OBZOR ke stažení

Jednání Podnikového výboru OSŽ SŽDC v Praze 14. prosince řídil už nový předseda podnikového výboru (PV) Petr Štěpánek (na snímku), který jako hosta přivítal předsedu OSŽ Mgr. Martina Malého. Ten v úvodu pozdravil členy PV a informoval o potřebě pracovat na změně některých vnitřních dokumentů svazu, jak bylo uloženo VII. sjezdem OSŽ a o plánu jednání v roce 2018, který bude schválen na jednání Ústředí OSŽ 20. 12. Hovořil pak o dopisu Českých drah, adresovaný SŽDC a ČD Cargu, který obsahuje jejich představy o výši příplatku k režijní jízdence a který se týká realizace a možnosti využití tzv. komerčních vlaků. Očekávají tedy připomínky ke svému návrhu. Přitom se základní prolongační cenou režijní jízdenky, tak jak již byla zveřejněna, nemají problém. Držitelé jízdních výhod by si tedy mohli vybrat, zda chtějí rozšířit využití IN karty i na tzv. komerční vlaky. Je to samozřejmě spojeno s příplatkem za toto rozšíření s tím, že tento bonus je možné uplatnit individuálně, to znamená, že jej nemusí mít všichni držitelé jízdních výhod, tedy rodinní příslušníci zaměstnance a senioři. S tímto řešením podle Martina Malého po poslední poradě s předsedy PV není ze strany OSŽ problém.

Dále hovořil předseda OSŽ o stavu kolektivního vyjednávání s tím, že aktuálně jsou na webu OSŽ všechny informace zveřejňovány a PV by měl zvážit, jestli na základě přijatého doporučení v usnesení z jednání obou Republikových rad k požadavku na vyjednání procentního nárůstu mezd zaměstnanců v nové PKS, neměl rovněž stanovit jasnou hranici kolektivním vyjednávačům, pod kterou by neměli jít. K další části jednání byli přivítáni zástupci zaměstnavatele v čele s personálním ředitelem GŘ Ing. Pavlem Kouckým, dále Ing. Hanou Kohoutovou, Ing. Evženem Pospíšilem a Bc. Jitkou Dolejšovou. „Vedeme intenzivní dialog se všemi odborovými centrálami v rámci vzniku PKS, jakkoli se bude situace vyvíjet tak, že nebude podepsáno finální znění PKS, tak jsme tak daleko, že nemůžeme couvat do původní podoby všech ujednání PKS roku 2017. Dohodli jsme se, že na OJ vyšleme signál v podobě potřeby zařadit zaměstnance do nové struktury odměňování, zejména s vazbou na osobní příplatek. Tedy, aby všichni zaměstnanci, pokud by nebyla podepsána PKS, byli zařazeni do nových sazeb osobního příplatku, jak bylo ujednáno, aby od 1. ledna bylo možné uzavřít mzdu v té nové struktuře bez ohledu na to, jestli v tarifu v objemu mezd bude 12,11 %, což je stav, kteří chtějí naši kolegové, nebo tam bude 5,02 %, což je naše nabídka,“ uvedl Ing. Koucký.

Dále řekl, že běží průzkum zájmu o poskytování ozdravných pobytů. Následovala řada dotazů na téma osobních příplatků a započítávání praxe. Pak bylo otevřeno téma FKSP, kdy Ing. Pospíšil s využitím vizuálních ukázek velmi podrobně demonstroval možnost použití elektronického zadávání akcí přes personální portál SŽDC, který by umožnil, aby zaměstnanec měl možnost se dozvědět, jaké se pořádají akce a přihlásit se, včetně vyřízení přihlášky (rekreace, LDT). K novému systému byla řada připomínek ze strany členů PV, výhrady se týkaly zejména možnosti připojení, kdy není umožněn přístup z domova, zatím pouze z PC na pracovišti, a to ještě ne všude. Dále i k tomu, že musí být uveden garant akce, kterou dělá například základní organizace a kterým je konkrétní člověk potvrzující správnost prezenční listiny. Po velmi široké diskusi, kdy na řadu dotazů a uvedených příkladů Ing. Pospíšil reagoval, vyjádřili členové PV usnesením nesouhlas se spuštěním tohoto systému od 1. 1. 2018 přes STKR, dokud nebude umožněn přístup všem zaměstnancům SŽDC. Podle Petra Štěpánka na základě jednání s odborovými centrálami byl také přijat závěr, že by to neměla být povinnost se přes STKR do tohoto systému přihlašovat. Na závěr jednání PV zazněla informace, že na příštím jednání dojde na základě vyjádření ZO OSŽ SŽDC Ústí nad Labem ke změně člena PV: namísto Jana Sekery by měl být novým členem předseda této organizace Petr Pilník. Za oblast Brno, řízení provozu, by měl být do PV zvolen také nový člen místo Miroslava Maincla, který byl mimořádnou konferencí SŽDC zvolen tajemníkem PV.

Miroslav Gloss
 

Právě přítomno: 253 hostů a žádný gestor