OBZOR ke stažení

Tradiční body v netradičním termínu, takto stručně by se dalo popsat jednání Ústředí OSŽ, které se konalo s tradičním programem, ale netradičně v pondělí 23. 4. 2018, v sídle OSŽ v pražských Vysočanech, a které řídil místopředseda OSŽ Petr Štěpánek (na snímku). Informace ze zásadních jednání načal místopředseda OSŽ Radek Nekola informováním o dění ve společnosti ČD Cargo, mimo jiné o rozšíření představenstva o pozici výkonného ředitele („Odboráři si od toho slibují lepší komunikaci mezi obchodem a provozem,“ řekl), či o navýšení počtu členů Dozorčí rady společnosti ČD Cargo ze šesti na devět, kde budou mít zaměstnanci nově tři zástupce („Jedná se o důležité pozice v rámci OSŽ, zástupci odborových centrál cítí hendikep, že nemají své zástupce, o to těžší to bude v rámci obhajoby,“ uvedl).

Radek Nekola se dále zmínil o chystaných investicích ve společnosti ČD Cargo (ta nejaktuálnější se týká tendru na opravy 50 kusů dieselové trakce řady 742, která je nezbytná pro kvalitní fungování jednotlivých vozových zásilek), i o jednotlivých vozových zásilkách jako takových, které se stávají TOPbyznysem („Už to není to nechtěné dítě,“ poznamenal Nekola.). Telegraficky se pak Radek Nekola zmínil o In Kartách pro nové zaměstnance: „Řešíme problémy s dopadem na zaměstnavatele. Jen penězi ty lidi nepřilákáme (jde o zlepšení mobility nově příchozích zaměstnanců).“

Antonín Leitgeb (tajemník Podnikového výboru OSŽ při ČD, a. s.) poté společně se členem Ústředí OSŽ Petrem Dvořákem informovali o jednání Celostátního výboru DKV 4. 4. 2018 v Praze (Dvořák: „Do dneška jsme neviděli žádný materiál, ani čárka.“; Leitgeb: „Kdo ví, jak se k tomu postaví Pardubický kraj, který předtím avizoval přímé zadání Českým drahám, ale teď zjistil, že končí (opravny) Pardubice a Kolín.“), Antonín Leitgeb se dále zmínil o jednání PV OSŽ při ČD (18. 4.), který mimo projednával řetězení pracovních smluv na dobu určitou (má být vydán nový příkaz personálního ředitele). Stejně jako ČD Cargo čekají volby do dozorčí rady i České dráhy (kandidáty za OSŽ jsou Vladislav Vokoun, Antonín Leitgeb, Zdenek Jindra - předseda ZO OSŽ v DKV Česká Třebová).

V souvislosti s informacemi ze zásadních jednání u ČD Cargo a ČD se tajemník PV OSŽ SŽDC Miloš Paleček zeptal na Všetatskou výzvu (nespokojenost některých členů s vyjednanou kolektivní smlouvou, respektive mzdovým nárůstem, zejména u profese výpravčí), respektive na její odezvu u ČD Cargo a ČD. „Na PV jsme probrali celý dopis a chystá se odpověď. Kdo byl někdy nakolektivním vyjednávání, ví své,“ poznamenal Antonín Leitgeb a podobně zareagoval i Radek Nekola: „Možnost svolávat konferenci při každém střetu je prakticky technicky nemožné, nicméně odpověď je připravena,“ doplnil Radek Nekola a dodal: „Ty (směrem k Petru Tomanovi, předsedovi ZO OSŽ Všetaty, z jehož ZO Všetatská výzva vzešla) jsi navíc členem Ústředí, kde zaznívají veškeré relevantní informace. Takže kdo jiný, než ty, by jim (nespokojeným členům ZO) to měl vysvětlit? A pokud jde o stávku, tak nikdy v takovém klimatu jednat nebudeme. Začínat kolektivní vyjednávání s hrozbou stávky není podle mne ideální. A že jsi nebyl pozván na jednání PV? Já přece členovi Ústředí nemohu bránit v účasti na jednání PV! Do diskuse k tomuto tématu se mimo jiné zapojil i Pavel Krhounek (člen Ústředí OSŽ z Plzně), podle kterého je průměr mezd zkreslen přesčasy. „Myslím si, že ten podnik do budoucna, pokud bude chtít stávající zaměstnance udržet a nové získat, bude muset na platech přidat (v klatovském PO prý chybí 80 lidí).“

Petr Štěpánek poté přednesl informace ze SŽDC; mimo jiné mluvil o ukončení procesu integrace Správ osobních nádraží do oblastních ředitelství, kde jsou jmenováni noví náměstci pro správu majetku a přednostové Správ nádražních budov (do funkce ředitele OŘ Hradec Králové byl od 1. 5. 2018 jmenován Lubor Hrubeš), nebo o schválení prozatímního rozpočtu FKSP.

