OBZOR ke stažení

Výběrem lokalit i spektrem nabízených služeb sledujeme plnění našeho dlouhodobého cíle: vytvářet ideální podmínky pro relaxaci a rekreačně-sportovní aktivity pro členy OSŽ, stojí v letáčku Dovolená a rekreace v hotelech OSŽ, který je přílohou Obzoru č. 13, který vyšel v pondělí 21. 6. 2021. OSŽ v něm nabízí trojici tříhvězdičkových hotelů (Oddech, Lesní chata, Ostrý), penzion Pacifik v Jeseníkách, hotel Skalka v Rajeckých Teplicích a přímořský apartmánový dům v řecké Leptokárii. Více informací naleznete v rozhovoru s Martinem Vavrečkou, místopředsedou OSŽ pro správu majetku, který vyšel rovněž v č. 13.

Na jednání Ústředí OSŽ (26. 5.) jste řekl, že Lesní chata už byla otevřena (probíhá zde školení), otevření hotelu Oddech se chystá, a vedení hotelu Skalka v Rajeckých Teplicích jste na dálku poděkoval za snahu pomáhat řešit situaci na Slovensku – kdy neprostupnost hranic zatím neumožňuje hotel pro české občany otevřít. Jaký je aktuální stav?
Aktuální stav znovuobnovení provozu na jednotlivých rekreačních zařízeních je vcelku podobný, kromě hotelu Skalka na Slovensku. Hotely Ostrý, Lesní Chata, Oddech a v neposlední řadě i penzion Pacifik na Ramzové, jsou připraveny přivítat hosty v letní sezóně a to v režimu podmínek, které stanovila vláda (viz text na konci rozhovoru). Z mého pohledu se snaze státu udržet pandemickou situaci pod kontrolou dá rozumět, ale čemu se rozumět moc nedá, je dle mého názoru chaotický postup při stanovení podmínek opětovného umožnění provozu zařízení, zdlouhavému a komplikovanému procesu fyzického naplňování kompenzací pro provozovatele apod., ale to už je věc jiná. Slovensko je případ komplikovanější o skutečnosti, které souvisejí jak z prostupností hranic, tak i s podmínkami, které jsou místně příslušné jednotlivým regionům a vzájemně se mohou lišit. Konkrétně v našem případě, v Žilinském kraji, se restrikce dotýkají hlavně možnosti stravování v prostorách restaurace a při provozování wellness služeb. I přes tyto problémy jsem přesvědčený, že se podaří dodržet termín 13. června, jako datum otevření Hotel Skalka. Podmínky platné pro překročení státní hranice mezi Českou a Slovenskou republikou jsou pro neočkované klienty hlavně o povinnosti testování, ať už formou PCR či antigenních testu. Organizaci tohoto testování v tuto chvíli ještě řešíme.

Na příští jednání Ústředí OSŽ (23. 6.) chystáte návrh možných řešení, jak u rekreačních objektů v majetku OSŽ postupovat dál, konkrétně u hotelu Ostrý, kde se uvažuje o změně koncepce, v čem by ta změna měla spočívat?
Koncepce využívání rekreačních zařízeních vlastněných OSŽ, kterou bych rád předložil, bude, předpokládám, předmětem vnitřní diskuse vedení svazu v nejbližším období, nicméně lze už v tuto chvíli říci, že představenstvo OSŽ se ztotožnilo s mým návrhem změny vnitřní dispozice hotelu Ostrý ve smyslu přebudování současných hotelových pokojů na apartmánová studia, která, věřím, budou lépe reflektovat požadavky našich klientů. Jako klíčové zde vidím vybavení těchto apartmánu malým kuchyňským zázemím, které umožní se svobodně rozhodnout o objemu využití služeb, které v rámci pobytu poskytují např. restaurace a tím významně ovlivnit náklady spojené se samotnou rekreací. U těchto úvah vycházím jak z údajů mapujících minulý, ale i současný zájem o rekreaci v tomto objektu, tak i o závěry diskusí, které se snažím vést za účelem si ujasnit požadavky a představy našich členů o podobě atraktivnosti nabídky našich rekreací.

