• Úspěch českého vyjednávání: Emisní norma EURO 7 bude výrazně přijatelnější, než navrhovala Evropská komise

  Úspěch českého vyjednávání: Emisní norma EURO 7 bude výrazně přijatelnější, než navrhovala Evropská komise

  Návrh nové emisní normy EURO 7 bude nakonec výrazně mírnější, než bylo původně navrženo. Shodli se na tom ministři členských států na dnešním zasedání Rady pro konkurenceschopnost v Bruselu. Do nového kompromisního návrhu se podařilo zahrnout všechny klíčové požadavky České republiky a koalice států, které chtěly změnit původní návrh Evropské komise. Emisní limity výfukových plynů zůstanou na úrovni současné normy EURO 6, a to včetně podmínek testování, dále dojde k prodloužení lhůt vstupů v platnost, zásadních změn dozná i systém monitorování emisí vozidla. Číst dál
 • Vyšel OBZOR č. 17/2023

  Vyšel OBZOR č. 17/2023

  V novém čísle Obzoru najdete: Z jednání vrcholných orgánů OSŽ – Představenstvo OSŽ, PV OSŽ ČD, a.s.; www.odbory.info – Mezinárodní konference asociace samostatných odborů;Na aktuální téma– Vláda podpořila přípravu dalších projektů železnic a dálnic formou PPP; Představujeme– Kandidáti do Dozorčích rad společností České dráhy a ČD Cargo; Všimli jsme si; Právní poradna; Potvrzení o studiu dětí pro účely zaměstnaneckých jízdních výhod;Názory čtenářů; Stalo se na noční – příběhy z pracoviště;Sportovní hry seniorů OSŽ; Nová Pesa ve zkušebním provozu; Nostalgický vlak přivítali Číst dál
 • Národní den železnice v Bohumíně byl příležitostí i pro skupinu FISAIC

  Národní den železnice v Bohumíně byl příležitostí i pro skupinu FISAIC

  Národní den železnice, který se konal v sobotu 23. září v Bohumíně, navštívilo přes šest tisíc fandů a příznivců železnice. Pozdravit je přišel ministr dopravy Martin Kupka i generální ředitel Českých drah Michal Krapinec. Potěšující byl zejména zájem mladých lidí, z nichž mnozí jevili téměř fenomenální znalosti, týkající se železnice. Na Dni železnice se představily jak historické exempláře lokomotiv či vozů, tak i nejmodernější soupravy, mezi něž patřila souprava RegioFox, která je vybavena motorem Rolls-Royce. V obležení byly i modelové Číst dál
 • RRS hodnotila sportovní hry seniorů v Potštejně

  RRS hodnotila sportovní hry seniorů v Potštejně

  Po prázdninové přestávce se ve čtvrtek 21. září 2023 sešli členové Republikové rady seniorů OSŽ na svém pravidelném jednání v sídle OSŽ v Praze. Hosty jednání byli předseda OSŽ Martin Malý a vedoucí Mezinárodního oddělení OSŽ Ondřej Šmehlík. Všechny přítomné uvítala předsedkyně RRS OSŽ Danuše Polášková, načež následovalo zhodnocení plnění úkolů z minulého jednání. Danuše Polášková informovala členy rady o Mezinárodních sportovních hrách seniorů, které pořádala Rada seniorů České republiky spolu s krajskou radou seniorů Ostrava. Hry proběhly v červenci Číst dál
 • ČD travel – lastminute do 2.10. 2023

  ČD travel – lastminute do 2.10. 2023

  24.09 - 01.10.2023    délka 7 nocí; 8 dnů Letecky Praha Španělsko FERRER JANEIRO HOTEL****; Mallorca Polopenze  Kontakt: Michaela Šimková; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; 972 243 080 19 890 Kč Číst dál
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

 

REKREACEOSZ.CZ

"Dovolte mi, abych Vám představil rekreační zařízení OSŽ pro rodinnou i individuální rekreaci OSŽ".
Více informací najdete na:
www.rekreaceosz.cz

Martin Vavrečka
místopředseda OSŽ pro majetek

Cestujeme s Obzorem

Sekretariát OSŽ

Telefon
+420 972 241 924
Mobil
+420 737 275 101
Adresa
Na Břehu 579/3, 190 00 PRAHA Vysočany
00225479
DIČ
CZ 00225479
e-mail
osz@osz.org
 • Ústředí
 • PV ČD
 • PV Cargo
 • PV Správy železnic
 • NeRV
 • RRS OSŽ
 • Tripartita

Ústředí Odborového sdružení železničářů

Odborové sdružení železničářů (OSŽ) je odborovým svazem pro zaměstnance všech profesí, které se vyskytují v železniční dopravě či s ní spjatých odvětvích.

Pokračovat do sekce Ú OSŽ

Podnikový výbor OSŽ při ČD a.s.