Závěr informací ze zásadních jednání patřil místopředsedkyni OSŽ Bc. Renatě Douskové a „nedrážním“. Ta hovořila především o probíhajících aktivech v Dopravním zdravotnictví po podpisu kolektivní smlouvy (podněty budou využity pro další kolektivní vyjednávání), které jsou pořádány ve spolupráci zaměstnavatele s odborovými organizacemi, dále hovořila o personálních změnách v OHL ŽS Brno (od 1. 4. 2018 byl jmenován novým generálním ředitelem a 1. místopředsedou představenstva Ing. Roman Kocúrek). „Tato společnost vyhrála výběrové řízení na úsek Sudoměřice - Votice za více než 7 mld. korun. Společnost hodlá budovat tuto stavbu vlastními silami a využije k tomu i vlastní strojní vybavení. Takže doufám, že se této společnosti po dlouhé době podaří zmobilizovat své síly a odborářům vyjednat kvalitní kolektivní smlouvu.“ Dále Renata Dousková informovala o společnosti RYKO Děčín, která mohutně investovala do nové haly (lze v ní pracovat na 12 vagonech současně, je to jedna z největších hal v Evropě; díky tomu dochází k rozšíření firmy i k náboru zaměstnanců), a v neposlední řadě i o instalaci a dokončení montáže nové výrobní linky (3/2018) v nymburském závodě společnosti Legios Loco, kde rovněž dochází ke zvýšení kapacity i nárůstu počtu zaměstnanců.
Renata Dousková rovněž uvedla, že NeRV (Nedrážní republikový výbor) OSŽ musel zrušit plánované dubnové školení pro funkcionáře ZO OSŽ zaměřené na problematiku BOZP a kolektivní vyjednávání. „Důvodem změny je nízký počet přihlášených funkcionářů.“

Po přestávce na jednání dorazili zástupci poradenské společnosti CEB a pojišťovny Kooperativa, aby představili novou metodickou pomůcku o produktových zvýhodněních, týkajících se odpovědnosti za škodu či cestovního pojištění. Spolupráce OSŽ se společností CEB už trvá více než dvacet let, podobně dlouhodobá spolupráce běží i s Kooperativou. Letos byl podepsán už 200. dodatek původní smlouvy. „Řadíme se ke konzervativním pojišťovnám, naše obchodní strategie se dramaticky nemění, poskytujeme pojistné plnění, zakládáme si na renomé a nabízíme nadstandardní slevy pro členy OSŽ i v oblasti asistenčních služeb,“ uvedl zástupce pojišťovny.

Martin Vavrečka, místopředseda OSŽ pro správu majetku, poté informoval o investiční akci na Lesní chatě v Kořenově, respektive na sousedním objektu Gočár (záměrem je obnova osmi stávajících apartmánů na samostatné jednotky, což by umožnilo efektivní využívání tohoto objektu i základními organizacemi).

V další části informoval předseda OSŽ Martin Malý o jednání tripartity, kterého se týž den (23. 4. 2018) dopoledne zúčastnil a kde se probíralo výběrové řízení na dodavatele a správce mýtného systému (na jednání od zástupců Svazu průmyslu a dopravy na něm zaznělo, že by výběrové řízení neměla uzavírat vláda, která nemá důvěru, a také se zástupcům Svazu dopravy nelíbilo rozšíření mýtného na silnice první třídy (Radek Nekola v této souvislosti upozornil, že ti samí lidé vloni hlasovali pro rozšíření mýtného systému z důvodu objíždění mýtných bran. „Tito lidé asi zapomněli, pro co zvedali ruce; je to zrovnoprávnění železniční a silniční dopravy, protože železnice vstupuje na infrastrukturu s daleko vyššími náklady,“ uvedl Nekola). „Týká se nás to proto, že příjem z mýta je zdrojem SFDI a potažmo SŽDC. Takže to musíme sledovat, zejména s ohledem na předpokládaný pokles příspěvku ze státního rozpočtu,“ poznamenal Martin Malý s tím, „že pro mzdové poměry na SŽDC je to důležité“.
Dalšími důležitými tématy pondělní (23. 4.) tripartity bylo zvýhodněné jízdní pro seniory a mládež a řešení problematiky sledování jízdní doby strojvedoucích, a také tzv. „silniční balíček“. „Na tom je zajímavá ta záležitost, že když řidič pojede např. přes Německo, měl by mít německou mzdu,“ dodal Martin Malý.

Zprávu jednatele a členů DR CK ČD travel, s. r. o., k činnosti společnosti uvedla Iva Strbačková, krátké odůvodnění zprávy pak provedl Dr. Miroslav Kaprálek (Ústředí OSŽ vzalo zprávu na vědomí a uložilo předsedovi OSŽ pozvat ředitelku ČD travel Mgr. Blanku Jíšovou na zářijové zasedání Ústředí OSŽ).

Organizačními záležitostmi (například návrhem na doplnění, respektive upřesnění loga OSŽ v Organizačním řádu OSŽ; Ústředí OSŽ uložilo schválené logo OSŽ doplnit do schváleného Organizačního řádu OSŽ jako přílohu č. 4), informacemi předsedkyně Revizní komise OSŽ Barunky Balážové a bodem Různé (v něm například Miroslav Novotný informoval o spolupráci se Sdružením nájemníků; Petr Toman o příspěvku na procedury u pojištěnců Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra (ZPMV), kteří jsou dárci krve: tzn. dárce krve-pojištěnec ZPMV ČR má po splnění požadovaných počtů odběrů nárok na příspěvek na léčebné procedury, a to až do výše 5000 Kč, které lze využít na kondičních ozdravných pobytech), bylo jednání Ústředí OSŽ ukončeno.

Michael Mareš

 

Právě přítomno: 378 hostů a žádný gestor