Zefektivnit systém řízení odboru kolejových vozidel, to je hlavní cíl „Změny organizačního uspořádání úseku techniky, servisu a majetku“, kterou před členy Výboru OSŽ DKV přišel ve čtvrtek 22. 2. 2018 (spolu s nově ustaveným ředitelem odboru údržby a opravárenství Ing. Pavlem Rešlem) obhajovat Ing. Miroslav Kupec, člen představenstva Českých drah pro servis, techniku a majetek. Doteď (tedy do konce ledna) řídili provoz a údržbu vrchní přednostové DKV, nově (od 1. února 2018) se tyto dvě činnosti oddělily a začaly podléhat nově zřízeným odborům na generálním ředitelství – odboru provozu (který vede Ing. Tomáš Mohr) a odboru údržby a opravárenství (Ing. Pavel Rešl).

„Hlavním smyslem (této změny) je centralizovat řízení provozu a údržby, tzn. řídit naši síťovou službu z jednoho místa, protože jsme dospěli k závěru, že už je přežitek, abychom dále řídili provoz, údržbu a opravy v rámci celé České republiky v pěti autonomních depech. Jsme celosíťový dopravce, naše služby musíme řídit z jednoho místa,“ vysvětlil důvod změny Miroslav Kupec.

Od 1. 7. 2018 proto definitivně zaniknou depa kolejových vozidel (DKV Plzeň, Praha, Česká Třebová, Brno, Olomouc), a nově vzniknou tři a tři oblastní centra (OC) provozu a údržby; v případě provozu to budou OC Plzeň, Praha, Olomouc, v případě údržby Plzeň, Praha a Brno. „Chtěl bych zdůraznit, že to není tak, že místo pěti dep vznikne šest oblastních center, tedy že nám naopak naroste administrativa – opak je pravdou,“ zdůraznil Miroslav Kupec. „Tím jak zeštíhlujeme řídící strukturu, vypadne z toho minimálně šedesát technicko-hospodářských pracovníků,“ dodal. Jak Miroslav Kupec dále řekl, „není možné, aby si každé depo hrálo dál na svém písečku, čistě v tom svém vlastním lokálním zájmu“. „To už je překonáno! Berte to tak, že máme spoustu racionálních důvodů, proč jsme to udělali. Stojíme si za tím, s plnou odpovědností, a jsme to my, kdo tu firmu řídí. Můžeme tady diskutovat do nekonečna, ale prostě to udělat musíme.“

V nově vzniklých šesti oblastních centrech by se měla řešit jen prvotní činnost, dva centrální odbory (údržba a provoz) by pak podle Miroslava Kupce měly mít „veškeré štábní útvary, jako jsou ekonomika či obchod“. „Provoz tedy bude řízen centrálně z jednoho místa, stejně tak jako opravy a údržba kolejových vozidel,“ prohlásil Kupec.

Výše popsaná změna organizačního uspořádání úseku techniky, servisu a majetku skončí 1. 1. 2019, kdy se z obou odborů – provozu a údržby – stanou samostatné výkonné jednotky. „Takže to finále organizační struktury bude vypadat tak, že přímo pode mnou bude provoz kolejových vozidel, jako jedna výkonná složka, druhá (výkonná složka) bude správa údržby kolejových vozidel, třetí bude zařízení služeb, které vzniklo v loňském roce, a čtvrtá bude správa a provoz historických kolejových vozidel.“

Hlavním cílem organizační změny je podle tvrzení Miroslava Kupce zvýšení efektivity řízení provozu a údržby v rámci celé sítě, „aby České dráhy dostály všem závazkům, a to jak v oblasti dálkové dopravy vůči ministerstvu dopravy, tak i v oblasti regionální dopravy vůči jednotlivým krajům“. Podle Kupce totiž není daleko doba, kdy České dráhy budou opravovat i vozidla, která nejsou v majetku Českých drah. Tak tomu může být například v Jihomoravském kraji v souvislosti s dodávkou 31 nových jednotek, které si kraj objedná, ale zatím neví, kdo a kde je bude opravovat. „Ale my říkáme, samozřejmě, že (je opravovat) budeme, ale za podmínek, které si předem dohodneme. Stavíme tam novou halu, možná tam budeme stavět další, ale i v tom opravárenství musíme být konkurenceschopní, musíme být transparentní, abychom ukázali, že dokážeme dělat i pro třetí firmy.“

