OBZOR ke stažení

Pod vedením již uzdraveného předsedy OSŽ Bc. Jaroslava Pejši a poprvé od začátku prázdnin se v úterý 8. 8. 2017 v sídle OSŽ v pražských Vysočanech sešlo představenstvo OSŽ. Po tradiční kontrole plnění úkolů (týkající se mimo jiné stavu členské základny či přípravy tisku kalendářů na rok 2018) přišly na řadu informace ze zásadních jednání. Ty se v úvodu týkaly především „režijek“, tedy zamýšlené úpravy „Tarifu jízdného a přepravného pro přepravu zaměstnanců akciové společnosti České dráhy, zaměstnanců státní organizace SŽDC, zaměstnanců Ministerstva dopravy a Drážního úřadu, podílejících se na zabezpečování a provozování drážní dopravy“ s plánovanou účinností od 1. ledna 2018.

Představenstvo OSŽ ministerský návrh hodnotí jako nepřijatelný s tím, že stanovisko (OSŽ) vypracuje a ministerstvu dopravy zašle do 8. září 2017. „Zítra na ministerstvo dopravy odešlu dopis, v němž ministra dopravy upozorním na rozpory s předcházejícími jednáními. Podle mého názoru je navržená úprava tarifu pro nás nepřijatelná,“ uvedl v úvodu diskuse k tomuto bodu předseda OSŽ Jaroslav Pejša s dovětkem, že: „jde o prestiž OSŽ; jak bude OSŽ úspěšné v jízdních výhodách, tak bude úspěšné i v jiných oblastech“.
Po obsáhlé diskusi představenstvo OSŽ rozhodlo o svolání mimořádného zasedání představenstva (OSŽ) na 4. 9., o den později (5. 9.) se pak mimořádně sejde i Ústředí OSŽ (na programu kromě jízdních výhod bude i příprava sjezdu OSŽ)
V rámci bodu informace ze zásadních jednání informoval dále místopředseda OSŽ Radek Nekola o schůzce s ministrem dopravy Danem Ťokem (19. 7.), kterou sám inicioval a na které ministra dopravy informoval o potřebách budoucích investic ve společnosti ČD Cargo (mimo jiné i o dokumentu, který se mimo jiné zabývá podfinancováním hnacích vozidel a vozů u společnosti ČD Cargo). „Těch osm Vectronů je jen kapkou v moři, pokud včas nezachytíme nástup nových typů přeprav s novými vozidly, dostaneme se (jako společnost ČD Cargo) do situace, že nebudeme schopni včas reagovat na potřeby trhu,“ uvedl a dodal: „To, že společnost je nyní na pozitivních číslech, ještě neznamená jistotu do budoucna, ta se buduje na základě rozvoje a investování do nové techniky.“
Informace o aktuálním dění u SŽDC poté přednesl místopředseda OSŽ Mgr. Martin Malý: „Jsme ve druhém kole připomínkového řízení u směrnice č. 75, stále však existuje řada bodů, kde jsme se zaměstnavatelem nenašli společnou řeč,“ uvedl s tím, že zástupci Podnikového výboru (PV) OSŽ SŽDC se nyní na základě nesouhlasného stanoviska Výboru OSŽ při OŘ Brno s přepojováním uzlu Břeclav na CDP Přerov aktuálně zabývají mj. i touto problematikou a dále se také účastní různých jednání s cílem nalezení konsenzu ve věci optimálního budoucího nastavení řízení provozu v Brně.
Miroslav Novotný informoval o jednání s majitelem OHL ŽS Brno ve věci nedodržování kolektivní smlouvy (další jednání proběhne 10. 8. 2017) a o zájmu zaměstnanců společnosti Trilex založit odborovou organizaci OSŽ. „Zaměstnanci projevili zájem založit si vlastní základní organizaci (pod OSŽ); jsou to většinou strojvedoucí plus obslužný personál jezdící na trati z Liberce do Žitavy (představenstvo OSŽ s návrhem souhlasilo s odkazem na usnesení VI. sjezdu v Nymburce, který vyzval k podpoře odborové činnosti u alternativních dopravců.).“
Antonín Leitgeb, tajemník PV OSŽ při ČD, poreferoval o dění u Českých drah, mimo jiné o jednáních „kolem Ok2“ a o sobotní (5. 8. 2017) schůzce zaměstnavatele a zástupců OSŽ ve Volarech se zaměstnanci, kterých se dotkne prosincová změna dopravce. Tajemnice PV OSŽ při ČD Věra Nečasová poté informovala o jednání celostátního výboru předsedů ZO OSŽ DKV v Čekyni, kde se mimo jiné mluvilo o organizačních a manažerských změnách, například o převedení zaměstnanců z PJ, DKV Veselí nad Moravou do společnosti DPOV.

Další části zasedání představenstva OSŽ se na základě rozhodnutí Ústředí OSŽ zúčastnili zástupci ZO OSŽ z Pars nova Šumperk, konkrétně předseda ZO Pavel Horák a místopředseda ZO Jan Bukovský, kteří požadují přeřazení své základní organizace OSŽ ze sekce Nedrážního republikového výboru. Představenstvo OSŽ vyslechlo argumenty obou stran (jak zástupců ZO Pars Šumperk, tak i současného předsedy NeRVu Miroslava Novotného) a o průběhu jednání bude v září informováno Ústředí OSŽ.
Podstatnou část jednání věnovalo představenstvo OSŽ přípravám VII. sjezdu OSŽ. Jaroslav Pejša v této souvislosti informoval o prvním zasedání komise pro volební řád, které proběhne 22. 8., a o jednáních komise pro stanovy (další proběhne 23. 8.). V rámci tohoto bloku představil Radek Nekola návrhy nového loga OSŽ (některé návrhy jsou na snímku), konkrétně výběr čtyř nejlepších, ze kterých budou členové představenstva vybírat návrh do Ústředí OSŽ, které vítězný návrh předloží VII. sjezdu OSŽ v Ostravě. „Je to nutnost, současné logo je pro elektronickou podobu nepřijatelné,“ dodal Nekola.

V odpolední části jednání představenstvo mimo jiné schválilo přiznání jedné dávky z Podpůrného fondu OSŽ a pět žádostí o poskytnutí právní pomoci v řízení před soudem. Závěr pak patřil organizačním záležitostem, informacím Revizní komise OSŽ (ty přednesla Barunka Sasínová) a bodu různé.
Michael Mareš
 

Právě přítomno: 272 hostů a žádný gestor