5. společná informace o průběhu kolektivního vyjednávání u SŽDC – 27. 11. 2015

Podkategorie

Právě přítomno: 338 hostů a žádný gestor