Miroslav Kupec také na jednání Výboru OSŽ DKV prozradil, kdo bude jednotlivá oblastní centra provozu a údržby od 1. 7. 2018 řídit: Oblastní centrum provozu Praha: Jiří Slezák, Jan Blažek; Plzeň: Karel Šidlo, Tomáš Petříček; Olomouc: Jan Podstavka, Alois Kotrba. Oblastní centrum údržby Praha: František Kozel, Michal Rousek; Plzeň: Vladimír Janoušek, Michal Heindl; Brno: Zbyněk Rederer a Miroslav Pražák. Oddělení provozu od údržby je podle Miroslava Kupce jedinou cestou, jak udržet (a naopak získat i nové) výkony po roce 2019, kdy skončí platnost desetiletých smluv. „Děláme všechno pro to, abychom svoje pozice uhájili. Že nakonec z toho nějaká trať vypadne, to se může stát, nicméně bojujeme za ČD na všech frontách, abychom výkony dělali ve stejném rozsahu jako dnes,“ řekl dále Kupec. Jednání s kraji jsou o to složitější, že každý z krajů má jinou představu, kupříkladu že od roku 2020 budou jezdit jenom s novými jednotkami a za poloviční náklady. „Hejtmani už se vidí, jak přestřihávají pásku, jak je natáčí televize, všichni jsou pobláznění liberalizací. Skutečnost je ale úplně jiná,“ prohlásil Kupec. „To je i příklad Jihomoravského kraje. Oni si myslí, že vysoutěží 31 jednotek, ale už dneska je jasné, že v žádném případě ty jednotky nepřijdou 1. 1. 2020, oni budou muset dva, tři roky jezdit s námi v rozsahu, který si nasmlouvají.“

V následné diskusi zahrnuli členové Výboru OSŽ DKV Miroslav Kupce spoustou otázek, směřujících jak na smysluplnost odčlenění provozu a údržby, tak i na budoucnost opravárenství u Českých drah. Konkrétně Věra Nečasová, tajemnice Podnikového výboru OSŽ při ČD, která jednání řídila, v rámci diskuse uvedla, že OSŽ je proti této organizační změně. „Nejsme proti změnám, ale jsme proti rozdělení údržby a provozu, protože vzniknou zbytečné hádky mezi lidmi.“
„Není to pravda, nemyslím si to,“ kontroval Miroslav Kupec. Věra Nečasová se také zajímala o to, co bude s Českou Třebovou (s dnešním DKV). „Slyšela jsem, že se jedná o prodeji Metransu, nebo CZ LOKO. Je to pravda? Co vlastně bude Česká Třebová zajišťovat?“ dotázala se.

„V České Třebové se změní to, že tam nebude vedení DKV, ani tam nebude vedení oblastního centra, tedy centra údržby či provozu. V horizontu několika měsíců tam prostě nebudou ani administrativní pracovníci, kteří řídili DKV Česká Třebová,“ odpověděl Miroslav Kupec s tím, že „jinak se tam nic zásadního nezmění, pořád tam bude pracoviště údržby“. „Ale, samozřejmě, jedna z úvah je i na téma, co bude s Českou Třebovou dál,“ dodal. „To je právě to pracoviště, kde máme dvě rotundy vedle sebe a kde to není úplně optimální. Pokud bychom ta vozidla předisponovali jinam, tak budeme diskutovat o tom, že to pracoviště utlumíme. Máme na to v podstatě půl roku, abychom si vyjasnili ty věci ve všech souvislostech a pokud dojdeme k závěru, že to dané pracoviště nepotřebujeme a že ho utlumíme, nebo zavřeme, tak vám to včas řekneme. A projednávat to budeme zejména s těmi lidmi, kterých se to týká. Musíme to samozřejmě vždycky udělat ke změně grafikonu, abychom předisponovali vozidla jinam, abychom zajistili údržbu v rámci oběhu vozidel. Takže v tuto chvíli jediné, co se od 1. 7. změní, je to, že tam nebude současný počet THP a nebude tam ani vedení depa.“

Michael Mareš
 

Právě přítomno: 390 hostů a žádný gestor