Vrcholově rozhoduje o všech záležitostech činnosti OSŽ vůči zaměstnavateli ČD, a.s. Jedná o pracovněprávních předpisech, uzavírá kolektivní smlouvy.

Pokračovat do sekce PV ČD

Podnikový výbor OSŽ ČD Cargo, a.s.

Sociální partner ve společnosti ČD Cargo, a.s. Je složen ze zástupců z jednotlivých Výborů PJ a SOKV. Zastupuje členy napříč celou republikou.

Pokračovat do sekce PV ČD Cargo Najdete nás také na Twitteru

Podnikový výbor OSŽ Správy železnic

je příslušným odborovým orgánem OSŽ pro jednání s vedením SŽ na úrovní GŘ a je složen ze zástupců všech výborů OSŽ při oblastních ředitelstvích, CDP, HZS a GŘ.

Pokračovat do sekce PV Správy železnic Najdete nás také na Twitteru

Nedrážní republikový výbor OSŽ

NeRV OSŽ je poradním orgánem a koordinačním orgánem činnosti Výboru OSŽ a základních organizací nedrážní sekce OSŽ.

Pokračovat do sekce NeRV

Republiková rada seniorů OSŽ

RRS se zabývá seniorskou problematikou, společenským uplatněním a kulturním životem seniorů - členů OSŽ.

Pokračovat do sekce RRS OSŽ

Tripartita (Rada hospodářské a sociální dohody ČR)

je institucionalizovaná platforma pro vedení sociálního dialogu mezi vládou, odbory a zaměstnavateli. OSŽ je v Tripartitě zastoupeno díky členství v ASO.

Pokračovat do sekce Tripartita

 • Rekreace, sport a volný čas

  Pokračovat do sekce
  Rekreace, sport, volný čas, patří mezi hlavní náplně Mezinárodního oddělení. Nabízíme pobyty ve vlastních rekreačních zařízeních a ve spolupráci s cestovní kanceláří ČD travel s.r.o., i v mnoha dalších destinacích v ČR a v zahraničí. Organizujeme sportovní akce od oblastních úrovní po mezinárodní akce železničářské sportovní organizace USIC.
 • 1
 • 2

V tomto čísle Obzoru se opět vracíme k teplotám na pracovišti, neboť se na nás stále obracejí někteří zaměstnanci s tím, že je u nich na pracovišti zima. Naposledy se na nás obrátil jeden náš člen OSŽ s tím, že je na jejich pracovišti v kanceláři teplota 16°C. 

     Tak jak to tedy má být? Zaměstnavatel je povinen dle § 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek BOZP), ve znění pozdějších předpisů, zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním a hygienickým požadavkům na pracovní prostředí a pracoviště, aby mimo jiné byla osvětlena, pokud možno denním světlem, měla stanovené mikroklimatické podmínky, zejména pokud jde o objem vzduchu, větrání, vlhkost, teplotu a zásobování vodou. Bližší požadavky na pracoviště stanoví zvláštní právní předpis. Tímto předpis je v tomto případě nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Podle tohoto zvláštního právního předpisu platí, že na pracovišti, kde je vykonávána trvalá práce, s výjimkou pracoviště vyžadující zvláštní tepelné podmínky a pracoviště, na němž nelze technickými prostředky odstranit zátěž teplem z technologie, musí být zajištěno dodržování mikroklimatických podmínek v kalendářním roce upravených v příloze č. 1 k tomuto nařízení, v části A, tabulce 2, s výjimkou mimořádně teplého dne. Za takový den se považuje den, kdy nejvyšší teplota venkovního vzduchu dosáhla hodnoty vyšší než 30°C.  
     Podle přílohy č. 1 tabulky č. 1 se práce zařazují do třídy podle celkového průměrného energetického výdeje vyjádřeného brutto hodnotách. Třídy jsou členěny od I až V, ovšem práce zařazené do třídy IIIb, IVa, IVb a V se vykonávají většinou na venkovních pracovištích, proto zde uvádíme pouze první čtyři třídy, které tvoří nejvíce dotazů, protože se vykonávají ve vnitřních pracovištích. Hodnota M vyjadřuje energetický výdej.
Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb.
Třídy práce a hodnoty související s rizikovými faktory, které jsou důsledkem nepříznivých mikroklimatických podmínek
Část A
Přípustné hodnoty a hodnocení zátěže teplem
Tabulka č. 1:
Třídy práce podle celkového průměrného energetického výdeje vyjádřit v brutto hodnotách
Třída práce
Druh práce
M (W.m-2)
I
Práce vsedě s minimální celotělovou pohybovou aktivitou, kancelářské administrativní práce, kontrolní činnost v dozornách a velínech, psaní na stroji, práce s PC, laboratorní práce, sestavovaní nebo třídění drobných lehkých předmětů.
< 80
IIa
Práce spojená s lehkou manuální prací rukou a paží, řízení osobního, nákladního vozidla, traktorů, autobusů, trolejbusů a ostatních drážních vozidel za běžných provozních podmínek, přesouvání lehkých břemen nebo překonávání malých odporů, automatizované strojní opracovávání a montáž malých lehkých dílců, kusová práce nástrojářů a mechaniků, pokladní.
81 až 105
IIb
Převažující práce vstoje s trvalým zapojením obou rukou, paží a nohou - dělnice v potravinářské výrobě, mechanici, strojní opracování a montáž středně těžkých dílců, práce na ručním lisu. Práce vstoje s trvalým zapojením obou rukou, paží a nohou spojená s přenášením břemen do 10 kg prodavači, lakýrníci, svařování, soustružení, strojové vrtání, dělník v ocelárně, valcíř hutních materiálů, tažení nebo tlačení lehkých vozíků.
106 až 130
IIIa
Práce vstoje s trvalým zapojením obou horních končetin občas v předklonu nebo vkleče, chůze - údržba strojů, mechanici, obsluha koksové baterie, práce ve stavebnictví - ukládání panelů na stavbách pomocí mechanizace, skladníci s občasným přenášením břemen do 15 kg, řezníci na jatkách, zpracování masa, pekaři, malíři pokojů, operátoři poloautomatických strojů, montážní práce na montážních linkách v automobilovém průmyslu, výroba kabeláže pro automobily, obsluha válcovacích tratí v kovoprůmyslu, hutní údržba, průmyslové žehlení prádla, čištění oken, ruční úklid velkých ploch, strojní výroba v dřevozpracujícím průmyslu.
131 až 160
Vysvětlivka k tabulce č. 1
Práce neuvedené v tabulce se zařazují s ohledem na druh práce obdobného charakteru.
 
