OBZOR ke stažení

To byla jedna z mnoha informací, které vyslechli členové Podnikového výboru (PV) OSŽ SŽDC z úst předsedy PV Petra Štěpánka. Na jednání Podnikového výboru OSŽ SŽDC 20. února v Praze bylo více prostoru pro diskusi, vzhledem k tomu, že se zástupci hospodářského vedení SŽDC z tohoto jednání omluvili. O výše zmíněném převodu regionálních jednotek SON rozhodla Správní rada SŽDC na svém jednání 9. února a následně byla tato věc předložena na jednání odborových centrál 13. února. K 31. březnu dojde ke zrušení šesti organizačních jednotek SON (Správy osobních nádraží) a spolu se zaměstnanci budou přiřazeny k sedmi oblastním ředitelstvím SŽDC jako nový úsek správy majetku.

Pod metodické vedení náměstka GŘ SŽDC pro správu majetku bude také spadat organizační jednotka Hasičské záchranné služby. Zároveň s tímto krokem dojde k procesu centralizace finančních účtáren v OJ SŽDC. V každé OJ OŘ SŽDC vznikne pak funkce náměstka pro majetek, který bude mít své zaměstnance, převedené ze SON. Podle informací Petra Štěpánka se název SON má změnit na nový-SNB (Správa nádražních budov) „Tímto organizačním opatřením bude mít náměstek pro majetek na každém OŘ pod svým řízením jak správu budov, tak Správu nádražních budov,“ dodal Štěpánek. Tím začíná zároveň proces projednávání na místně příslušných OJ s odborovými orgány, neboť jde o opatření, které se týká i řady zaměstnanců.

Vzhledem ke stávajícímu počtu současných oblastních ředitelství SŽDC dojde k tomu, že zaměstnanci jedné z OJ SON budou rozděleni v určitém počtu ke dvěma OŘ SŽDC (OŘ Olomouc a OŘ Ostrava). Tato informace pak samozřejmě vedla k diskusi o smyslu tohoto kroku a také v rámci odborů k závěru, že stávající samostatný odborový výbor SON (v rámci OSŽ), který byl při příchodu zaměstnanců k SŽDC v minulosti vytvořen, bude nadbytečný. Tady bylo přijato usnesení PV, aby bylo zahájeno jednání se členy Výboru SON u každé z příslušných OJ OŘ SŽDC.

Pokud jde o finanční prostředky FKSP, budou delimitovány od 1. 4. podle počtu převedených zaměstnanců na jednotlivá OŘ SŽDC, bude tedy nutná dohoda o úpravě rozpočtů, případně změn v zásadách pro jejich použití v OJ ještě na tento rok. To se samozřejmě týká i výše příspěvku na stravování, který může být v této chvíli u každé OJ rozdílný. Pokud jde o dopad těchto změn na zaměstnance, pak je hlavní pozitivní zprávou pro zaměstnance SON informace personálního ředitele OŘ SŽDC Ing. Kouckého, že by touto reorganizací nemělo dojít k žádnému snižování počtu zaměstnanců. Následovala samozřejmě řada dotazů z řad členů PV na počty převáděných zaměstnanců u jednotlivých oblastních ředitelství, ale i na jejich tarifní zařazení v OJ SŽDC.
K diskusi na toto téma se přidal předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, který byl jednání PV přítomen, když připomněl podobnou situaci, kterou prošli zaměstnanci řízení provozu, když přešli z Českých drah pod státní organizaci SŽDC. „Rozdíl je v tom, že přecházející zaměstnanci ze SON jsou dnes v daleko menším počtu, také už prošli řadou organizačních změn, proto vás chci požádat, abyste je přijali slušně a do svých výborů při OŘ jejich zástupce přijali,“ řekl Malý. „Je na vás, jak se dohodnete, jestli si ve vašich základních organizacích zvolíte jejich odborového zástupce,“ dodal Petr Štěpánek. O potřebě nových voleb do Republikové rady řízení provozu hovořil tajemník PV Miloš Paleček a v reakci na příspěvek na webových diskusních stránkách OSŽ Všetaty (že PV nerespektoval usnesení republikových rad o 10% mzdovém navýšení) zdůraznil, že republikové rady (RR) jsou pouze poradním orgánem PV a usnesení RR bylo jen doporučením kolektivním vyjednavačům.

Kromě informací Martina Malého na začátku jednání, který hovořil o tom, jak se vyvíjí situace kolem jízdních výhod a o novém benefitu v pojištění (informace již vyšla v Obzoru), zazněla opět řada výhrad k zadávání údajů do personálního portálu STKR, které je nutné zadat tzv. garantem akce, (zájezd, rekreace atd.), která je pořádána v OJ. Na otázku člena PV Libora Šimůnka, jak funguje tento způsob u OJ, se mu dostalo od většiny členů PV odpovědi, že špatně, jsou s tím velké problémy. V reakci na text zveřejněný na webových stránkách OC ADP, který se týkal rozdělení VO v OJ SŽDC Praha, vysvětlil pak Libor Šimůnek, proč na výboru při tomto OŘ nedošlo k dohodě. Na závěr jednání PV se pak většina členů vyslovila pro realizaci výjezdního zasedání v srpnu letošního roku a byl oznámen termín turnaje v kopané, který se uskuteční 14. června ve Smiřicích.
Miroslav Gloss
 

Právě přítomno: 255 hostů a žádný gestor