OBZOR ke stažení

Vystoupením ředitele personálního odboru GŘ SŽDC Ing. Pavla Kouckého pokračovala další část jednání Podnikového výboru OSŽ SŽDC v Rakovníku. Správy osobních nádraží by mělo posílit několik desítek nových zaměstnanců, rovněž Hasičská záchranná služba a Železniční geodezie by měly přijmout další nové zaměstnance. „Musíme řešit cílový stav, tedy jakým způsobem budeme postupovat při údržbě a správě železničních stanic, když tam nebudou žádní zaměstnanci, a to ani dopravce,“ řekl Koucký. Byl přijat úkol na odboru personálním stanovit podmínky a požadavky, včetně kvalifikace zaměstnanců, kteří v budoucnosti budou spravovat tyto železniční stanice.

Diskutuje se o tom, jak dále postupovat v zabezpečení údržby a oprav, jestli outsourcingem, nebo vlastními silami. Dále pak hovořil o finančních prostředcích určených na akce sociálního charakteru a BOZP v organizačních jednotkách, o připomínkách, které došly k novelizaci předpisu Bp1, ty se ale v naprosté většině týkají ustanovení, která nejsou měněna! O dokumentu, Etickém kodexu zaměstnance, který je SŽDC podle stávající legislativy povinna vydat, pak hovořila JUDr Lenka Vlásková. Jeho první návrh byl po připomínkách všech sociálních partnerů upraven a zaslána jeho nová verze, dodal Ing. Koucký s komentářem, k jakým úpravám došlo. O vývoji mezd a zaměstnanosti informovala Ing. Hana Kohoutová. Podle jejích slov jsou závazky vyplývající z PKS plněny a uvedla údaje o nominálním mzdovém nárůstu za sedm měsíců ve srovnání s indexem spotřebitelských cen. K 31. 7. Máme 17 421 zaměstnanců a průměrná mzda v SŽDC činí 31 419 korun. Poté již následovaly dotazy z řad členů PV, mimo jiné na to, jakým způsobem bude v dalších letech prováděna správa nádraží ze strany SON, potřebě změny přístupu k odměňování zaměstnanců s licencí strojvedoucích v OJ. (to se týká například 70 zaměstnanců, mimo jiné elektromontérů u SDC, kteří zároveň vykonávají funkci strojvedoucích) Ke způsobu odměňování v OJ a možnostem využití výkonových odměn se vedla poměrně rozsáhlá diskuse, kdy tuto problematiku vysvětlil a komentoval jak Ing. Koucký, tak předseda PV Martin Malý. Potom se PV věnoval dalšímu bodu z programu, který se týkal návrhů předpisů a směrnic zaslaných zaměstnavatelem k projednání v PV. Tajemník PV Petr Štěpánek zrekapituloval, jak byly projednány počty zaslaných připomínek, které byly akceptovány a o kterých se ještě jedná. Tady poděkoval Martin Malý odbornému oddělení BOZP Ú OSŽ za spolupráci a jejich kvalifikované připomínky.
Členové PV pak schválili předložený Jednací řád PV. Poslední vystoupení v jednání Podnikového výboru, které se jako obvykle poněkud protáhlo, patřilo Ing. Kleprlíkovi (na snímku) z odboru nákupu a veřejných zakázek (08) GŘ SŽDC, který v audiovizuální prezentaci představil rozsah používaných ochranných pracovních oděvů a obuvi. Několik druhů těchto součástek dovezl a demonstroval na vzorcích například u pracovní obuvi, jak se tyto výrobky měnily, jaké mají vlastnosti. Tady byla opět široká diskuse, respektive i kritika některých oděvních součástek a zejména obuvi, kdy si řada zaměstnanců stěžuje na jejich nevhodnost, jak to demonstroval na dovezeném vzorku jeden z členů PV. Díky tomu, že jak generální ředitel SŽDC Pavel Surý, tak i jeho kolegové a také předseda OSŽ Jaroslav Pejša, zůstali i po jednání PV, pokračovala ještě dlouho neformální diskuse.

Miroslav Gloss
 

Právě přítomno: 340 hostů a žádný gestor