OBZOR ke stažení

Kontrola plnění úkolů, Informace ze zásadních jednání, Zpráva jednatele a členů Dozorčí rady CK ČD travel o činnosti společnosti, Organizační záležitosti, Informace Revizní komise (RK) OSŽ a Různé, to byly body pravidelného zasedání Ústředí OSŽ, které se konalo ve středu 24. 4. 2019 v sídle OSŽ v Praze a které řídil místopředseda OSŽ Petr Štěpánek.

V rámci kontroly plnění úkolů zazněla z úst předsedy OSŽ Mgr. Martina Malého i informace o stavu právních sporů vedených s bývalým předsedou OSŽ Ing. Jaromírem Duškem: „Na základně posledního osobního jednání s bývalým předsedou OSŽ musím bohužel konstatovat, že smírná cesta ukončení sporu o neplatnost pozastavení výkonu funkce a odvolání z funkce předsedy OSŽ se s největší pravděpodobností uzavřela a soudní řešení sporu bude dále pokračovat. Včera došlo k odročení dalšího jednání na září,“ uvedl Martin Malý telegraficky.

V úvodu informací ze zásadních jednání se předseda OSŽ poté krátce vrátil k režijním výhodám a shrnul, co významného se od posledního mimořádného zasedání Ústředí OSŽ událo (zmínil mimo jiné i zasedání Hospodářského výboru parlamentu, kde se podařilo uplatnit argumenty OSŽ). Mluvil také o posílení pozice ČD při vyjednávání s kraji o uznávání slev včetně režijních (jízdních) výhod, a zmínil se i o železniční konferenci v Dříteči u Pardubic, kde se osobně sešel s poslancem ANO Martinem Kolovratníkem: „Shodli jsme se na tom, že z dlouhodobého hlediska je možné hledat cestu, jak jízdní výhody navázat na jednotný tarifní systém.“ V závěru svého vystoupení pak Martin Malý informoval o právě probíhající návštěvě gruzínských železničářů v České republice. „Včerejšek věnovali ČD Cargu, zítra mimo jiné navštívíme hejtmana (Pardubického kraje) Netolického. Gruzínská strana má před sebou přechod k systému závazků ve veřejné dopravě a má zájem o naše zkušenosti s tímto systémem financování železničního provozu.“

I.místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun mluvil rovněž o režijních výhodách a snaze Českých drah vysvětlit krajům, se kterými byla uzavřena tzv. „brutto smlouva“, že jízdní výhody jsou dány zákonem a takto je třeba je vnímat. „Například Olomoucký kraj režijní jízdenky dle našich informací uznávat bude nadále. A co se týče smluv s kraji, tak už finalizujeme. Obhájili jsme (jako ČD) zhruba 97 % v regionální dopravě a kolem 90 % v dálkové dopravě, což je v rámci zemí EU úspěch,“ prohlásil Vokoun s tím, že se Českým drahám podařilo obhájit i rating. Na zítřejším (25. 4. 2019) jednání Dozorčí rady (DR) ČD se pak očekává rezignace předsedy DR Petra Moose ze zdravotních důvodů. „Domnívám se, že prozatím bude řízením DR pověřený jeden ze stávajících členů,“ uvedl Vokoun s tím, že musí poopravit informace v médiích, které uváděly novou členku DR ČD Tatianu Molkovou z Univerzity Pardubice jako první ženu v DR. „Tatiana Molková bude druhou ženou v DR ČD, byť ta první tam byla jenom krátkou dobu. Jinak zítřejší DR má standardní program,“ dodal Vokoun a zmínil ještě personální změny v ČD-IS (Informační systémy).

