Vážené členky a vážení členové OSŽ,

sdělujeme Vám, že v návaznosti na vydaná usnesení vlády ČR souvisejících s opatřeními proti koronavirové pandemii (Covid-19) - je možno požádat v souladu se Statutem Podpůrného fondu OSŽ o přiznání jednorázové finanční dávky z Podpůrného fondu OSŽ (část VII. bod 5) z důvodu jiné zřetelehodné události.

Vážené kolegyně, vážení kolegové.

Nejprve nám dovolte, abychom vám poděkovali za práci, za vstřícnost, za empatii, kterou v této nelehké době odvádíte.

Bohužel riziko nákazy je vysoké a zaměstnavatel se snaží hledat všechny možnosti, jak minimalizovat další šíření koronaviru. Úkolem Správy železnic je i v této těžké době zabezpečit nepřetržitý provoz. Podle našich informací se konečně daří zajišťovat dodávky ochranných pomůcek a desinfekcí na jednotlivá pracoviště. Poděkování patří všem, kteří i ve svém volném času pracují na zajišťování potřebných pomůcek nejen pro naše zaměstnance, ale i pro další spoluobčany.

 Po dohodě vedení PV OSŽ Správy železnic vzešel návrh  na čerpání C-FKSP, který byl dnes (21.3.2020) odpoledne odeslán generálnímu řediteli Správy železnic a všem odborovým centrálám působících u Správy železnic.

Zároveň konzultujeme se zaměstnavatelem další kroky ke zmírnění šíření nákazy koronaviru. Velké poděkování všem lidem, kteří i v této těžké době zajišťují nepřetržitý provoz. Máte náš úpřímný obdiv a jsme vám neustále k dispozici.

 

Věc: Návrh na změnu rozpočtu C-FKSP na rok 2020

Vážený pane generální řediteli, 

Vzhledem k aktuální situaci, kdy z důvodu mimořádných opatření Vlády ČR v souvislosti s epidemií COVID-19 PV OSŽ Správy železnic navrhuje upravit rozpočet a zásady čerpání C-FKSP takto:

- dle zásad C-FKSP, článek 3.2.7.2. poskytovat sociální výpomoc lidem, kteří budou

   mít nařízenou karanténu a dostávají proto pouze 60 % obvyklého příjmu

- umožnit centrální nákup vitamínů nebo jiných vhodných prostředků na posílení

   imunity zaměstnanců (v tomto případě je nutná změna zásad C-FKSP).

Vážené kolegyně, vážení kolegové, v dnešní nelehké době musí zaměstnavatel reagovat na nařízení vlády ČR a neprodleně přijímat opatření, která mají zamezit šíření nákazy před onemocněním COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2. Zaměstnavatel nás o nich průběžně informuje, některé kroky spolu konzultujeme a obráceně i podněty navrhujeme. Chápeme, že jeho rozhodování a vydávání mnoha opatření není jednoduché a je nutné rychle reagovat na vývoj situace.

Dopis Generálního ředitele Jiřího Svobody zaměstnancům Správy železnic:

Komentář a upřesnění k vyjádření odborové organizace ADP, která na svých stránkách zveřejnila postupy při pořádání akcí z C-FKSP, jejich argumentaci a odůvodňování čerpání prostředků z C-FKSP a příděl jednotlivým odborovým organizacím.

Netradičně předřazením bodu tři, tedy informacemi od zaměstnavatele, začalo ve čtvrtek 20. 2. 2020 v sídle svazu v pražských Vysočanech jednání Podnikového výboru (PV) OSŽ SŽDC, které moderoval tajemník PV OSŽ SŽDC Dušan Richter. Hned na úvod jednání totiž dorazili ředitel personálního odboru GŘ Správy železnic Ing. Pavel Koucký (na snímku), který se zhruba po půlhodině z důvodu časového zaneprázdnění z jednání omluvil, a Ing. Hana Kohoutová, vedoucí mzdového oddělení z téhož odboru (O10).

V měsíci lednu proběhla školení k PKS SŽDC na rok 2020 na šesti různých místech naší republiky. První proběhlo v Praze 9.1., následovaly Pardubice 10.1., České Budějovice 14.1., Plzeň 15.1., Brno 20.1. a jako poslední Přerov 27.1.2020.

Nová kolektivní smlouva SŽDC byla podepsána 6. prosince loňského roku. Co vše se podařilo kolektivním vyjednavačům OSŽ SŽDC prosadit do nové kolektivní smlouvy, jaké komplikace bylo nutné řešit a jak jsou kolektivní vyjednavači spokojeni s konečným výsledkem? Na tyto a další otázky, spojené s kolektivním vyjednáváním odpovídá v rozhovoru pro časopis Obzor č. 3/2020 předseda Podnikového výboru OSŽ SŽDC Petr Štěpánek.

Na svém prvním letošním jednání 29. ledna v Praze přijal Podnikový výbor (PV) OSŽ SŽDC, (zatím nedošlo ke změně názvu PV) výše uvedené stanovisko a také úkol pro členy PV. Z jednání byli omluveni zástupci zaměstnavatele a tak zůstal větší prostor pro diskusi právě ke Katalogu zaměstnání, zásadám použití centralizovaných prostředků FKSP a jejich rozdělování. Na začátku jednání, které vedl předseda PV a místopředseda OSŽ Petr Štěpánek, dostal slovo po kontrole plnění úkolů z minulých jednání předseda OSŽ Mgr. Martin Malý.

Na prvním jednání v roce 2020 se sešly odborové centrály působící u Správy železnic, státní organizace v sídle zaměstnavatele. Po  jednání byla pořízena tato společná informace :

Společná informace o kolektivním vyjednávání u Správy železnic, státní organizace, ze dne 30. ledna 2020

Dne 30. ledna 2020 se konalo v sídle zaměstnavatele první společné jednání zaměstnavatele a odborových organizací působících při Správě železnic, státní organizace, v roce 2020.

V sále restaurace Bogota na hlavním nádraží v Brně se v pondělí 20. ledna uskutečnilo páté a současně předposlední ze série školení o Podnikové kolektivní smlouvě SŽDC a FKSP SŽDC. Za zaměstnavatele se jednání zúčastnil vedoucí personálního oddělení Evžen Pospíšil, spolu s ním zasedli za předsednickým stolem (na snímku) Petr Štěpánek (předseda PV OSŽ SŽDC) a tajemníci PV Miloš Paleček, Miroslav Maincl a Dušan Richter. Jednání byl jako host přítomen rovněž předseda OSŽ Martin Malý, který se ten den v Brně účastnil jednání stávkového výboru..

Podkategorie

Právě přítomno: 370 hostů a žádný gestor