OBZOR ke stažení

V pohraničním městě Bohumín a jeho okolí je silná železničářská základna, zahrnující zaměstnance od řízení provozu, přes vlakové čety, středisko ČD Cargo, areál technicko-hospodářské údržby (moderní čistička vozů), až po bývalé depo - dnes  centrum údržby a provozu a další zaměstnance. V poslední době se však (nejen zde) odehrávají na dráze podstatné změny, které ve svém důsledku znamenají nezřídka i odchod lidí z dlouholetého působení na železnici. O příčinách tohoto stavu jsme hovořili s předsedou ZV OSŽ železniční stanice Bohumín Františkem Pavlíkem.

V Bohumíně se po třech letech prací zprovozňuje sdělovací a zabezpečovací zařízení, které bylo prakticky zničené po požáru, jenž zde vznikl v kabelové šachtě 10. února 2016. Jaká je aktuální situace v tomto směru v Bohumíně?
Již dříve byli výpravčí přemístěni z náhradních prostor, odkud řídili po dobu oprav jízdy vlaků (obytné buňky), do původní dopravní kanceláře. Tam však setrvají jen do 12. března. Na tento den je naplánováno přepnutí obsluhy bohumínské stanice na CDP do Přerova. Všichni zaměstnanci, jichž se to týká, byli již v loňském roce osloveni zaměstnavatelem (OŘ SŽDC Ostrava), přičemž při pohovorech s jednotlivými zaměstnanci bylo zjišťováno, kdo má zájem o přeložení na CDP a kdo z nejrůznějších důvodů s tímto přeložením nesouhlasí. V praxi tak zůstalo několik lidí nadbytečných, kteří dostali nabídku na jinou práci, případně se mohli rozhodnout pro odchod od SŽDC s vyplacením odstupného dle Zákoníku práce a kolektivní smlouvy. Někteří se také rozhodli odejít do předčasného důchodu. V praxi tak nikdo nezůstal takříkajíc „na dlažbě“, všichni nalezli jiné uplatnění, ať již na SŽDC , či mimo tuto organizaci. U všech pohovorů jsem byl jako zástupce OSŽ na žádost členů přítomen, přičemž jsem dohlížel také na to, aby lidé, odcházející od SŽDC , dostali vyplaceno odpovídající odstupné.

Jak jsou spokojeni s novou situací ti, kteří budou do Přerova dojíždět?
Platově si tam sice všichni polepší, dojíždění bude však pro některé z nich dosti kruté. Někteří dojíždějí do Bohumína již dnes a další nemalá ztráta času je čeká. Navíc zde nastává komplikace s tím, jakými vlaky budou do Přerova dojíždět. Od nového GVD totiž většinu vlaků na trati Brno – Bohumín bude vozit soukromá společnost Regiojet, což pravděpodobně pro zaměstnance ČD bude znamenat ztrátu jízdních výhod v těchto vlacích. Obecně se dá říci, že v převážné většině jsou lidé s novou situací nespokojeni, se zaťatými zuby však chápou, že změnit ji nemohou, technika prostě postupuje mílovými kroky a stejné problémy má celá řada jejich kolegů z jiných stanic. Mimo jiné také z Karviné, Petrovic u Karviné a Dětmarovic, kteří na CDP pracují již od prosince loňského roku. Bohumín přistoupí později, neboť práce na opravách po požáru jsou značně náročné - časově i po technické stránce.

Další centralizace práce na CDP Přerov se čeká koncem tohoto roku i ve stanicích od Karviné počínaje až na slovenské hranice – do Mostů u Jablunkova. Mají lidé v těchto pohraničních oblastech (kam se ostatně řadí i Bohumín) nějakou šanci na vhodné náhradní zaměstnání?
Dnes bohužel mnohdy odcházejí od dráhy i lidé, kterým žádná organizační změna nehrozí. Například v Bohumíně je nabídka prací i vyšších platů v jiných podnicích tak velká, že lidé dávají výpověď a odcházejí mimo dráhu. Je to smutné, ale je to, bohužel, realita. Odráží se v tom především skutečnost, že lidé na dráze jsou nezřídka přetěžováni prací, dělají spoustu přesčasových hodin a mnohdy jsou již tak unaveni, že ani na vložené směny nechtějí chodit. Týká se to i našich bohumínských výpravčích. Ti v poslední době nemají čas doslova ani na to, dojít si na záchod, či sníst svačinu nebo oběd. Mluvím teď samozřejmě za Bohumín, ale podobná situace je určitě i jinde a to nejen u dopravního provozu. Lidí prostě na železnici ubývá, stárnou a jsou již také unaveni z neustálých organizačních změn, jichž bylo za poslední roky víc než dost. A další změny zřejmě přijdou.

Dá se z Vašeho pohledu nějak zabránit tomu, aby lidé od dráhy odcházeli?
Možná by bylo vhodné změnit některé postupy či předpisy. Uvedl bych například toto: pokud chce zaměstnanec např. výpravčí SŽDC přejít k ČD či ČD Cargu, musí absolvovat veškeré zkoušky + zdravotní prohlídky aj., jako nový zaměstnanec, a to navzdory tomu, že u této profese je přece skoro nejvyšší kvalifikace a i zdravotní způsobilost. Když ale přechází k jinému soukromému subjektu souvisejícímu s drážní dopravou, má vše uznáno a v podstatě za pár dní pracuje samostatně.

Jaké jsou další problémy, které trápí zaměstnance železniční stanice Bohumín?
Je to například již výše zmíněná změna ve vozbě vlaků, kde velkou část bohumínským vlakovým četám přebírá Regiojet. Ze strany vedení jsou sice všichni ujišťováni, že podnik o ně stojí a bude jim nabídnuto náhradní místo, ale jak to bude ve skutečnosti, zatím nikdo neví. Rušeny jsou mimo jiné také funkce staničních dozorců převážná většina z Bohumína a okolí jich končí. Stihnou ti zbývající všechno udělat? Právě ta nejistota z budoucnosti lidi trápí více než cokoliv jiného. K tomu snad ještě jednu poznámku – zaměstnavatelé se ne vždy chovají tak jak by měli, snaží se uspořit za každou cenu, někdy až nesmyslně – příklady může uvést snad každý zaměstnanec na dráze. Domnívám se, že v tomto směru by byla žádoucí větší pomoc ze strany vedení OSŽ.

Miroslav Čáslavský
 

Právě přítomno: 326 hostů a žádný gestor