Také Radek Nekola, místopředseda OSŽ, hovořil o návštěvě gruzínské delegace v ČR. „Téma Cargo bylo důležité v tom, že i oni se připravují na aplikaci čtvrtého železničního balíčku (doteď křížové financování) a tématem diskuse bylo pochopitelně i to, jaké důsledky má oddělení nákladní dopravy z hlediska udržení společnosti na trhu. Gruzínské vedení drah se snaží o využití Hedvábné stezky, tzv. Jižní trasy přes Černé moře, a právě ČD Cargo si gruzínští zástupci vybrali jako potencionálního partnera pro evropskou trasu. Včera pak členové delegace navštívili terminál v Lovosicích a s údivem sledovali rychlost odbavení kamionů při nakládce na železniční nákladní vůz.“
Telegraficky se Radek Nekola zmínil i o dnešním jednání Dozorčí rady ČD Cargo, kde bude vypořádán hospodářský výsledek za rok 2018. „Kladný hospodářský výsledek pochopitelně pamatuje i na tvorbu Sociálního fondu. Tady platí to, že zajišťujeme Sociální fond na minimálně čtyři roky dopředu. Jinak společnost plní hospodářský plán a dokonce jej překračuje.“ Radek Nekola mluvil o jistém „oslabení ekonomického apetitu“ (klesá přeprava aut, ale i výrobků spojených s hutní výrobou) a kůrovcové kalamitě. „Strašně mě mrzí, že s touto kalamitou je spojen těžký pracovní úraz našeho zaměstnance. Stát v řešení této situace zaspal. Přemírou snahy ohrožujeme lidské životy a bezpečnou práci našich zaměstnanců. Proto apeluji i na kolegy ze SŽDC, nechci, aby železnice ohrožovala lidské životy. Lidé nesmí chodit do práce s obavou, zda se vrátí domů živí,“ zdůraznil. V závěru pak mluvil o interních normách a ambici OSŽ snížit věkovou hranici u KOP a nutnosti „podívat se na povolání s tříletým cyklem“.

Situaci v TSS (dlouhodobě zde probíhá kolektivní vyjednávání) se poté věnovala místopředsedkyně OSŽ Bc. Renata Dousková. „Ve spolupráci s oddělením ESO OSŽ-Ú jsme odeslali připomínky ke kolektivní smlouvě; u OHL ŽS kolektivní vyjednávání ještě probíhá. Další záležitost se týká ZO u MOVO Plzeň - budeme tuto ZO rušit,“ uvedla stručně Renata Dousková s tím, že řešení si vyžaduje i situace u společnosti HMS Louny, kde nebyla zaměstnancům v termínu daném PKS vyplacena mzda. Poslední informace z úst Renaty Douskové se týkala začlenění odborů Dopravního podniku města Brna pod křídla OSŽ. „Jejich zájem trvá, materiály jsme projednávali na Představenstvu OSŽ a bylo doporučeno tuto ZO přijmout,“ dodala s tím, že 13. 5. 2019 by měla zasednout Dozorčí rada Dopravního zdravotnictví.

Závěr informací ze zásadních jednání patřil moderujícímu Petru Štěpánkovi, místopředsedovi OSŽ, a dění u Správy železniční dopravní cesty. I ten mimo jiné mluvil o jízdních výhodách a možnosti poskytování příspěvku na dopravu zaměstnancům SŽDC tam, kde dopravu bude zajišťovat soukromý dopravce. Předseda Podnikového výboru OSŽ SŽDC informoval i o jednání ohledně poskytování příspěvku na rekreace z C-FKSP v roce 2020. „Aktuálně čekáme na vyjádření (odborové centrály) ADP, předpokládáme, že 30. 4. na jednání odborových centrál zazní. Nejpozději v září chceme uzavřít dohodu nad zásadami FKSP pro rok 2020.“ Petr Štěpánek dále informoval o personálních změnách u OŘ Brno k 1. 5. 2019 i o poskytování motivační odměny od 1. 4. pro provozní zaměstnance infrastruktury, řízení provozu a stavebních správ.

Po přestávce Ústředí OSŽ mimo jiné vzalo na vědomí Zprávu jednatele a členů DR CK ČD travel o činnosti společnosti v roce 2018, schválilo Žádost o udělení souhlasu s prodejem nemovitosti (Rekreační zařízení ZO OSŽ ČD-DKV Česká Třebová, tzv. Strojvůdcovská chata) a Návrh na začlenění odborů Dopravního podniku města Brna do organizační struktury OSŽ (na základě doporučení Představenstva OSŽ a v souladu se Stanovami OSŽ). V samotném závěru jednání pak předsedkyně Revizní komise OSŽ Barunka Balážová informovala o činnosti Revizní komise OSŽ.

Michael Mareš

Právě přítomno: 373 hostů a žádný gestor