OBZOR ke stažení

V řádném termínu a se standardním programem proběhlo v úterý 9. 6. 2020 v sídle Odborového sdružení železničářů jednání představenstva. Po tradiční kontrole plnění úkolů přišly na řadu informace ze zásadních jednání.

Budu stručný a omlouvám se, že se zase budu opakovat, připadám si už jako papoušek,“ řekl na úvod I. místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ při Českých drahách Vladislav Vokoun. „Týden po týdnu se vracíme k normálu, rozjíždí se to, v některých krajích jsou ale ještě omezení dopravy (například Karlovarský kraj trápí dopady vyvolané zejména chybějící zahraniční klientelou v lázeňských městech), Slovensko se rozjíždí. Je jasné, že s důsledky pandemie se budeme potýkat ještě hodně dlouho,“ dodal s tím, že nerad by se dožil toho, že Česká republika bude jednou z mála zemí Evropské unie, kde vláda nepomůže podnikům působícím na železnici. „Stále doufám, že vláda ještě bilancuje a nakonec nás ´překvapí´, protože jinak by to mělo značné následky,“ uvedl. Pokud jde o překážky na straně zaměstnavatele (prodloužení opatření do 30. 6.), nedošlo zatím k dohodě. „Pan Kadečka slučuje neslučitelné, odmítl podepsat dohodu bez prakticky okamžitého zrušení přechodného uplatnění plošného institutu ´letmo´, a nechal tak hodně lidí ve štychu, zřejmě se naivně domnívá, že zaměstnavatel nebude reagovat. Uvidíme, jestli se pan Kadečka vzpamatuje. Jinak pozítří (11. 6.) máme dozorčí radu (ČD) a zítra (10. 6.) zasedání podnikového výboru,“ dodal.

Radek Nekola, místopředseda OSŽ a předseda Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo, informoval o jednání Dozorčí rady ČD Cargo (28. 5. formou videokonference) a o tom, že hospodaření podniku skončí letos ztrátou. „Otázkou je, jak bude velká. Nicméně dozorčí rada konstatovala, že zatím pomoc státu kromě COVID 2 je nulová. Souhlasím s předřečníkem, pokud se stát nepřihlásí k železnici, jako to například udělalo Německo, tak to železnice nemůže dlouho vydržet,“ řekl doslova a dodal: „S tím, jak (železnice) ztrácí přepravy, roste přeprava po silnici.“
Krátce se Radek Nekola vyjádřil i ke kauze „Rail Invest“ (ČD Cargo se v posledním období stalo terčem masivních útoků ze strany kontroverzní ostravské skupiny Rail Invest, která účelově napadá kontrakt ČD Cargo s konkurenčním dodavatelem SMK). „Společnost ČD Cargo tento spor stojí spoustu peněz a zdá se mi, že se to rozrůstá do obludných rozměrů. Společnost již podala na Rail Invest žalobu, jinak opravy vozů probíhají nadále a SMK plní své závazky.“
Další jednání Dozorčí rady ČD Cargo už by podle Radka Nekoly mělo mít standardní formu. „Pokud ale stát nepřijme nějaká opatření, tak společnost ČD Cargo bude muset rušit některá místa nakládky a vykládky a některé kraje se ocitnou bez železniční nákladní dopravy,“ varoval. Zda bude paragraf 209 aplikován i v červenci, se podle něj rozhodne příští týden. „Dělali jsme si statistiku náběhu katalogu zaměstnání a zaměstnavatel dostál svým závazkům. Jinak příští zasedání PV OSŽ ČD Cargo proběhne 18. 6. a zúčastní se jej i předseda představenstva Ivan Bednárik,“ uzavřel.

Petr Štěpánek, místopředseda OSŽ a předseda Podnikového výboru OSŽ při Správě železnic, zrekapituloval důležitá jednání od minulého zasedání představenstva, včetně mimořádného jednání PV OSŽ Správy železnic minulý týden ve čtvrtek 4. 6. 2020. Informoval například o připravované novelizaci předpisu D1 (s účinností od 1. 1. 2021, který v rámci připomínkového řízení bude PV OSŽ při Správě železnic připomínkovat), o připomínkovém řízení předpisů BP1, 2, 3, či o jednání odborových centrál 29. 5. 2020: „Fyzicky jsme se sešli a zaměstnavatel nám představil návrh Katalogu zaměstnání; zítra máme svolanou pracovní skupinu ke Katalogu zaměstnání, kde ještě máme rozpor v zatříďování zaměstnanců napříč profesemi (12. 6. proběhne jednání odborových centrál ke Katalogu zaměstnání),“ shrnul s tím, že 25. 6. proběhne pravidelné zasedání podnikového výboru, na který je pozván generální ředitel Správy železnic Bc. Jiří Svoboda, MBA, a ředitelka ČD travel Mgr. Blanka Jíšová.

