Zástupci zaměstnavatele ČD, a.s., se včera, tj. 16. května, sešli v dopoledních hodinách v budově Hlavního nádraží v Brně a odpoledne také v Břeclavi se zaměstnanci, kterých se především týká nově podepsaná smlouva mezi Jihomoravským krajem a ČD, a.s. Cílem setkání bylo informovat zaměstnance o nastalé situaci a blíže jim představit koncept personálního oddělení, jak vyřešit zrušení asi tří set pracovních míst, především pokladních, vlakvedoucích a průvodčích, o které Jihomoravský kraj nemá zájem, neboť jedním z požadavků výběrového řízení bylo zajištění dopravy ve vlakových jednotkách Moravia bez doprovodného personálu.

Setkání zaměstnanců se zaměstnavateli se zúčastnili z řad železničářů i odboroví činitelé, a to předseda PV OSŽ při ČD, a.s., Štěpán Lev a prostory a zázemí k jednání připravili předsedové základních organizací – v Brně Vladimír Kroupa a v Břeclavi Karel Tomeček, který při této příležitosti předal Jiřímu Ješetovi soupis konstruktivních důvodů o  zachování pokladny financované Českými drahami ve stanici v Břeclavi.

Jiří Ješeta i Blanka Havelková ujistili přítomné, že o ně společnost ČD zájem má a chce s každým individuálně projednat jeho možnosti a další využití u firmy, neboť by neradi přicházeli o kvalifikovanou pracovní sílu. Vedení z personálního oddělení konkrétněji přiblížilo možnosti rekvalifikace na strojvedoucí, mechaniky a elektromechaniky, a to i pro ženy. Je zde také možnost náborového příspěvku ve výši padesáti tisíc korun. Výhodou je i zkrácení kurzu na strojvedoucího na délku nejméně 5,5 měsíců, který je také ohodnocen odměnou. Samozřejmě, že délka kurzu se v případě potřeby může prodloužit. Dále je možnost přerozdělování výkonů u vlakových čet.

Volná místa se budou nabízet i v rámci skupiny ČD, jako je ČD Telematika, DVI a případně Centrální zákaznický servis. Ohledně pokladních na hranicích kraje je možnost dojíždět do sousedních krajů Zlínského, Olomouckého či Kraje Vysočina. Pokladny zůstávají v rámci objednávky kraje jen v Brně. Ohledně objednávky ministerstva dopravy budou pokladny ve stanicích Brno hl. n., Břeclav, Hodonín, Blansko a Vyškov na Moravě. Dále se jedná o pokladny ve stanicích Letovice, Skalice nad Svitavou, Tišnov a Brno-Královo Pole. S otazníkem je pokladna ve Znojmě. Zaměstnavatel deklaroval, že pokud zaměstnance neuplatní v jiných pozicích, bude využito odstupné dle Zákoníku práce a platné PKS ČD.

Součástí setkání byla i rozsáhlá debata a vedení společnosti včetně ředitele oblastního ředitelství osobní dopravy pro oblast Moravy Radka Steigera ochotně odpovídalo na dotazy železničářů. Na obou místech se sešlo asi sto padesát zaměstnanců z celé postižené oblasti Jihomoravského kraje. Nejvíce je zajímalo, jak Jihomoravský kraj zabezpečí bezpečnost dopravy a pomoc cestujícím a také jestli kvůli nepřítomnosti průvodčích nepřijde kraj o zisk z jízdného.

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje tuto věc nijak nepodceňuje. Již nyní probíhají prostřednictvím Kordisu náborová řízení na nově vytvořenou pracovní pozici průvodčí/revizor, dříve nazývanou revizor/asistent. Podle zástupců odborů jde u změny názvu jen o marketingový tah kraje, aby si veřejnost myslela, že se průvodčí neruší a budou plnohodnotně zastupovat kvalifikovaného průvodčího ČD. Tito zaměstnanci budou ovšem fungovat pouze na trase v okolí Brna, budou přestupovat z vlaku do vlaku a také budou využíváni na kontroly v MHD v Brně, jak informoval na tiskové konferenci náměstek hejtmana pro dopravu Jiří Crha těsně po oficiálním podpisu Smlouvy s Českými drahami na provoz jednotek Moravia za účasti náměstka generálního ředitele ČD pro osobní dopravu Jiřího Ješety, který si k podpisu „odběhl“mezi jednáními se zaměstnanci. Od tohoto kroku si zastupitelstvo kraje slibuje roční úsporu až dvě stě milionů korun. Jiří Ješeta předal náměstku hejtmana pro dopravu Jiřímu Crhovi petici, kterou obdržel na jednání se zaměstnanci v Brně z rukou strojvedoucího Michala Vonderky z Veselí nad Moravou podepsanou od cca 1700 zaměstnanců, kteří s podmínkami zastupitelstva Jihomoravského kraje nesouhlasí.

Provoz budou České dráhy zajišťovat příštích deset let na nejvytíženějších dvou regionálních linkách S2 (Křenovice–Brno–Letovice) a S3 (Hustopeče/Židlochovice–Brno–Tišnov–Křižanov), a dále na linkách S9 (Břeclav–Hodonín) a S51 (Břeclav–Šakvice).

„Z dnešního dne, ze setkání se zaměstnanci mám velmi dobrý dojem. Jsem rád, že naši zaměstnanci mají konstruktivní přístup, chápou a rozumí tomu, že je potřeba se přizpůsobit nové situaci a objednávce Jihomoravského kraje. Momentálně nás čeká individuální práce s každým konkrétním člověkem o jeho dalším působení, ať už ve stejném regionu, ale na jiné pozici jako je strojvedoucí, mechanik a elektromechanik, nebo v jiných lokalitách na stejné pozici. Z předběžného dotazníku je vidět, že zaměstnanci Českých drah chtějí u společnosti dále setrvat a případně i využít rekvalifikační kurzy, za což jsme velmi rádi, neboť podstav na železnici stále trvá a neradi bychom přišli o kvalifikované zaměstnance,“zhodnotil setkání v Brně a Břeclavi náměstek pro osobní dopravu Jiří Ješeta.

Odborové sdružení železničářů naproti tomu vyjádřilo s výsledkem jednání maximální nespokojenost.

 

Text a foto: Daniela Houdková

 

  

  

 

Právě přítomno: 275 hostů a žádný gestor