OBZOR ke stažení

Na dnešním jednání Ústředí OSŽ (18. 12. 2019) byla široce diskutována aktuální situace v oblasti jízdních výhod ve vlacích ČD objednávaných Jihomoravským krajem (vlaky JMK), zejména absence závazného opatření ČD k očekávanému zahájení prodeje doplatků k režijkám na používání vlaků JMK po skončení roku 2019.

Dále byla diskutována i celková situace v oblasti jízdních výhod na železnici včetně možností dalšího vývoje v příštích letech v podmínkách postupující liberalizace v oblasti železniční dopravy. Po této diskusi bylo přijato následující usnesení, které mimo jiné zmocňuje Stávkový výbor OSŽ k použití všech dostupných prostředků v závislosti na dalším vývoji situace:

Ústředí OSŽ po důkladném vyhodnocení aktuální situace v oblasti režijního jízdného na železnici ukládá Stávkovému výboru OSŽ činit všechny potřebné kroky, včetně možnosti vyhlášení stávkové pohotovosti a stávky, k zajištění možnosti držitelů režijek používat od 1. ledna 2020 vlaky v Jihomoravském kraji na základě pořízení doplatku k režijce na vlaky JMK.

Ústředí OSŽ dále ukládá předsedovi OSŽ a 1. místopředsedovi OSŽ jednat s příslušnými orgány veřejné správy a zaměstnavatelskými subjekty na železnici za účelem nalezení a prosazení systémového řešení problematiky jízdních výhod na železnici pro budoucí období.

Zdroj: Usnesení Ústředí OSŽ ze dne 18. 12. 2019
 

Právě přítomno: 1394 hostů a žádný gestor