Na dnešním velmi dlouhém, i velmi složitém jednání zástupců odborových centrál u Správy železnic se zaměstnavatelem došlo konečně, a to i za cenu ústupků ze všech stran, k dohodě nad čerpáním FKSP. Principy jsou v podstatě dlouho známé. Bohužel i přes naše argumenty k dostatečné výši prostředků na rekreace, došlo vzhledem k neústupnosti odborové centrály ADP k ústupkům v čerpání na organizačních složkách.

Ani argumentace osobně přítomné ředitelky ČD travel Mgr. Blanky Jíšové opřené o rychlost čerpání u ČD a ČD Cargo nepřesvědčila zástupce ADP. Na základě požadavku ADP bude zatím pozastaven příděl na každého zaměstnance organizační složky, a to s ohledem na rychlost a způsob čerpání příspěvku na rekreaci. Dalším naším ústupkem bylo i v rozpočtu vyčlenit dalších 80 000 Kč na činnost odborové centrály ADP. Byla uzavřena i dohoda, že celý rok 2024 bude jednáno o principech dělení FKSP v dalších letech. Pozitivním signálem pro zaměstnance je doplacení odměn za pracovní výročí v měsících leden – březen, ale i schválení tří žádostí o sociální výpomoc. 

Malé upozornění na konec: Žádosti na rekreace bude možné podávat prostřednictvím STKR od 2. dubna 2024

Více podrobností ve společné informaci.

Za PV OSŽ Správy železnic Miroslav Maincl

Společná informace z jednání OC - Zásady FKSP u Správy železnic, státní organizace, pro rok 2024, SJEDNÁNY

Dne 27. 3. 2024 pokračovalo v sídle organizace jednání zaměstnavatele a odborových organizací.
Po delší diskuzi došlo, na základě ústupků všech jednajících stran, ke sjednání Zásad pro tvorbu a používání Fondu kulturních a sociálních potřeb Správy železnic, státní organizace, pro rok 2024.
Principy sjednaného dokumentu:

  1. Příspěvek na individuální rekreaci 5 000 Kč/zaměstnanec, a to prostřednictvím CK ČD travel a sjednaných cestovních kanceláří (CK Ave Tour, CK Azzuro Tour Operator, CK Brenna, CK Canaria Travel, CK Čedok, CK Exim tours, CK Fischer, CK Mayer & Crocus, CK NEV-DAMA, CK Travel Family, CK TUI). Zaměstnanci budou moci požádat i o individuální návrh pobytu, a i možnost využití zveřejněných Last minute pobytů. Žádosti bude možné podávat prostřednictvím STKR od 2. dubna 2024 do 31. října 2024.
  2. Příspěvek na tábory dětí a mládeže (TDM) 3 000 Kč/dítě (i mimo nabídku CK ČD travel). Zaměstnanec se může rozhodnout, zda příspěvek na dítě 3 000 Kč využije pro TDM nebo na individuální rekreaci dle bodu 1. - žádosti bude možné podávat prostřednictvím STKR od 2. dubna 2024 do 31. října 2024.
  3. Možnost předkládání žádostí na příspěvek z FKSP na sportovní a kulturní akce v organizačních složkách bude otevřena až v návaznosti na vývoj čerpání prostředků na individuální rekreace a TDM dle bodu 1. a 2.
  4. Byla sjednána dohoda v rozsahu čerpání prostředků na činnost odborových organizací.
  5. Zaměstnancům, kteří mají sjednán příspěvek na penzijní spoření bude automaticky navýšen příspěvek z FKSP o 300 Kč/měsíčně. Příspěvek z FKSP v měsíci březnu bude 900 Kč (příspěvek za 1. Q 2024).
  6. Dary peněžní za pracovní výročí. Za měsíc březen 2024 budou vyplaceny dary i za měsíc leden 2024 a únor 2024.

V rámci jednání byly schváleny 3 sociální výpomoci z organizačních složek.

Další jednání proběhne v sídle organizace dne 30. dubna 2024.
 

Právě přítomno: 236 hostů a žádný gestor