OBZOR ke stažení

„Podnikový výbor považuje organizační změnu dep za zbytečný krok, svůj nesouhlas vyjadřoval opakovaně,“ zdůraznil na jednání Podnikového výboru (PV) OSŽ při Českých drahách, a. s., předseda PV Vladislav Vokoun. Představenstvo Českých drah však o změně přesto rozhodlo a úkolem odborů nyní je zajistit zaměstnancům v těchto podmínkách co nejhladší přechod do nových organizačních jednotek. To bylo také nejvíce diskutovaným bodem PV OSŽ při ČD, který zasedal ve středu 6. června v Praze, v sídle OSŽ.

„Personální odbor se snaží, aby dopad byl co nejmenší, respektive žádný,“ ujišťoval členy PV první host jednání, Ing. Lucie Bauerová z odboru 10 ČD. Co se týká převodu Sociálního fondu na nové jednotky, mělo by v červenci dojít k delimitaci dle počtu lidí přecházejících na nové složky. „Máte-li domluveny akce na II. pololetí, nerušte je, peníze budete mít k dispozici,“ uvedla a dále zdůraznila, že v oblasti pracovních smluv se nebude nic měnit, samozřejmě pokud se nemění obsah práce. Od zaměstnanců nebudou požadovány ani nové periodické zdravotní prohlídky.

Její slova potvrdil i další host, JUDr. Ivo Veselý, ředitel odboru 10 GŘ ČD, a. s.: „Věřím, že změna proběhne v klidu,“ řekl a dodal, že v současné době probíhají úpravy dokumentů včetně rozsahu oprávnění ředitele OJ. Zdůraznil, že musí velmi rychle vzniknout i organizační řády. Dále uvedl, že pokud budou generovány nadbyteční zaměstnanci (což podle jeho slov nebylo záměrem této organizační změny), bude jim nabízeno uplatnění v jiné složce nebo i v jiné dceřiné společnosti. „Teprve po vyčerpání všech možností bude zahájeno rozvázání pracovního poměru,“ zdůraznil JUDr. Veselý. Ztráta dosavadního pracovního místa se pravděpodobně dotkne asi 5 – 6 desítek zaměstnanců.

Ing. Bauerová dále doplnila informaci o změně lékaře v případě přechodu na nové pracoviště. Uvedla, že v tom případě by zaměstnanec měl požádat původního lékaře o dokumentaci a předat ji svému novému lékaři. Prohlídku na očním oddělení a oddělení ORL tak nebude potřeba znovu absolvovat.

V rámci informací ze zásadních jednání hovořil Vladislav Vokoun o společném jednání o restrukturalizaci DKV s Ing. Miroslavem Kupcem, členem představenstva ČD, dne 31. 5. 2018. Probíraly se otázky týkající se rozdělení Sociálního fondu, dále kdo bude partnerem vůči odborům, kdo bude řešit pracovněprávní záležitosti, jak bude probíhat zásobování aj. Jak uvedl Vladislav Vokoun, Ing. Kupec na většinu otázek odborářů odpovídal tak, že vše bude pro provozní zaměstnance fungovat jako dosud. „Potom se logicky nabízí otázka, proč dochází k fyzickému rozdělení zaměstnanců, když bude vše při starém?“ poznamenal k tomu Vladislav Vokoun. „Trváme na tom, že ve vztahu k zaměstnancům musí být splněno vše, co vyplývá z kolektivní smlouvy, ze zákoníku práce a dalších legislativních předpisů a musí být dodrženy všechny lhůty potřebné k projednání. Upozornili jsme Ing. Kupce, že budeme bránit naše členy v případě jakéhokoli porušení legislativy,“ řekl Vladislav Vokoun. Jeho slova doplnili i další členové podnikového výboru konkrétními poznatky z praxe. Potvrdili, že zaměstnanci jsou jen minimálně informováni o tom, co je od 1. 7. 2018 čeká.

Posledním hostem jednání byl Ing. Michal Štěpán, člen představenstva ČD, který informoval podnikový výbor o posledních aktualitách týkajících se osobní přepravy. Pozitivně kvitoval zprávu o bezpečnosti za rok 2017, kdy na Českých drahách nedošlo k žádnému smrtelnému úrazu, což podle jeho slov svědčí jak o svědomité práci zaměstnanců, tak o tom, že zaměstnavatel vytváří dobré podmínky z hlediska bezpečnosti práce. K otvírání trhu v regionální a dálkové dopravě podle Štěpána stát nevyřešil všechny potřebné legislativní podmínky a hlavně nikomu není znám cílový stav na železnici. „Otevírání trhu má stále charakter vyzobávání rozinek,“ poznamenal Ing. Štěpán a dodal, že v ČR se trh na železnici otvírá snad nejrychleji v celé Evropě, jinde jsou obezřetnější. Dále informoval o tom, že ČD předaly ministerstvu dopravy nabídku na zajištění dálkové dopravy po roce 2019 a také nabídku provozování rychlíkové linky 14 Pardubice – Liberec, tedy linky, na jejíž provoz nebylo vypsáno výběrové řízení a problém se překlenuje dvouletými smlouvami.

Zmínil se i o chystaných státních slevách pro studenty a pro cestující nad 65 let. „České dráhy byly připraveny je spustit od 10. 6.,“ uvedl Štěpán a dodal, že většina krajů však nemohla zajistit zavedení slev v autobusové a městské dopravě. „Nebyla na to připravena kuchařka,“ poznamenal Ing. Štěpán. Dále hovořil o postupném zavádění UNIPOKů a o chystaných změnách v osobní přepravě (zavádí se opět Jízdenka na léto). Konstatoval, že za 1. čtvrtletí na ČD došlo k nárůstu cestujících ve vnitrostátní přepravě téměř o 2 %.

Vladislav Vokoun doplnil některé další aktuality posledních dnů a týdnů – například to, že se OSŽ snaží prosadit některé body na podporu železnice do programového prohlášení nově sestavované vlády, a to i v souladu s Českými drahami. OSŽ pracuje rovněž na koncepčních materiálech ohledně dopravní politiky státu.

Podnikový výbor v závěru projednal některé organizační záležitosti. Další jednání je plánováno po prázdninové přestávce – pokud nenastanou okolnosti, které by vyžadovaly svolání mimořádného zasedání.

Zdeňka Sládková


 

Právě přítomno: 157 hostů a žádný gestor