OBZOR ke stažení

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR byla ve čtvrtek 19. března 2015 opět po dvou měsících místem konání tematické konference o bydlení. Předchozí konference, která se konala v Senátu ČR 27. ledna, se věnovala přípravě zákona o sociálním bydlení.

Tentokrát se místo většího počtu zástupců jednotlivých ministerstev, kteří v lednu referovali o tom, jak přípravy k přijetí zákona postupují, této konference účastnila řada odborníků, kteří se nájemním bydlením zabývají a ve vztahu k novému občanskému zákoníku vznesli ze své praxe řadu kritických připomínek. Na začátku jednání přivítal Ing. Milan Taraba, předseda Sdružení nájemníků, PaedDr. Miladu Halíkovou, předsedkyni Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a JUDr. Jeronýma Tejce, předsedu Ústavně právního výboru PSP ČR.
První vystupující, zástupce bytového družstva, sdělil své zkušenosti z Ostravska, kam přicházejí lidé za prací a k jednomu nájemci bytu se nastěhuje řada dalších lidí, údajně příbuzných. Teprve po dvou měsících jejich pobytu je podle zákona možnost je pouze zaevidovat. Vyslovil také obavu, že ve stejný den má Senát ČR projednávat zákon, který se mimo jiné dotýká rozpočtování nákladů za teplo v bytech a údajně se uvažuje o zrušení povinnosti instalace měřidel v bytech. Tématem rozpočtování nákladů na energii v bytech, které souvisí s předlohou zákona o sociálním bydlení, se podvýbor zabýval a případnou úpravu při novelizaci občanského zákoníku bude prosazovat, reagovala na jeho slova předsedkyně Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj PSP PaedDr. Milada Halíková. Postup při přijetí občanského zákoníku pak JUDr. Jeroným Tejc přirovnal k „pečení dortu psem a kočičkou", on sám je pro rychlé přijetí změn u některých podstatných částí občanského zákoníku. Podle názoru JUDr. Stanislava Křečka, zástupce ombudsmanky, občanský zákoník (OZ) sice významně posílil práva nájemců bytů, ale kritizoval praxi některých pronajímatelů, kteří požadují až šestiměsíční kauci za nájem předem. Při neuhrazení nájmu na příklad za dva měsíce, nemůže potom podle názoru JUDr. Křečka dojít k výpovědi z bytu z rozhodnutí soudu! Řekl také, že základním právem nájemníka je bydlet s kýmkoli a nemůže být na svých právech omezován. Mgr. Lenka Veselá, advokátka, která vede poradnu SONu, pak hovořila o problematickém ustanovení OZ v postupu při zvyšování nájemného vlastníkem bytu (pronajímatelem) a nepředvídatelném rozhodnutí soudu. Průměrná délka soudního řízení, které dnes v případě zvýšení nájemného trvá v průměru dva až tři roky, zvyšuje finanční náklady, které na začátku nese nájemník, proti kterému je vedeno řízení. Uvedla pak konkrétní výpočet, na kolik vyjde taková soudní pře, pokud se jedná o navýšení nájmu z osmi na deset tisíc korun. Může jít až o částku půl milionu korun za pět let trvání sporu. Mgr. Lenka Veselá konstatovala, že vymáhání práva pro nájemníka je u nás velmi tristní. Zmínila také další problematická ustanovení OZ, například u § 2272, (člen nájemcovy domácnosti) kde chybí definice návštěvy. Podle názoru předsedy Občanského sdružení majitelů domů, bytů a dalších nemovitostí JUDr. Tomislava Šimečka je soudní řešení v určení výše nájemného velmi špatné. O ustanoveních občanského zákoníku, ve kterých vidí ministerstvo pro místní rozvoj problém, hovořil RNDr. Jiří Klíma, pracovník odboru bytové politiky a sdělil, že dojde k ustanovení pracovní komise, která se bude kritikou a návrhy na změnu OZ zabývat.
Výhrady členů Rady seniorů ČR přednesl její předseda Dr. Zdeněk Pernes. Řekl, že cena při soudní při o zvýšení ceny nájmu je pro nájemníka, který odmítl navýšení ceny nájmu akceptovat, „strašná a naši senioři se bojí do soudních pří jít". Rada seniorů podala i konkrétní návrh na vypracování cenové mapy za nájmy bytů v jednotlivých městech a požaduje v této věci i zapracování v novelizaci OZ.
Na krátké tiskové konferenci JUDr. Tejc mimo jiné poznamenal, že nový občanský zákoník změnil to, co bylo zavedeno a vžito. Pokud něco fungovalo za první republiky ve vztahu k nájmu bytu, mělo to být zachováno, doplnil Ing. Taraba. Následovala závěrečná část konference, kdy vystoupili se svými poznatky a kritickými připomínkami zástupci Svazu českých a moravských bytových družstev, Sdružení bytových družstev a vlastníků jednotek ČR. JUDr. František Lébl citoval mimo jiné vyjádření soudce Nejvyššího soudu JUDr. Drápala, který označil celý OZ za špatně koncipovaný, jenž neprošel řádnou oponenturou a vyzná se v něm jen skutečný znalec práva. JUDr. Bárta (SČNBD) ve svém vystoupení upozornil na skutečnost, že velký počet společenství vlastníků jednotek (uvedl 9000) nemá nové stanovy a stát nevymáhá, co ukládá zákon. Velký problém v řešení dluhů vidí JUDr. Bárta ve vymáhání dluhů. O dluhy na bytech se dělí sousedé, vlastníci bytů, což je ve světě unikátní. Vlastník bytu by neměl nést odpovědnost za dluhy sousedů, které mnohdy ani nezná, řekl Bárta. Pokud nebudeme v rámci družstev a SVJ řešit dluhy vlastníků a nájemníků bytů, zapomeňme na sociální bydlení, protože brzy budeme řešit sociální problémy nezměrného rozsahu, doplnil JUDr. Martin Kroh. (Družstevní marketingové sdružení ČR) Celá konference se tak nesla v duchu kritiky a konkrétního pojmenování nedostatků nového občanského zákoníku. A závěr? Na konferenci byli pozváni zástupci všech politických stran, ale zúčastnili se jí pouze členové za ČSSD.
Miroslav Gloss


 

Právě přítomno: 215 hostů a žádný gestor