Opět prostřednictvím videokonference proběhlo dne 30. března 2021 u Správy železnic další jednání odborových centrál a zaměstnavatele.

V úvodu jsme byli seznámeni se situací u SŽ ohledně onemocnění COVID 19, kdy je k dnešnímu dni 147 zaměstnanců v karanténě a 378 zaměstnanců nemocných. Oproti minulým dnům je klesající tendence počtu zaměstnanců v karanténě a nakažených. Testování zaměstnanců SŽ probíhá dle nařízení vlády. K dnešnímu dni bylo provedeno 51 797 testů a z toho 166 pozitivních a z toho zatím 147 potvrzených testy PCR. Zaměstnanci kritické infrastruktury státu se od včerejšího dne můžou registrovat na očkování. Dle průzkumu se k očkování přihlásilo 550 zaměstnanců.

Kontrola usnesení, informace z jednání OSŽ, informace zaměstnavatele, organizační záležitosti, různé, tradiční body programu Podnikového výboru (PV) OSŽ při Správě železnic (dále SŽ), který jednal ve čtvrtek 25. 3. 2021 formou videokonference. „Máme problémy s hackery, takže jsme čekali, jak se dnešní spojení podaří,“ vysvětlil na úvod předseda PV Petr Štěpánek, který jednání řídil.

Vzhledem k velkému množství reklamací, které musí vyřizovat ve výstrojním skladu Hradec Králové, způsobené mimo jiné i současnou epidemiologickou situací a také v reakci na jednání zástupců odborových centrál se zástupci O8 GŘ (16.3.2021), došlo dnes 19.3.2021 k posunutí termínu, od kdy bude povinnost zaměstnanců Správy železnic chodit pouze v nových uniformách. Den D je stanoven na 1.6.2021. Podrobnosti najdete v Informaci zaměstnavatele níže.

Za PV OSŽ SŽ Miroslav Maincl

Hlavní okruhy dalšího jednání zástupců odborových centrál působících u Správy železnic by se daly shrnout do tří bodů:

1. Vyhodnocení stavu připravenosti přechodu na nové výstrojní součástky
2. Připomínky či diskuze a doplnění informací ke 3. změně PKS
3. Aktuální covidová situace, průběh testování a přednostního očkování zaměstnanců SŽ

K první projednávané problematice byli přizváni zástupci odboru O8 pod vedením paní ředitelky JUDr. Svobodové. Vystrojování zaměstnanců novými výstrojními součástkami neprobíhá bez problémů, a to i v souvislosti se současnou epidemiologickou situací. Z tohoto důvodu byl požádán pan generální ředitel o posunutí termínu přechodu na nové výstrojní součástky. Současné datum 1.4.2021 nelze vzhledem k množství reklamací dodržet.

Netradičně v odpoledních hodinách, ale tradičně již formou videokonference proběhlo další jednání zástupců odborových centrál působících u Správy železnic se zástupci zaměstnavatele, vedenými ředitelem odboru personálního Ing. Pavlem Kouckým.

Na úvod jednání jsme byli seznámeni s průběhem testování zaměstnanců u Správy železnic, kdy bylo pouze cca 0,5% testů vyhodnoceno jako pozitivní. Probíhá nákup dalších testovacích sad (baleno jednotlivě) a s tím i spojené další možnosti, např. „samotestování“ jednotlivých zaměstnanců s možností zasílání pouze výsledku testu zaměstnavateli, a to již před nástupem na směnu. 

    Na základě vydaných opatření Vlády ČR a přijetí Pandemického zákona č. 94/2021, Sb. byl s účinností od 1. března 2021 a s jeho doplněním z 2. března 2021 vydán Pokyn GŘ Správy železnic v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu.

Dnes, 3. března 2021 v 9.45 hodin, bylo operativně svoláno jednání odborových centrál a zaměstnavatele za účelem prezentování a postupu zaměstnavatele při zavedení povinného testování zaměstnanců SŽ.

Dalším kolem pokračovalo jednání OC působících u Správy železnic se zaměstnavatelem. Mimo projednávání 3. změny PKS bylo součástí jednání seznámení se mzdovým vývojem u SŽ v souvislosti s proběhlou uzávěrkou mzdy za měsíc leden. Další téma byly organizační změny, které budou uskutečněny u SŽ v jarních měsících, a to jak na GŘ tak na jednotlivých OŘ. I vděčné současné téma, tedy vystrojování zaměstnanců novými uniformami, dostalo svůj prostor.

I únorové jednání podnikového výboru proběhlo konferenčně, prostřednictvím aplikace MS Teams. V úvodu předseda Petr Štěpánek zopakoval genezi sjednání C-FKSP, informoval o sjednané technické 2. změně PKS, která se týká změny formulace dovolené. Podal i podrobnou zprávu o projednávané 3. změně PKS, která se týká stravování, respektive možnosti zavedení stravenkového paušálu. Odborové centrály preferují zachování stávajícího s možností rozšíření o paušál. Zmínil i to, že při přesčasové práci není nárok na stravenku. I v tomto případě se hledá forma kompenzace v rámci kolektivní smlouvy. Další jednání o podobě 3. změny bude probíhat zítra 26.2.2021.

Vzhledem k přetrvávající epidemii a pokračujícímu nepříznivému vývoji epidemiologické situace v České republice se Ústředí OSŽ na návrh Představenstva OSŽ rozhodlo posunout termín VIII. sjezdu OSŽ až na jaro příštího roku, posouvá se i termín voleb do ZV a RK ZO OSŽ a Výborů OSŽ a podnikových konferencí. Ústředí OSŽ uložilo organizační komisi zajistit změnu termínu konání VIII. sjezdu v Kongresovém centru, který by se měl nově uskutečnit ve dnech 25. až 26. března 2022.

Formou videokonference a už tradičně v pátek dopoledne proběhlo další kolo jednání OC působících u Správy železnic se zaměstnavatelem. Po odsouhlasení zápisu z minulého jednání jsme byli seznámeni s Pokynem k zabezpečení kurzu k OZ D-07, který budeme projednávat na PV v příštím týdnu a poté se k němu vyjádříme zaměstnavateli.

V dopoledních hodinách dne 12.2.2021 proběhlo další jednání OC působících u SŽ se zaměstnavatelem.

Součástí jednání bylo mimo jiné seznámení s plněním PKS za rok 2020, personální změny, organizace prověrek BOZP, či opatření v souvislostí s epidemií a přidělování ochranných pomůcek zaměstnancům SŽ. V souvislosti s uzavřením některých oblastí byl vytvořen vzor potvrzení pro zaměstnance, kteří se podílí na veřejné dopravě a byl odeslán na organizační jednotky.

V pátek 5.2.2021 proběhlo další kolo jednání OC se zástupci zaměstnavatele u Správy železnic, týkající se 3. změny PKS na rok 2021 (zavedení stravenkového paušálu). Zástupci OSŽ využili týdenní odstup od minulého jednání k získání všech možných informací k dané tématice, a to včetně aktivní účasti na „webináři“, pořádaného firmou „Up“, která poskytuje stravenky u Správy železnic.

Podkategorie

Právě přítomno: 218 hostů a žádný gestor