Text PKS SŽDC 2014  je k dispozici v NABÍDCE PV OSŽ SŽDC, s.o. v kategoriích:

-    Ke stažení

nebo     

-   Intranet SŽDC - dokumenty odboru personálního - Text PKS SŽDC 2014

Rámcové zasady FKSP Správy železnic,  Zásady C-FKSP Správy železnic a aktualizované formuláře jsou k dispozici na intranetu O10 GŘ Správy železnic - Klikněte ZDE

v PKS Správy železnic na rok 2021,  je v příloze č. 1, v článku 18 bodu 1.,  str. 50 je uvedeno, že zaměstnavatel poskytne zaměstnanci pracovní volno v souladu se ZP a NV č. 590/2006 Sb., v platném znění. Jelikož text tohoto NV není do PKS zapracován, zveřejňujeme jej pro usnadnění vyhledání příslušného nároku zde - viz. dále

Jednotný formulář potvrzení o účasti pro uvolnění zaměstnance u Správy železnic  ke stažení ZDE

 Informace pro ZO OSŽ působící při Správě železnic, s.o. - členské příspěvky zaměstnanců v osobním bankrotu nebo se srážkami ze mzdy z důvodu výkonu rozhodnutí (exekuce)

Pro potřeby ZO OSŽ přikládáme formuláře, které je třeba vyplnit pro účely zajištění srážek členských příspěvků OSŽ u zaměstnanců Správy železnic, kteří:

Základní informace k působení Odborového sdružení železničářů (OSŽ) u Správy železnic, státní organizace

Odborové sdružení železničářů (OSŽ) je největší odborovou organizací působící při Správě železnic,  neboť zde má v současné době cca 11.250 členů ze zhruba 17.400 zaměstnanců a působí prakticky ve všech organizačních jednotkách Správy železnic na celém území ČR. (Všech ostatních osm odborových organizací působících při Správě železnic zde  v současné době zastupuje dohromady cca 1.000 členů.)

Struktura a pravomoci orgánů OSŽ, které působí u Správy železnic :

Aktuální složení a kontakty PV OSŽ Správy železnic

Podkategorie

Právě přítomno: 394 hostů a žádný gestor