Podnikový výbor SŽDC se sešel poprvé v novém roce

Po sérii pěti aktivů-školení k nové Podnikové kolektivní smlouvě, proběhlo první jednání Podnikového výboru OSŽ SŽDC, s. o. v Praze 22. ledna. Tentokrát bez účasti zástupců hospodářského vedení a dalších hostů. Celé jednání vedl předseda PV Mgr. Martin Malý za asistence všech tří tajemníků PV, kteří doplňovali svým komentářem jednotlivá plnění úkolů v kontrole plnění usnesení.

PKS SŽDC 2015 a možnost zlepšení odměňování na nejzatíženějších pracoviších řízení provozu a infrastruktury

Vážené kolegyně a kolegové,

nová PKS SŽDC na rok 2015 přináší vedle  navýšení mzdových tarifů o 2,9 % zvýšení základní přislíbené výše výkonové odměny ze 3,7 % tarifní mzdy na 4 % tarifní mzdy, zvýšení hodnoty stravenek ze 70 Kč na 80 nebo 100 Kč, či rozšíření seznamu profesí s nárokem na KOP o čtyři nové KZAM, také některé zcela nové prvky v ustanoveních upravujících výkonovou odměnu, které by měly umožnit zlepšení odměňování na nejzatíženějších pracovištích řízení provozu a infrastruktury. Jelikož principy těchto nových prvků úpravy VO vychází z původních návrhů týmu kolektivních vyjednavačů OSŽ při vyjednávání o 1. změně PKS SŽDC 2014, považuji za vhodné je zde alespoň v hrubých rysech prezentovat.

Vážené kolegyně a kolegové,

PV OSŽ SŽDC ve spolupráci s ESO OSŽ - Ú pořádá (stejně jako v minulých letech) školení OSŽ k nové PKS SŽDC, s.o. na rok 2015 pro zástupce ZO OSŽ, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru u SŽDC, s.o. v níže uvedených termínech a lokalitách, vždy v době  9:30 hod - 13:00 hod.

PROGRAM  ŠKOLENÍ:

Z jednání PV OSŽ SŽDC 11. prosince 2014: Aktivy spojené se školením k uzavřené PKS v SŽDC, s. o., proběhnou v lednu na šesti místech.

Prvním místem bude Plzeň 12. 1. 2015, dalším pak Praha 14. 1., Přerov 16. 1., Pardubice 19. 1., České Budějovice 20. 1. a nakonec Brno 23.1.2015. To byla jedna z posledních informací, které zazněly na jednání Podnikového výboru OSŽ SŽDC, s. o. v Praze 11. prosince. Po přivítání členů a hosta jednání předsedou PV Mgr. Martinem Malým dostal slovo hned na začátku pozvaný předseda OSŽ Bc. Jaroslav Pejša.

 

Ve Štrbě jednal Podnikový výbor za účasti náměstka generálního ředitele SŽDC, s. o.  pro  řízení provozu.

Předtím, než došlo ke společnému jednání podnikových výborů, českého a slovenského, (text o tomto jednání viz. článek: Již druhé letošní setkání českého a slovenského Podnikového výboru ve slovenské Štrbě. ) jednal PV OSŽ SŽDC, s. o. za účasti zástupců zaměstnavatele, náměstka GŘ SŽDC, s. o. Ing. Josefa Hendrycha a ředitele odboru personálního Ing. Pavla Kouckého samostatně.V části, která se týkala kontroly plnění úkolů z minulých jednání a týkala se HZS, bylo mj. navrženo jednat s nově jmenovaným náměstkem GŘ pro správu majetku Tomášem Drmolou MBA ve věci objektů, které by chtěla užívat HZS SŽDC, zda jsou předmětem převodu majetku od Českých drah.

 

Již druhé letošní setkání českého a slovenského Podnikového výboru ve slovenské Štrbě.

První setkání Podnikového výboru OSŽ SŽDC, s. o. a OZŽ pri ŽSR (Železnice slovenské republiky) se konalo 12. února 2014 v Hotelu Skalka v Rajeckých Teplicích. Hostitelem bylo tehdy Odborové sdružení železničářů. 20. listopadu 2014 bylo již druhým letošním místem setkání rekreační a školicí zařízení Medvedica ve Štrbě a setkání obou podnikových výborů se uskutečnilo v „režii“ slovenského OZŽ.

Kalendář akcí PV OSŽ Správy železic

Podniková kolektivní smlouva Správy železnic, státní organizace na rok 2021 s 4. změnou

Podniková kolektivní smlouva Správy železnic, státní organizace na rok 2021 4.změna

Podniková kolektivní smlouva Správy železnic, státní organizace na rok 2020

Podniková kolektivní smlouva Správy železniční dopravní cesty, státní organizace na období od 1.2.2018 do 31.12.2019 ve znění 1. a 2. změny.

Po téměř dvouměsíčních jednáních byla podepsána 10.12.2018 v poledních hodinách 2. změna Podnikové kolektivní smlouvy SŽDC na období od 1.2.2018 do 31.12.2019.

Stručný obsah 2. změny PKS :

Dne 16. ledna 2018 se uskutečnilo technické čtení nové PKS, kde byla za účasti zástupců OC a SŽDC odsouhlasena finální podoba textu PKS SŽDC na období 1.2.2018 - 31.12.2019.  Final text PKS SŽDC ve formátu pdf je ke stažení ZDE

 

Podkategorie

Právě přítomno: 269 hostů a žádný gestor