Výsledky hospodaření OSŽ, schválení evidenčního návratového listu či příprava oslav 25 let OSŽ – to byly kromě pravidelného programu další body, jimiž se zabývalo Ústředí OSŽ, které zasedalo v Domě Bohemika v pražských Vysočanech dne 27. 1. za řízení místopředsedy OSŽ Radka Nekoly.

Na začátku jednání byl dodatečně odsouhlasen ještě jeden bod – návrh řešení nedoplatku za členské příspěvky u ZO OSŽ Mostecká uhelná. K projednání tohoto bodu se dostavili zástupci této základní organizace - předseda ZV Bohumil Žižka a místopředseda Roman Hačecký – aby požádali Ústředí o možnost postupného vyrovnání dluhu s využitím splátkového kalendáře tak, aby byl ke sjezdu OSŽ v roce 2017 vyrovnán a nemuselo se jím zatěžovat příští vedení ZO. K nedoplatku podle jejich slov došlo nedopatřením. Kromě toho zástupci ZO požádali, aby mohli být organizačně začleněni místo dosavadního NeRV pod PV OSŽ při ČD, a. s. Ústředí oba tyto požadavky odsouhlasilo.

V rámci pravidelného bodu „informace ze zásadních jednání“ referoval místopředseda OSŽ Miroslav Novotný o vyhodnocení dohody o spolupráci se SON (Sdružení nájemníků). „Osobní konzultace v loňském roce využilo 111 členů OSŽ a spolu s telefonickou poradou 675 našich členů, řekl Miroslav Novotný. Ústředí odsouhlasilo spolupráci se SON i na rok 2015.

Miroslav Novotný dále informoval o nedrážních organizacích, u nichž dosud nebyla podepsána kolektivní smlouva – jsou to společnosti JLV, AZ servis (součást OHL ŽS) a Střední škola železniční, technická a služeb Šumperk; jednání o změně tarifů probíhají ještě u Dopravního zdravotnictví, kde odbory usilují o lepší mzdové podmínky pro zdravotní sestry.

Předseda PV OSŽ SŽDC Mgr. Martin Malý konstatoval, že na šesti místech již proběhla školení pro ZO k nové kolektivní smlouvě a informoval o tom, že na oblastních ředitelstvích probíhají jednání mezi vedením a odborovými organizacemi o uzavření dohody o podmínkách rozdělování výkonové odměny na nejzatíženějších pracovištích. „Jako první dohodu podepsalo OŘ Olomouc,“ uvedl Mgr. Malý.

Místopředseda OSŽ Radek Nekola připomněl, že již byly domluveny termíny školení ke kolektivní smlouvě se zaměstnavatelem (jsou uvedeny v příslušné kolonce PV ČD Cargo na webu OSŽ) a informoval o tom, že probíhá zařazování profesí v souvislosti s novým Katalogem zaměstnání. Dále uvedl, že Dozorčí rada ČD Cargo projednala podnikatelský plán na rok 2015, upravený dle nové KS a Katalogu zaměstnání; jeho odsouhlasení lze podle jeho slov očekávat na příštím zasedání DR dne 4. 2. „Potěšující je, že hospodaření ČD Cargo v roce 2014 bylo úspěšné a rok skončí s kladným hospodářským výsledkem kolem 750 milionů Kč,“ dodal Radek Nekola.

Předseda OSŽ Bc. Jaroslav Pejša se vrátil k chystanému převodu staničních budov od Českých drah k SŽDC. „Vše je připraveno, převod odsouhlasila i vláda, nyní se již jen čeká na vyjádření Bruselu k výši ceny nemovitostí,“ řekl Bc. Pejša.

Předseda OSŽ dále předložil Ústředí předběžné výsledky hospodaření OSŽ za rok 2014. Rozpočet sice celkově skončil s přebytkem, v některých položkách však byl překročen, což si vyžádá některá úsporná opatření v rozpočtu pro letošní rok.

Ústředí se dále zabývalo návrhem „návratového listu“ a jeho distribucí do ZO OSŽ. Datum návratu od odborových organizací bylo stanoveno na 20. února.

Místopředseda OSŽ Radek Nekola předložil členům Ústředí fotodokumentaci k navrženému místu konání oslav 25 let OSŽ a přednesl návrh programu a organizačního zajištění. Ústředí návrh schválilo. Oslavy proběhnou v Kolíně, ve Starých lázních, dne 9. dubna 2015.

Předseda Revizní komise OSŽ Pavel Franěk informoval mimo jiné o tom, že je stále více členů OSŽ postiženo exekucí a RK se proto zaměří na kontrolu odvodu členských příspěvků s přihlédnutím k tomuto problému.

V rámci organizačních záležitostí byly odsouhlaseny vzdělávací aktivity OSŽ na I. pololetí 2015 (práce na PC), Miroslav Novotný informoval o tom, že se výpovědi dané funkcionářům ZO OSŽ v ŽOS Nymburk (Legios) řeší právní cestou, a v bodě „různé“ byly předloženy informace Petra Štěpánka o jednání Dozorčí rady ZPMV a Bořka Jiránka z pracovního týmu tripartity pro oblast místního rozvoje.

Zdeňka Sládková

Právě přítomno: 222 hostů a žádný gestor