Bc. Renata Dousková, místopředsedkyně OSŽ a předsedkyně Nedrážního republikového výboru, poté referovala o dění u „nedrážních“, mimo jiné i v lounské Vagonce. „Tady je stále živo, například až na zásah policie se mohli bratři Šuškové (majitelé) dostat do areálu HMS. Další problém vzniká v bývalé ŽOS Nymburk, kde od podzimu má firma již třetí název – NYMWAG CS, a. s. Kolektivní vyjednávání tam probíhá nestandardním způsobem,“ podotkla. Dále uvedla, že společně s předsedou OSŽ navštívila minulý týden brněnskou primátorku v rámci přístupových jednání ohledně odborové organizace v Dopravním podniku města Brna a spolupráce s dalšími odborovými organizacemi.

JUDr. Petr Večeř, vedoucí ESO OSŽ-Ú, informoval o odborové činnosti ZO OSŽ u společnosti Leo Express Global a. s. („Zatím jsme na úplném počátku,“ řekl). Ve společnosti METRANS DYKO je předpoklad dalšího pokračování kolektivního vyjednávání.

V další části předseda OSŽ Mgr. Martin Malý referoval o jednání velké tripartity (25. 5.), kde se řešila otázka programu Antivirus B (příspěvek na částečnou nezaměstnanost je prodloužen do konce srpna): „Pokud bude schválen Antivirus C, tak pouze pro malé zaměstnavatele do 25 nebo 50 zaměstnanců, což našim železničním společnostem nepomůže,“ poznamenal s tím, že Ministerstvo práce a sociálních věcí s podporou ASO předkládá návrhy na zvýšení příplatků za ztížené pracovní prostředí. „Výsledkem diskuse k těmto návrhům je, že se tato tematika překládá na velkou tripartitu, která se sejde 29. 6.,“ dodal. Také on se zmínil o jednání s primátorkou města Brna a snaze vrátit se k „normálnímu dialogu“. Předseda OSŽ se věnoval i jednání s ředitelem CERu Dr. Liborem Lochmanem. „Naše schůzka byla především na téma, jaká opatření budou (ve snaze eliminovat dopady koronavirové pandemie na železniční společnosti) pravděpodobně přijímat jednotlivé evropské státy a která z námi navrhovaných opatření pomoci železničním dopravcům v České republice jsou slučitelná s evropskou legislativou.“
Martin Malý zmínil i výzvu ministru dopravy k obnovení jednání: „Myslíme si, že by bylo na čase navázat na epidemií přerušená jednání k problematice systémového řešení jízdních výhod a rádi bychom také podrobněji projednali naše písemné návrhy na pomoc železničním dopravcům ze dne 30. 4. 2020. K tomu bych chtěl připomenout, že jsme na jednání dopravní tripartity s panem ministrem Karlem Havlíčkem diskutovali potřebnost nějakého speciálního programu pomoci železničním dopravcům, mimo jiné i z toho důvodu, že připravovaný program Antivirus C nebudou moci železniční společnosti využít.“

Představenstvo OSŽ dále mimo jiné projednalo a schválilo čtyři standardní dávky z Podpůrného fondu OSŽ a jedenáct jednorázových finančních dávek z Podpůrného fondu OSŽ, dále Představenstvo OSŽ schválilo dvě žádosti o poskytnutí (respektive o navýšení finanční částky poskytnuté právní pomoci) právní pomoci zastoupením v řízení před soudem (včetně přípravného) a v řízení o náhradě škody v příčinné souvislosti s dopravní nehodou, a také vzalo na vědomí aktualizovaný rozpočet OSŽ na rok 2020 (představenstvo vzalo na vědomí informace o provizorním čerpání rozpočtu OSŽ v roce 2020 a uložilo předsedovi OSŽ aktualizovaný návrh rozpočtu OSŽ předložit Ústředí OSŽ ke schválení )

V bodě Organizační záležitosti Představenstvo OSŽ vzalo na vědomí Přehled o stavu členské základny OSŽ k 1. 2. 2020 (Představenstvo OSŽ uložilo kanceláři předsedy OSŽ předložit Zprávu o stavu členské základny k 1. 2. 2020 na zasedání Ú-OSŽ dne 24. 6. 2020). V rámci Organizačních záležitostí Představenstvo OSŽ také projednalo novelizaci Statutu Podpůrného fondu OSŽ, kde je nově navrhováno zakomponování zápůjčky právnické osobě - ZO OSŽ a také Právní poradenství/pomoc členům OSŽ v občanském (soukromém) životě (Představenstvo OSŽ vzalo vyhodnocení tohoto právního poradenství na vědomí a schválilo jeho pokračování do konce roku 2020).

Závěr patřil Informaci Revizní komise OSŽ (referovala předsedkyně Barunka Balážová) a bodu Různé.

Michael Mareš
 

Právě přítomno: 390 hostů a žádný gestor