Na stavby nových kilometrů dálnic, obchvatů měst a modernizaci železničních tratí má mít Státní fond dopravní infrastruktury celkem 127,6 miliardy korun. Z toho je pro letošní rok alokováno z evropských zdrojů 46 miliard. Návrh rozpočtu SFDI schválila vláda, k projednání teď putuje do Poslanecké sněmovny.

U Správy železnic se uskutečnilo 11. 2. 2022 jednání se zaměstnavatelem, kde byli zástupci odborových centrál seznámeni s připravovanou organizační změnou a s harmonogramem postupových kroků k zajištění zřízení nové organizační jednotky „Správy železničních informačních technologií (SŽT)“ k 1. 4. 2022.

Tato organizační změna má souvislost s plánovaným převodem zaměstnanců od ČD – Telematika ke Správě železnic a dotýká se změny organizační struktury OJ GŘ SŽ, OŘ a CTD, kdy dojde k přesunu některých odborů a činností k nově vznikající OJ. Tato organizační změna nebude mít dopad do zaměstnanosti.

Už na přelomu června a července se rozjedou první vlaky po přestavěné trati mezi Voticemi a Sudoměřicemi u Tábora na hranici Středočeského a Jihočeského kraje. Převážná část z přibližně 20kilometrového úseku povede po nové přeložce, která umožní zvýšení rychlosti vlaků až na 200 km/h a zajistí vyšší kapacitu dopravní infrastruktury i vyšší plynulost železniční dopravy. V pátek 4. února si stavbu prohlédl ministr dopravy Martin Kupka.

Vzhledem k nickolejném provozu mezi stanicemi Brno Maloměřice – Adamov došlo od loňského roku k nárůstu dopravy na trati Brno Královo Pole – Havlíčkův Brod – Kutná Hora – Kolín.  Čelili jsme častým dotazům našich členů z řad výpravčích pracujících na této velmi vytížené trati, jak je to se zařazováním do tarifních stupňů při enormním nárůstu dopravy na této trati. Tajemníci PV OSŽ Správy železnic za řízení provozu M. Maincl a M. Paleček oslovili ředitele Odboru řízení provozu Ing. Tržila, NŘP OŘ Brno Ing. Rolníka a přednostu PO Jihlava Ing. Novotného s žádostí, zda by mohlo dojít k prodiskutování tohoto a dalších problémů na osobní schůzce s výpravčími.

Na dalším jednání zástupců odborových centrál u Správy železnic se zaměstnavatelem byla sjednána 2. změna PKS na rok 2022, viz. Společná informace pod článkem. Došlo také k dohodě nad uzavřením čerpání finančních prostředků FKSP a C FKSP za rok 2021 a dle vyjádření statutárního auditora SŽ byly přerozděleny zůstatky na jednotlivé OJ a C FKSP pro rok 2022.

Již téměř v pravidelném pátečním dopoledním termínu se sešli zástupci odborových centrál u Správy železnic se zástupci zaměstnavatele, a to opět formou videokonference.

Po schválení záznamu z minulého jednání Ing. Pospíšil, který celé jednání řídil, přešel k projednávání jednotlivých bodů připravených na dnešní jednání.

Došlo k souhlasu zástupců všech OC nad technickou úpravou v Rámcových zásadách FKSP, kdy i po technickém čtení bohužel zůstala určitá nesrovnalost ve dvou bodech, týkající se zaměstnanců v „mimoevidenčním stavu“ (mateřská či rodičovská dovolená).

Tentokrát bez přítomnosti zástupců zaměstnavatele proběhlo lednové jednání PV OSŽ při Správě železnic. Jak už je v této Covidové době běžné, opět formou videokonference. Předseda PV Petr Štěpánek zahájil jednání informací ze společných jednání OC a SŽ k dohodě a podpisu Rámcových zásadách FKSP a C-FKSP na rok 2022. V další informaci podrobněji popsal změny v zásadách FKSP oproti minulému roku a dohodě k vytvoření pracovní skupiny, která se bude zabývat možným zavedením zaměstnanecké karty od 1. 1. 2023.

Vážení klienti, od pondělí 17. 1. 2022 budou personalisté potvrzovat žádosti o rekreace s dotací z C-SF/C-FKSP. Pravidla pro čerpání v roce 2022 jsou stejná, jako v roce 2021 (s výjimkou důchodců SŽ, kteří mohou čerpat pouze 3000 Kč). Jsme sice komerční cestovní kanceláří, ale naším hlavním cílem je vaše spokojenost, protože jste vlastně naši kolegové a mnozí s námi jezdí již mnoho let. Chtěla bych pro vás shrnout současnou situaci v cestovním ruchu, abych vám pomohla v orientaci při výběru dovolené na tento rok.

V pátek 14.1.2022 pokračovalo další složité jednání zástupců odborových centrál se zástupci zaměstnavatele u Správy železnic. Hlavním bodem bylo hledání přijatelného kompromisu pro všechny zúčastněné nad zněním Rámcových zásad FKSP a Zásad hospodaření s C-FKSP. Na úvod ředitel odboru personálního Ing. Koucký okomentoval dosavadní stav jednání a sporné body, které zástupci jednotlivých OC zaslali po minulém jednání. Poté byl předložen nový, upravený návrh zaměstnavatele. Po dlouhé diskuzi došlo k souhlasnému stanovisku zástupců všech devíti odborových centrál i zaměstnavatele. Z nejdůležitějších bodů by se dalo pozastavit nad souhlasem s částkou na rekreaci z C-FKSP, která bude pro aktivní zaměstnance ve výši roku 2021, tedy 5000 Kč.

První a zároveň poslední školení Podnikové kolektivní smlouvy (PKS) Správy železnic (dále SŽ) prezenční formou proběhlo v pondělí 10. 1. 2022 v sídle OSŽ v pražských Vysočanech. Zhruba dvacet (22) zájemců si přišlo vyslechnout novinky v PKS u Správy železnic na rok 2022, další aktivy proběhnou distanční formou, zvlášť pro Moravu (17. 1.) a zvlášť pro Čechy (24. 1.): „Není problém poslat odkaz, zúčastnit se může každý,“ řekl předseda Podnikového výboru OSŽ Správy železnic Petr Štěpánek, který PKS odprezentoval.

Ve středu 5. ledna 2022 se konalo na společné jednání zástupců OC působících u SŽ se zaměstnavatelem opět formou videokonference. Hlavním cílem jednání bylo najít shodu nad Rámcovými i Centrálními zásadami FKSP.
V úvodu jednání nás seznámil personální ředitel Ing. Koucký s aktuální situací u SŽ v oblasti pandemie COVID-19. Byli jsme ujištěni, že u SŽ bude tak jako doposud postupováno dle platných nařízení vlády a to včetně testování.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, z důvodu zhoršující se epidemiologické situace v ČR a z důvodu malého počtu přihlášených účastníků na aktivy prezenční formou, rozhodlo vedení podnikového výboru (PV) o konání aktivů formou videokonference prostřednictvím MS Teams.  Bude zrušeno prezenční jednání aktivů k PKS Správy železnic 2022 v termínech: 13. ledna v Olomouci, 17. ledna v Brně, 24. ledna v Pardubicích, 25. ledna v Českých Budějovicích a 26. ledna v Plzni. Náhradní aktiv proběhne distanční formou.

Podkategorie

Právě přítomno: 188 hostů a žádný gestor