Přípustné hodnoty mikroklimatických podmínek pro kalendářní rok
Tabulka č. 2
Třída práce
M
(W.m-2)
Operativní teplota to (°C)
va
(m.s-1)
Rh
(%)
SRto max+++
(g.h-1)
(g.sm-1)
to min
to opt
to max
I
≤80
20
22 ±2
28
0,1-0,2
107
856
II a
81-105
18
20 ±2
27
0,1-0,2
136
1091
II b
106-130
14
16±2
26
0,2-0,3
30-70
171
1368
III a
131-160
10+
12±2+
26+
0,2-0,3
256
2045
Vysvětlivky k tabulce č. 2
to min je platná pro tepelný odpor oděvu 1 clo
to opt je platná pro tepelný odpor oděvu 0,75 clo
to max je platná pro tepelný odpor oděvu 0,5 clo
va je rychlost proudění vzduchu
SR je intenzita pocení
Rh je relativní vlhkost
+ z hlediska energetického výdeje práce není celosměnově únosná pro ženy
++ z hlediska energetického výdeje práce není celosměnově únosná pro muže
+++ platí pro osobu o ploše 1,8m2
to stanovena pro 60% relativní vlhkosti vzduchu.
Clo je jednotka tepelně izolační vlastnosti oděvu, vypočítává se podle ČSN EN ISO 9920.
     Podstatné je, že zaměstnavatel musí po celou dobu směny zajistit na pracovišti alespoň minimální telotu podle tabulky č. 2 přílohy č. 1 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Pokud tuto svoji povinnost zaměstnavatel porušuje, doporučujeme situaci řešit nejdříve na úrovní své ZO OSŽ nebo prostřednictvím oddělení BOZP OSŽ Ú. V případě, že ani to nepomůže, lze se obrátit na orgány státního zdravotního dozoru, což jsou pracoviště krajské hygienické stanice. Ta pak může provést měření teploty na pracovišti a ukládat zaměstnavateli pokuty za nedodržování podmínek ochrany zdraví při práci. V našem případě by měl mít tazatel na pracovišti teplotu minimálně 20°C.

Postřehy čtenářů

Dopisy v koši nekončí

Dopisy v koši nekončí

Petr Rádl se zamýšlí nejen nad nevhodnými lavičkami na zastávce Pyšely Tentokrát v rubrice Postřehy čtenářů, respektive Dopisy v koši Číst dál
Ve výtahu

Ve výtahu

Hana Dostálová vzpomíná na příhodu ve výtahu, spojenou s historií jednoho domu Co my se za ‚totáče’ vlakem nacestovali!! Jasně, Číst dál
Střídavina na Lipence dosáhla plnoletosti

Střídavina na Lipence dosáhla plnoletosti

Miroslav Zikmund popisuje historii elektrifikace tratě, vedoucí k lipenské elektrárně Při návratu z exkurze v lipenské elektrárně mi padla do Číst dál
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Právě přítomno: 276 hostů a žádný gestor

ozz    logo son 2014 01