OBZOR ke stažení

Druhé letošní jednání Podnikového výboru OSŽ SŽDC se konalo v úterý 21. února v Praze. Jak už je téměř pravidlem, byli opět hosty jednání za hospodářské vedení Ing. Pavel Koucký, ředitel O 10 GŘ SŽDC a Ing. Hana Kohoutová. Před nimi jednání PV navštívil první místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun, který seznámil členy s řadou informací. V úvodu své řeči omluvil nemocného předsedu OSŽ Pejšu, jehož nepřítomnost bude zřejmě delší a hned se také omluvil, že se on ani jeho kolegové zřejmě nestihnou účastnit všech konferencí v základních organizacích, protože pozvánek chodí velké množství.

V bloku informací hovořil o dopadech, které jsou při otevírání trhů v osobní dopravě na železnici, o záměru na vytvoření „vlakopůjčovny“, který je snad již odložen. „Už jsme dostali za pravdu, že to nebyl dobrý nápad, nicméně zájem o to, aby to šlo do kolejových vozidel, tady stále je. Nyní usilujeme o to a chceme přesvědčit kraje, že pokud chtějí participovat na evropských penězích, tak aby se to dělo prostřednictvím národního dopravce,“ řekl Vokoun. Zmínil se o setkání s premiérem, kterému vysvětlovali, kde vidí OSŽ možné negativní dopady při otevírání trhu v železniční dopravě, pokud nebudou zajištěny rovné podmínky pro národního dopravce. „Na setkání s premiérem jsme se také dostali na téma obnovitelných zdrojů, které se nás jako železnice také přímo dotýká. Naší snahou je, aby od této zátěže bylo osvobozeno vše, co jezdí pod trolejí,“ dodal Vokoun. O tom, na čem se zatím shodla pracovní komise pro strukturu OSŽ, pak informoval spolu s tajemníkem PV Adolfem Hradílkem. Následná diskuse se dotkla tématu jízdních výhod v dalších letech, možného vývoje v jednání. Tady Vladislav Vokoun čeká na vyjádření jednotlivých podnikových výborů, jejich názor na možný postup OSŽ a návrhy řešení.
Pak už dostal prostor k vystoupení Ing. Koucký, který mimo jiné sdělil, že byl uzavřen výběr dodavatele na kondiční pobyty, a následně (24. 2.) by mělo dojít k podpisu smlouvy, aby mohlo dojít k vydání informací do OJ. „Kondiční pobyty by měly být realizovány ve čtyřech zařízeních, ve dvou na Slovensku, ve dvou v Čechách.“ (Jedná se o stejné lokality, jako v roce 2016, tj. v ČR Jeseník a Luhačovice a v SR Lúčky a Rajecké Teplice). „Zároveň jsme provedli průzkum zájmu o poskytnutí KOP a došli jsme k číslu 2602 v letošním roce. Současně se připravuje ve spolupráci s OSŽ možnost dodatečných pobytů pro zaměstnance s významným fyzickým a psychickým zatížením, výhradně pro pojištěnce Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra. V současné době se také zvažuje možnost, že by se to týkalo i zaměstnanců, u nichž se uplatňuje zvýšená sazba výkonové odměny dohodnutá s místně příslušnými odborovými organizacemi oblastních ředitelství ve smyslu platné kolektivní smlouvy,“ uvedl.
Připravujeme se také na jednání Republikové rady OSŽ řízení provozu 3. března, kterého by se měl účastnit náměstek GŘ pro řízení provozu Ing. Hendrych, řekl Koucký. „V rámci přípravy rozpisu mzdových a ostatních osobních nákladů očekáváme, jak na svém nejbližším jednání rozhodne Správní rada o Plánu hospodaření SŽDC na rok 2017. Pak bychom, jak nám ukládá PKS, předložili návrh rozpisu plánu MOON pro OJ na rok 2017 k projednání s odborovými organizacemi,“ doplnila další informace Ing. Kohoutová. K informaci o blížícím se termínu podpisu smlouvy s dodavateli KOP se pak vyjádřil předseda PV Mgr. Martin Malý s tím, že jde o dobrou zprávu a současně apeloval na opětovné sjednání možnosti souběžného pobytu rodinných příslušníků, účastníků KOP v těchto zařízeních s možností čerpání příspěvku z FKSP. Dále doplnil informace Ing. Kouckého o přípravě nových dodatečných ozdravných pobytů sdělením, že v rámci finančních prostředků, které ZPMV ČR vyčlenila na preventivní program péče o zaměstnance SŽDC, se nově také jedná o možnosti cca čtyřdenních pobytů bez příspěvku zaměstnavatele ve vybraných zařízeních, kde by ZPMV přispívala na úhradu léčebných procedur až do výše 3000 Kč. Nabídka těchto pobytů by měla směřovat k zaměstnancům SŽDC (pojištěncům ZPMV) s významným fyzickým či psychickým zatížením. Informaci o činnosti oddělení BOZP OSŽ- Ú podal inspektor BOZP Jaroslav Leština. Mimo jiné upozornil, že začínají prověrky BOZP na pracovištích a je potřebné, aby se účastnil vždy také proškolený dobrovolný inspektor příslušné ZO v OJ. Tajemník PV Petr Štěpánek na závěr jednání sdělil, že příští jednání PV se uskuteční se slovenskými kolegy ve dnech 14. - 16. března v Podhajské.
Miroslav Gloss


Právě přítomno: 394 hostů a žádný gestor