Dne 16. října se členové ústředí sešli v Kořenově na Lesní chatě, kde se konalo výjezdní jednání. Předseda OSŽ Mgr. Martin Malý během kontroly úkolů oznámil, že byl v pátek 13. října poslaneckou sněmovnou parlamentu schválen vládní návrh ozdravného balíčku veřejných financí pouze s dílčími úpravami. Takto schválený návrh ještě musí projít senátem a schválením prezidenta České republiky, což stále ještě dává prostor pro nějaké další úpravy. Dále byly ústředím OSŽ schváleny termíny jednání na rok 2024 včetně jejich základní obsahové náplně.

Poté již tradičně dostali slovo místopředsedové OSŽ. Štěpán Lev, předseda podnikového výboru OSŽ při ČD, a.s., zopakoval předložený návrh PKS ČD 2024 od zaměstnavatele (OTEVŘÍT). Návrh zaměstnavatele byl na výjezdním zasedaní PV dne 12. října 2023 probírán za přítomnosti členky představenstva ČD Blanky Havelkové. Členové PV nesouhlasí s návrhem zaměstnavatele. Dále připomněl blížící se volby do dozorčí rady ČD (OTEVŘÍT), které proběhnou 30. října–1. listopadu.

Na závěr svého vystoupení ještě zhodnotil účast na jednaní železniční sekce ETF v Bruselu, kde se projednávala stále diskutovaná témata jako je působení žen na železnici, vlaky bez průvodčích a bezpečnosti na železnici. Velmi nepříjemnou informací bylo, že ve Velké Británii uvažují o zrušení asi tisíce pokladen, a tím i o zrušení přes tři tisíce pracovních míst.

Za podnikový výbor ČD Cargo, a.s., vystoupil předseda Radek Nekola, který také zmínil volby do dozorčí rady, které začínají již 23. října a končí 27. října (OTEVŘÍT). Také zdůraznil, že v návrhu zaměstnavatele v kolektivní smlouvě je preferováno především odvětví opravárenství.

Rovněž zdůraznil, že byl překročen podnikatelský plán za 1. pololetí, za který připadne zaměstnancům odměna 2 000 korun, která bude vyplacena společně se mzdou za měsíc říjen. I tak se v období posledních dvou let nepodařilo udržet nárust reálných mezd.

Petr Štěpánek předseda PV SŽ již potvrdil termín 30. října, kdy se sejdou zástupci všech odborových centrál, aby mohli reagovat protinávrhem na návrh kolektivní smlouvy, který zaměstnavatelem bude předložen začátkem příštího týdne. Výjezdní kolektivní vyjednávání je tak plánováno na 1.–3. listopadu.

Předsedkyně Nedrážního republikového výboru OSŽ Bc. Renata Dousková informovala, že Dopravní zdravotnictví na příští měsíc chystá vyhodnocení PKS a o chystaných volbách do dozorčí rady, kde kandiduje sedm kandidátů na tři místa.

Dále pak seznámila členy Ústředí s ohodnocením zaměstnanců u Dopravního podniku města Brna, kde za ztížené pracovní podmínky obdrží zaměstnanci odměnu 4000,- Kč.

Po informacích ze zásadních jednání přivítal Martin Malý hosty na výjezdním jednání: Ing. Juraje Buchu, který zastupuje partnerskou firmu Beprim s.r.o., která je partnerskou organizací v rámci projektu přestavby hotelu Skalka a Bohumíra Dufka, předsedu ASO ČR.

Ing. Juraj Bucha spolu s místopředsedou OSŽ pro správu majetku Martinem Vavrečkou představili prezentaci zaměřenou na přestavbu léčebného domu Skalka v Rajeckých Teplicích, kde bude v prvním kvartálu roku 2025 zahájena přestavba hotelu na apartmány a také zde bude nově vybudováno wellness a parkovací dům. Ač má léčebný dům dlouhou historii, nastala doba jej zrekonstruovat a přizpůsobit moderním požadavkům náročného návštěvníka. Dokončení realizace se předpokládá koncem roku 2028. Součásti prezentace byla i zajímavá vizualizace celého komplexu.

Pozvání na výjezdní jednání přijal jako host také Bohumír Dufek předseda ASO ČR, který se nejdříve negativně vyjádřil k nově schválenému vládnímu ozdravnému balíčku a poté ochotně odpovídal na dotazy položené členy Ústředí OSŽ.

Zmínil, že ASO připravila k vládnímu návrhu ozdravného balíčku čtyři pozměňovací návrhy, které se vyloženě týkají odborářů a zaměstnanců. Podle Bohumíra Dufka, v případě, že projednávání dopadne pro odboráře a zaměstnance špatně, což se schválením vládního návrhu v poslanecké sněmovně jen s dílčími změnami postupně stává skutečností, odbory budou muset najít určité řešení, aby se tato situace neopakovala.

 

Text a foto: Daniela Houdková

 

  

 

Právě přítomno: 206 hostů a žádný gestor