Když jste na jednáních v lednu, v únoru, i v dalších měsících hovořil o rekreačních zařízeních v majetku OSŽ a snaze OSŽ nájemce udržet, napadl mě úryvek z písně Hany Hegerové: Žít, a nechat žít. Jak složité bylo pro nájemce přežít uplynulé období?
Myslím si, že tato otázka by měla být primárně určena přímo nájemcům, nicméně i my provozujeme penzion Pacifik na Ramzové prostřednictvím společnosti Pacifik, a. s., a hotel Skalka na Slovensku akciovou společností Slovakia, proto si dovolím své postřehy. Určitě lze říci, že pilíři ekonomické podpory ze strany státu směrem k podnikatelům v této oblasti jako jsou např. programy Antivirus se zaměřením na udržení zaměstnanosti, Covid Nájemné, Covid Ubytování a program Covid Nepokryté náklady, který v podstatě nahradil všechny předešlé podpůrné programy, byly základem pro přežití všech provozovatelů podobných zařízení v oblasti cestovního ruchu. Otázka samotného nastavení těchto programů, ať už v podmínkách, které uchazeč musel splňovat, komplikované vyplňování žádostí a následné rychlosti plnění ze strany státu, by byla na samostatnou diskusi. Jednoduché toto období obecně nebylo ani pro vlastníky, ani i pro samotné provozovatele, které tato poměrně dlouhá doba zásadním způsobem finančně vyčerpala. I v našem případě, pokud by nedošlo k velmi úzké spolupráci v řešení všech problémů, které tato doba přinesla, nemohl bych dnes konstatovat, že se nám společně podařilo vše zvládnout, a spolupráce s nájemci pokračuje dále. Problém, který já vidím, a asi ani nejsem sám, spočívá v tom, že uplynulé období nelze považovat za skončené. Domnívám se, že různé dozvuky, ať už v oblasti ekonomiky, kde mají přesah i například do oblasti možnosti sehnání kvalitního personálu, tak i v oblasti předpokládaných možných změn chování a preferencí klientů, mohou mít zásadní dopad na budoucí podobu celého segmentu cestovního ruchu. I to je jeden z důvodů, proč je potřeba se zamyslet nad nastavením nabídky možností, jako jsou například již zmiňované dispoziční úpravy, možnosti vlastní cenotvorby pro určitý objem lůžkové kapacity apod. vůči našim členům tak, abychom atraktivitu naší nabídky udrželi či spíše ještě zlepšili.

Rozjíždí se i aplikace Moje OSŽ. Kolik lidí si ji stáhlo? Plánujete její rozšíření i na další aktivity? Mluví se o tom, že prostřednictvím aplikace by si zájemci mohli i rezervovat pobyt v rekreačním zařízení OSŽ?
Aktuální počet stažení aplikace Moje OSŽ je v tuto chvíli přibližně 2200. Domnívám se, že se tímto počtem naplňují předpoklady náběhu stažení mezi zájemci o tento informační zdroj. Co však považuji za klíčové, je procento aktivních uživatelů, které je z celkového počtu stažení 95 %. Z tohoto pohledu je naprosto zřejmý fakt, že se podařilo aplikaci nastavit do podoby, která dokáže uživatele trvale oslovovat. V rámci plánů na další rozšiřování můžu zmínit záměr možnosti registrace nových členů, vytvoření elektronického členského průkazu a na něj navázané další benefity, jako například slevový program při využití pobytu na našich rekreačních zařízeních. Zde bych rád zmínil probíhající práce na vzniku nových webových stránek www.rekreaceosz.cz, které s tímto programem velmi úzce souvisejí. Jedna z věcí, kterou náš svaz dle mého názoru potřebuje, je schopnost rychlého nastavení přenosu informací k členské základně a schopnost prezentovat svou práci jak dovnitř k samotným členům, tak i ven k široké veřejnosti. Jsem přesvědčený, že OSŽ odvádí skutečně poctivou a dobrou práci, za kterou se není důvod stydět a k této prezentaci je aplikace OSŽ jedním z vhodných nástrojů.

Michael Mareš

Poskytovat ubytovací služby je možné všem, kteří nemají žádné příznaky onemocnění COVID-19 a prokáží, že splňují jednu z následujících podmínek (neplatí pro děti do 6 let). Každý musí prokázat, že:
1) absolvoval nejdéle před 7 dny PCR test s negativním výsledkem,
2) absolvoval nejdéle před 72 hodinami antigenní test na veřejném odběrovém místě s negativním výsledkem,
3) prošel alespoň první dávkou očkování proti onemocnění COVID-19, přičemž od této dávky musí uběhnout nejméně 22 dní,
4) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula doba izolace a od prvního pozitivního antigenního nebo PCR testu neuplynulo více než 180 dní.
5) Prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami samotest s negativním výsledkem.
6) Doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení jeho zákonného zástupce, že ve škole absolvoval nejdéle před 72 hodinami samotest s negativním výsledkem.
7) Podstoupí preventivní antigenní samotest při vstupu do provozovny s negativním výsledkem.

Tyto osoby se mohou ubytovat nejdéle na 7 dní, a pokud chtějí pobyt prodloužit, musejí splnit tuto podmínku znovu, nebo si na místě udělat samotest s negativním výsledkem.

V ubytovacím zařízení je nutné mít ve všech společných prostorách nasazený respirátor či jiný ochranný prostředek bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94 % (respirátory třídy FFP2 / KN 95, nanorouška apod.).
 

Právě přítomno: 257 hostů a žádný gestor